„МІС МедІнфоСервіс“. Версія: 4.3.21. Дата випуску: 15.10.2021.


1. Новини

     Історія змін в програмі Поліклініка та Стаціонар.doc   -   Новини  (446.50 kB)

2. Встановлення та оновлення

     clinic-4.3.21-setup.exe   -   інсталяційний пакет  (204.34 MB)
     Посібник інсталяції та оновлення.pdf   -    (1.13 MB)

3. Інструкції

     Посібник інсталяції та оновлення.pdf   -    (1.13 MB)
     Посібник користувача МедІнфоСервіс.pdf   -    (84.34 MB)
     Посібник інсталяції мережевої версії.pdf   -    (1.01 MB)

Новини

МедСтат. Версія 2.6.7
24 вересня 2021

Зміна довідника ЛПЗ або кодів групи та території, що може виникнути відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 № 3 "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 26 листопада 2020 року № 290" та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 22.03.2021 № 65 "Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад", найчастіше призводить до того, що дані попередніх періодів стають недоступними для перегляду. Для усунення цієї незручності додано можливість перекодувати існуючі дані на діючі коди. На закладці «Наявність інформації», обраної для перегляду та редагування таблиці, додано кнопку «Перекодування».

Медичні кадри. Версія 4.4.0
17 вересня 2021

 1. Зміни у довіднику «Посади», додано посади:
  • «оператор технологічних установок»;
  • «лаборант клінічної діагностики».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.», додано назви:
  • «Вольський медичний коледж ім.З.І.Маресевої»;
  • «Донецьке базове медичне училище»;
  • «Донецький національний університет»;
  • «Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту»;
  • «Жданівське медичне училище»;
  • «Ізюмський медичний коледж»;
  • «Кіровська державна медична академія Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації»;
  • «Костянтинівський медичний коледж»;
  • «Костянтинівський медичний фаховий коледж»;
  • «Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету»;
  • «Лиманський медичний фаховий коледж Донецького національного медичного університету»;
  • «Медичне училище Донецької залізниці на станції Красний Лиман»;
  • «Медичне училище № 15 Департаменту охорони здоров'я м. Москви»;
  • «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»;
  • «Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя»;
  • «Слов'янський державний педагогічний інститут»;
  • «Слов'янський хіміко-механічний технікум»;
  • «Фармацевтичне училище м. Калуга».
 3. Зміни у довіднику «спеціальність по диплому»:
  • додано назву «медицина»;
  • додано назву «фармація, промислова фармація».
 4. При формуванні розширеної форми 20, таблиця 1100, виправлено підрахунок рядка №109 «Інший персонал»: враховуються посади «асистент ерготерапевта» та «асистент фізичного терапевта» із типом мед.персоналу «інші».
 5. Внесені зміни в довідник (2020) «населені пункти».
 6. У довіднику «Атестація. Орган»:
  • Замінено назву «Запорізький медичний університет» на «Запорізький державний медичний університет».

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.19
10 вересня 2021

 1.  Імпорт до діагностичних звітів та процедур:
  •  для полегшення роботи користувачів та скорочення часу на заповнення інформації, реалізовано можливість імпорту даних до діагностичних звітів та процедур з усіх кабінетів та лабораторії;
  • відтепер лікар, при створенні та реєстрації взаємодії з типом "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару" має можливість імпорту діагностичних звітів та процедур, а також хірургічних операцій, що внесені в історію хвороби пацієнта.
 2.  В кабінеті рентгенологічних досліджень реалізовано можливість формування та друку форми 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)" при умові заповнення всіх необхідних полів.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача