Новини

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.7
12 серпня 2020

 1. Основні зміни в електронних медичних записах (ЕМЗ)
  • спрощено механізм підписання записів - вікно для підпису відкривається безпосередньо в програмі. На протязі однієї сесії в програмі лікареві не потрібно буде кожен раз підгружати КЕП і вводити пароль для нього;
  • додано можливість створення шаблонів в полі "Резюме" при закритті епізоду;
 2. Зміни в "Медичній карті стаціонарного хворого":
  • реалізовано можливість створювати загальні шаблони в меню "Запис лікаря приймального відділення" та "Огляд лікуючим лікарем";
  • в "Листок огляду та консультацій спеціалістами" реалізовано можливість вибору діагнозів з довідників МКХ;
  • додано можливість створення шаблонів на групи діагнозів та послуг;
  • в разі відсутності запису огляду лікуючим лікарем у виписку підтягуватимуться дані з запису лікаря приймального відділення;
  • лікуючий лікар матиме можливість копіювати записи, що вніс лікар приймального відділення
  • для завідувачів відділень додано можливість редагування записів, які створили інші лікарі в листку лікарських призначень;
  • додано можливість створити виписку без обов'язкового заповнення епікризу;
  • внесення даних про стан пацієнта в щоденнику є необов'язковим і заповнюється в разі потреби;
  • в "Результатах обстежень" додано можливість перегляду зображень, які прикріплені до результатів обстежень в консультативно-діагностичних кабінетах;
  • реалізовано інтеграцію з лабораторною інформаційною системою TERRALAB.
 3. Зміни в "Медичній карті амбулаторного хворого"
  • у вкладці "Візити та взаємодії" при додавані дії "Спостереження" реалізована можливість створювати загальні шаблони для огляду пацієнта;
  • у вкладці "Візити та взаємодії" при дії "Консультації спеціалістів" доданий довідник МКХ для вибору діагнозів;
  • в "Додаткових даних" замінилили поля для опису Анамнезу одним полем: для закладів психіатричного профілю поле "Психіатричний анамнез", для інших закладів "Анамнез життя";
  • для закладів психіатричного профілю заповнювати поле "Психіатричний анамнез", для інших закладів "Анамнез життя" виведено окремим полем;
  • можливо змінювати дату при додаванні дії у вкладці "Візити та взаємодії";
  • додане відображення додаткових діагнозів, які внесені поряд з основним при створенні взаємодії;
  • вдосконалено шаблон для друку візиту - поряд з прізвищем додано спеціальність лікаря.
 4. Зверніть увагу, що для зменшення кількості дублів та плутанини при створенні пацієнтів, зміни по них можна внести лише через реєстр "Пацієнти"!

МедСтат. Версія 2.6.6
30 липня 2020

 1. Оптимізована робота з графічним модулем. У тому числі відкоректоване відображення карт.
 2. Зроблені доопрацювання в інтерфейсі програми. Також розширено функціонал довідників.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.6
23 липня 2020

 1. Реалізовано можливість автоматичного заповнення деяких полів у вкладці госпіталізація під час імпорту даних з Медичної карти стаціонарного хворого до ЕМЗ;
 2. додано можливість переходу до ЕМЗ пацієнта з діагностичних кабінетів МІС.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача