МІС МедІнфоСервіс


Медична інформаційна система «МедІнфоСервіс» - програмний продукт, який охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних лікувальних закладів, акредитований МОЗ та підключений до електронної системи охорони здоров’я «E-Health». Обираючи МІС «МедІнфоСервіс» Ви отримуєте повний функціонал для передачі електронних медичних записів до ЕСОЗ з функцією імпорту даних з "Медичної карти амбулаторного хворого" та "Медичної карти стаціонарного хворого" до електронних медичних записів, а це означає, що лікарям не потрібно робити потрійну роботу, а достатньо лише внести дані в електронну документацію з подальшою можливістю імпорту та друку документів.

МІС «МедІнфоСервіс» вже впроваджена та успішно функціонує більш ніж у 100 медичних закладах України різних ланок надання медичної допомоги, рівнів підпорядкування та форм власності. Що дає змогу більш ніж 3000 лікарів вносити електронні медичні записи до ЕСОЗ та отримувати фінансування.

Заклади, які в своїй діяльності користуються МІС «МедІнфоСервіс» одні з перших отримали повний функціонал для роботи та мають успішний досвід передачі інформації до ЕСОЗ та вчасно і в повному обсязі отримують оплату за договорами, а команда МІС «МедІнфоСервіс» використала цей час для того, щоб налаштувати контролі та обмеження для запобігання внесенню некоректних даних та уникненню помилок при звітуванні.

Відповідність вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації підтверджена Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 лютого 2020 року №1088.


Переваги МІС «МедІнфоСервіс»:


 • підключена до ЕСОЗ з функцією імпорту даних до ЕМЗ;
 • зручний в використанні і простий інтерфейс для користувачів;
 • youtube канал МІС «МедІнфоСервіс» з детальними відеоінструкціями з користування, які постійно оновлюються;
 • швидке реагування на звернення користувачів технічної підтримки та розробників МІС;
 • потребує мінімальних витрат на встановлення та експлуатацію;
 • активно розвивається та оновлюється;
 • швидке впровадження змін та індивідуальний підхід до кожного клієнта;
 • всі документи, які виводяться на друк можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Для запобігання помилок при внесенні інформації та полегшення роботи медичного персоналу реалізовані шаблони на заповнення текстових блоків інформації, а також на набори даних при створенні направлень та заповненні Листка лікарських призначень.

Програма містить велику кількість вкладених довідників, основними з яких є: "Аналізи та дослідження", "Огляд пацієнта", "Анамнези та скарги", "Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги ICPC-2", "Міжнародний класифікатор хвороб 10 перегляду", "Австралійська модифікація МКХ-10-АМ", "Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції", Австралійський класифікатор медичних інтервенцій (АКМІ), "Лікарські засоби" (Державний реєстр лікарських засобів України), "Лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню" (Доступні ліки).


Основні функції


Функціонал робочого місця амбулаторії охоплює низку процесів, які необхідні для повноцінного функціонування поліклінічного закладу/відділення/кабінету та включає в себе роботу онлайн та офлайн реєстратури з можливістю формування електронної черги на прийом.

Модуль "Медична карта амбулаторного пацієнта" реалізовано у вигляді електронної медичної картки, яка містить дані про пацієнта (особисті, місце проживання, місце роботи, листок профоглядів, сигнальні позначки, фактори ризику та інші), анамнез життя, хірургічні втручання, алергологічний анамнез, непереносимість лікарських засобів та відвідування.

Реалізовані наступні режими:

 • огляд та скарги;
 • аналізи, діагностика, скринінг, дослідження;
 • ліки (електронний рецепт), маніпуляції, лікування;
 • консультації спеціалістів, з можливість друку форми 028/о;
 • листки непрацездатності (форма 036/о);
 • адміністративні функції (видача довідок);
 • щеплення;
 • хірургічні операції (журнал 069/о);
 • відомості щодо страхування;
 • виписка з медичної карти амбулаторного пацієнта (форма 027/о).

Взаємодія з електронною системою охорони здоров’я дозволяє лікарям створювати декларації з пацієнтами, реєструвати електронні рецепти за програмою реімбурсації "Доступні ліки", виписувати/погашати електронні направлення та вносити електронні медичні записи, використовуючи функцію імпорту даних з амбулаторної картки пацієнта.

Функціонал робочого місця Стаціонар дозволяє вносити дані про пацієнта та інформацію про кожен етап лікування починаючи з приймального відділення та закінчуючи формуванням «Карти пацієнта, який вибув із стаціонару». В режимі автоматизації лікувального процесу реалізована «Медична карта стаціонарного хворого» (форма 003/о), «Історія вагітності та пологів» (форма 096/о) та «Медична карта новонародженого (форма 097/о)».

При веденні «Медичної карти стаціонарного хворого» Ви маєте можливість заповнення всіх необхідних даних:

 • інформована згода (форма 003-6/о, форма 063-2/о);
 • дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
 • запис лікаря приймального відділення;
 • результати обстежень;
 • щоденник;
 • листок огляду та консультацій спеціалістами (форма 028/о);
 • переводи пацієнтів;
 • діагнози;
 • хірургічні операції (форма 008/о);
 • епікриз;
 • патологоанатомічне обстеження;
 • температурний листок (форма 004/о);
 • листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • листки непрацездатності (форма 036/о);
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
 • передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення (форма 003-3/о);
 • листок основних показників стану хворого який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії (форма 011/о).

А також автоматичного формування:

 • журналу обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о);
 • карту пацієнта, який вибув із стаціонару (форма 066/о);
 • статистичну карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару (форма 066-1/о).

Велика увага приділена розділу медичної статистики - на основі інформації, яку користувачі вносять в МІС, в разі потреби можна сформувати широкий перелік звітних форм, основними з яких є:

 • форма 039 «Звіт про роботу лікарів»;
 • форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів»;
 • форма 31 таблиця 2300 «Захворюваність дітей до року»;
 • форма 20 таблиця 2100 «Робота лікарів поліклініки, диспансеру, консультації»;
 • форма 20 таблиця 3100 «Ліжковий фонд та його використання»;
 • форма 20 таблиця 3220 «Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування»;
 • форма 20 таблиця 3500 «Хірургічна робота стаціонару»;
 • форма 20 таблиця 3501 «Оперовано хворих»;
 • форма 20 таблиця 3600 «Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули зі стаціонару»;
 • форма 20 таблиця 4503 «Склад хворих в стаціонарі (до 30 днів госпіталізації)»;
 • форма 007 «Рух хворих і ліжкового фонду»;
 • форма 016 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду»;
 • форма 13 «Звіт про штучне переривання вагітності»;
 • форма 21 таблиця 2211 «Захворювання, які ускладнили пологи (ускладнення пологів і післяродового періоду»;
 • форма 21 таблиця 2245 «Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні»;
 • форма 21 таблиця 2250 «Захворювання та причини смерті новонароджених з масою тіла 500-999г»;
 • форма 21 таблиця 2260 «Захворювання та причини смерті новонароджених масою тіла 1000 г і більше»;
 • форма 21 таблиця 2270 «Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми».

Крім статистичних звітів в програмі закладено можливість формування оперативної звітної інформації по діяльності закладу, а саме:

 • звіти по рідкісним (орфанним) захворюванням;
 • звіт по відомості відвідувань;
 • звіт по щоденнику лікаря-стоматолога;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортодонта;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортопеда;
 • звіт та показники по смертності;
 • звіт про нещасні випадки невиробничого характеру;
 • списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • показники роботи стаціонару;
 • міжформений контроль - Форми 007 і 066;
 • кількість направлених хворих;
 • розробка за нозологіями;
 • розподіл операцій (по відділенням, по профілям ліжок, по лікарям та інш.);
 • розробка за операціями (по профілям ліжок, по відділенню, по закладу та інш.);
 • розподіл виписаних хворих за місцем проживання;
 • розподіл хворих (за соціальними групами, за контингентами, за травмами, за видами направлень, за віковими категоріями, за видами госпіталізації);
 • результат дослідження RW;
 • повторне надходження хворих;
 • результат лікування хворих;
 • якісні показники роботи лікарів (терапевтична спеціальність, хірургічна спеціальність);
 • рівень якості лікування по відділенням;
 • повторна госпіталізація;
 • списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • списки карт хворих, які вибули із стаціонару – за період, по лікарю, по дільниці, по віковим групам, по діагнозах та інше.

Для контролю даних, які користувачі вносять в ЕСОЗ в програмі реалізовано реєстри, переглядаючи які адміністрація ЗОЗ може аналізувати інформацію для уникнення та виправлення помилок, що в результаті дозволяє в повному обсязі отримувати оплату за договорами від Національної служби здоров’я України:

 • реєстр медичних записів;
 • реєстр діагностичних звітів;
 • реєстр виписки та погашення електронних направлень;
 • реєстр електронних рецептів.

Поряд з цим МІС «МедІнфоСервіс» включає в себе набір модулів, які оптимізують та автоматизують роботу персоналу закладів охорони здоров’я – дають можливість ведення медичної документації в електронному вигляді та формування статистичної звітності на основі внесених даних.

Модуль "Лабораторія", дозволяє вести облік досліджень по пацієнтах, як за направленнями так і без них, вносити результати аналізів/досліджень, що автоматично відображається в електронній медичній карті амбулаторного або стаціонарного пацієнта. Поряд з цим для полегшення роботи закладів, які використовують вузькоспеціалізовані лабораторні системи ми реалізували інтеграцію між медичною інформаційною системою «МедІнфоСервіс» та лабораторною інформаційною системою «TerraLab».

Кабінет рентгенологічних, флюорографічних досліджень та МРТ дозволяє вносити дані про проведені обстеження, а також сформувати "Карту профілактичних флюорографічних досліджень" (форма 052/о) та вести "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій" (форма 050/о).

Кабінет функціональної діагностики дозволяє вести облік проведених процедур та формувати за результатами роботи "Щоденник обліку роботи кабінету функціональної діагностики" (форма 039-7/о) та "Журналу реєстрації функціональних досліджень" (форма 047/о).

Заповнення даних в Ендоскопічному кабінеті дозволяє вести записи персоналу в електронному вигляді та отримати в результаті "Щоденник обліку роботи ендоскопічного кабінету" (форма 039-6/о) та "Журналу реєстрації ендоскопічних досліджень" (форма 046/о).

Кабінет лікаря-стоматолога дозволяє вести повноцінну документацію стоматологічної поліклініки/відділення/кабінету та автоматично формувати медичну статистику, а саме:

 • медичну карта стоматологічного хворого (форма 043/о);
 • листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) (форма 037/о);
 • щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) (форма 039-2/о);
 • щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта (форма 039-3/о);
 • щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда (форма 039-4/о).

Для закладів, які мають в своєму складі відділення чи кабінети з реабілітації пацієнтів, в програмі реалізовано Фізіотерапевтичний кабінет та Кабінет ЛФК, з можливістю створення направлень з амбулаторної та стаціонарної карт, а також здійснення відміток та обліку виконаних процедур.

Кабінет консультацій дозволяє вести облік направлень на консультації та внесення інформації в медичні картки пацієнтів.

Поряд з налагодженою роботою з електронною системою ще однією перевагою МІС «МедІнфоСервіс» є функція імпорту даних з "Медичної карти амбулаторного пацієнта" та "Медичної карти стаціонарного хворого" до електронних медичних записів, що дає можливість лікарям уникати потрійної роботи - достатньо лише внести дані в електронну документацію з подальшою можливістю імпорту та друку документів.

МІС «МедІнфоСервіс» - проста в користуванні, зрозуміла для медичного персоналу та забезпечує стабільну і безперебійну роботу в ЕСОЗ, що надає можливість отримувати фінансування за надані послуги в повному обсязі.

Оберіть для роботи медичну інформаційну систему, яка стане надійним помічником для кожного користувача!

Новини

Медичні кадри. Версія 4.3.2
17 червня 2021

 1. Відповідно наказу МОЗ України від 07.06.2021 №884 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385" були внесені зміни:
  • В таблицю 1000. Медичні кадри.Лікарі, форми 17:
   • змінено формування рядка №10 «кардіологи»
    • враховується спеціальність «дитяча кардіологія (191)»;
    • враховується спеціальність «інвазивна електрофізіологія (192)»;
    • враховується спеціальність «інтервенційна кардіологія (190)»;
   • змінено формування рядка №27 «хірурги»
    • враховується спеціальність «пластична хірургія (195)»;
    • враховується спеціальність «щелепно-лицева хірургія (196)»;
   • змінено формування рядка №42 «онкологи» та рядок №43 «у тому числі дитячі»
    • враховується спеціальність «дитяча гематологія-онкологія (197)»;
   • змінено формування рядка №48 «Стоматологи»
    • враховується спеціальність «пародонтологія (194)»;
   • змінено формування рядка №98 «Інші»
    • враховується спеціальність «фізична та реабілітаційна медицина (186)»;
    • враховується спеціальність «ерготерапія (188)»;
    • враховується спеціальність «фізична терапія (189)»;
    • враховується спеціальність «фізична терапія, ерготерапія (187)»;
   • з рядка 98 «інші» зроблено розшифровку:
    • внесено рядок №111 «Викладачі», враховуються спеціальності за посадою з типом «інші»;
    • внесено рядок №112 «Лікарі фізичної та реабілітаційної медицини», враховується спеціальність «фізична та реабілітаційна медицина (186)»;
    • внесено рядок №113 «Ерготерапевти», враховується спеціальність «ерготерапія (188)»;
    • внесено рядок №114 «Фізичні терапевти», враховується спеціальність «фізична терапія (189)».
  • В таблицю 1100. Штати закладу на кінець звітного року, форми 20:
   • змінено формування рядка №12 «кардіологи»
    • враховується посада «лікар-кардіолог дитячий» зі спеціальністю «дитяча кардіологія (191)»;
    • враховується посада «лікар-кардіолог-електрофізіолог» зі спеціальністю «інвазивна електрофізіологія (192)»;
    • враховується посада «лікар-кардіолог інтервенційний» зі спеціальністю «інтервенційна кардіологія (190)»;
   • змінено формування рядка №30 «хірурги»
    • враховується посада «лікар-хірург пластичний» зі спеціальністю «пластична хірургія (195)»;
    • враховується посада «лікар-хірург щелепно-лицевий» зі спеціальністю «щелепно-лицева хірургія (196)»;
   • змінено формування рядка №44 «онкологи» та рядок №45 «у тому числі дитячі»
    • враховується посада «лікар-гематолог-онколог дитячий» зі спеціальністю «дитяча гематологія-онкологія (197)»;
   • змінено формування рядка №47 «Стоматологи»
    • враховується посада «лікар-стоматолог-пародонтолог» зі спеціальністю «пародонтологія (194)»;
   • змінено формування рядка №91 «Інші»
    • враховується посада «лікар фізичної та реабілітаційної медицини» зі спеціальністю «фізична та реабілітаційна медицина (186)»;
    • враховується посада «ерготерапевт» зі спеціальністю «ерготерапія (188)», «фізична терапія, ерготерапія (187)»;
    • враховується посада «фізичний терапевт» зі спеціальністю «фізична терапія (189)»;
 2. Зміни у довіднику «Посади»:
  • для посади «Медичний директор» спеціальність не уточнена;
  • для посади «лікар-кардіолог дитячий» замінена спеціальність на «дитяча кардіологія»;
  • для посади «лікар-кардіолог електрофізіолог» замінена спеціальність на «інвазивна електрофізіологія»;
  • для посади «лікар-кардіолог інтервенційний» замінена спеціальність на «інтервенційна кардіологія»;
  • для посади «лікар-ревматолог дитячий» замінена спеціальність на «педіатрія»;
  • для посади «лікар фізичної та реабілітаційної медицини» задана спеціальність «фізична та реабілітаційна медицина»;
  • додано посаду «лікар-хірург-дерматолог» із заданою спеціальністю «дерматовенерологія»;
  • додано посаду «лікар-хірург пластичний» із заданою спеціальністю «пластична хірургія»;
  • додано посаду «лікар-гематолог-онколог дитячий» із заданою спеціальністю «дитяча гематологія-онкологія»;
  • додано посаду «лікар-стоматолог-пародонтолог» із заданою спеціальністю «пародонтологія»;
  • додано посаду «лікар-хірург щелепно-лицевий» із заданою спеціальністю «щелепно-лицева хірургія»;
  • додано посаду «лікар пункту охорони здоров`я» із заданою спеціальністю «терапія»;
  • додано посаду «агент».
 3. Зміни у довіднику «спеціальність»:
  • додано спеціальність «дитяча кардіологія»;
  • додано спеціальність «інвазивна електрофізіологія»;
  • додано спеціальність «дитяча гематологія-онкологія»;
  • додано спеціальність «пародонтологія»;
  • додано спеціальність «пластична хірургія»;
  • додано спеціальність «щелепно-лицева хірургія»;
  • додано спеціальність «дитяча гематологія-онкологія».
 4. Внесені зміни в механізм надання відпусток за окремими посадами.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.18
14 червня 2021

 1. Відтепер користувачі МІС МедІнфоСервіс вже можуть починати використовувати в своїй роботі функціонал медичних висновків про тимчасову непрацездатність, а пацієнти отримувати електронні лікарняні.
 2. Функціонал розроблений з дотриманням всіх технічних вимог, що затверджені наказом НСЗУ та успішно протестований спеціалістами ДП "Електронне здоров'я".
  Також радимо до ознайомлення Наказ МОЗ від 01.06.2021 N 1066.

Медичні кадри. Версія 4.3.1
28 травня 2021

 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади:
   • «інструктор з протипожежної профілактики»;
   • «начальник (інший керівник) служби»;
   • «завідувач кабінету навчального (методичного, навчально-методичного)»;
   • «начальник (завідувач) кабінету (лінгафонного, проєктного та ін.)»;
   • «експерт із торговельно-економічних операцій».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • замінено назву для «Харківський обласний медичний коледж» на «Харківський обласний медичний фаховий коледж»;
  • додано назву «Криворізький фаховий медичний коледж».
 3. У довідник «Атестація. Орган» додано назви:
  • Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня"»;
  • Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика».
 4. У зв`язку з реформуванням адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (районів) було змінено довідник "Територій".

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача