Медична інформаційна система МедІнфоСервіс


Медична інформаційна система «МедІнфоСервіс» - програмний продукт, який охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних лікувальних закладів, акредитований МОЗ та підключений до електронної системи охорони здоров’я «E-Health». Обираючи МІС «МедІнфоСервіс» Ви отримуєте повний функціонал для передачі електронних медичних записів до ЕСОЗ з функцією імпорту даних з "Медичної карти амбулаторного хворого" та "Медичної карти стаціонарного хворого" до електронних медичних записів, а це означає, що лікарям не потрібно робити потрійну роботу, а достатньо лише внести дані в електронну документацію з подальшою можливістю імпорту та друку документів.

МІС «МедІнфоСервіс» вже впроваджена та успішно функціонує більш ніж у 200 медичних закладах України різних ланок надання медичної допомоги, рівнів підпорядкування та форм власності. Що дає змогу більш ніж 10 000 лікарів вносити електронні медичні записи до ЕСОЗ та отримувати фінансування.

Заклади, які в своїй діяльності користуються МІС «МедІнфоСервіс» одні з перших отримали повний функціонал для роботи та мають успішний досвід передачі інформації до ЕСОЗ та вчасно і в повному обсязі отримують оплату за договорами, а команда МІС «МедІнфоСервіс» використала цей час для того, щоб налаштувати контролі та обмеження для запобігання внесенню некоректних даних та уникненню помилок при звітуванні.

Відповідність вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації підтверджена Експертним висновком Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України


Переваги МІС «МедІнфоСервіс»:


 • підключена до ЕСОЗ з функцією імпорту даних до ЕМЗ;
 • зручний в використанні і простий інтерфейс для користувачів;
 • youtube канал МІС «МедІнфоСервіс» з детальними відеоінструкціями з користування, які постійно оновлюються;
 • швидке реагування на звернення користувачів технічної підтримки та розробників МІС;
 • потребує мінімальних витрат на встановлення та експлуатацію;
 • активно розвивається та оновлюється;
 • швидке впровадження змін та індивідуальний підхід до кожного клієнта;
 • всі документи, які виводяться на друк можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Для запобігання помилок при внесенні інформації та полегшення роботи медичного персоналу реалізовані шаблони на заповнення текстових блоків інформації, а також на набори даних при створенні направлень та заповненні Листка лікарських призначень.

Програма містить велику кількість вкладених довідників, основними з яких є: "Аналізи та дослідження", "Огляд пацієнта", "Анамнези та скарги", "Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги ICPC-2", "Міжнародний класифікатор хвороб 10 перегляду", "Австралійська модифікація МКХ-10-АМ", "Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції", Австралійський класифікатор медичних інтервенцій (АКМІ), "Лікарські засоби" (Державний реєстр лікарських засобів України), "Лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню" (Доступні ліки).


Основні функції


Функціонал робочого місця амбулаторії охоплює низку процесів, які необхідні для повноцінного функціонування поліклінічного закладу/відділення/кабінету та включає в себе роботу онлайн та офлайн реєстратури з можливістю формування електронної черги на прийом.

Модуль "Медична карта амбулаторного пацієнта" реалізовано у вигляді електронної медичної картки, яка містить дані про пацієнта (особисті, місце проживання, місце роботи, листок профоглядів, сигнальні позначки, фактори ризику та інші), анамнез життя, хірургічні втручання, алергологічний анамнез, непереносимість лікарських засобів та відвідування.

Реалізовані наступні режими:

 • огляд та скарги;
 • аналізи, діагностика, скринінг, дослідження;
 • ліки (електронний рецепт), маніпуляції, лікування;
 • консультації спеціалістів, з можливість друку форми 028/о;
 • листки непрацездатності (форма 036/о);
 • адміністративні функції (видача довідок);
 • щеплення;
 • хірургічні операції (журнал 069/о);
 • відомості щодо страхування;
 • виписка з медичної карти амбулаторного пацієнта (форма 027/о).

Взаємодія з електронною системою охорони здоров’я дозволяє лікарям створювати декларації з пацієнтами, реєструвати електронні рецепти за програмою реімбурсації "Доступні ліки", виписувати/погашати електронні направлення та вносити електронні медичні записи, використовуючи функцію імпорту даних з амбулаторної картки пацієнта.

Функціонал робочого місця Стаціонар дозволяє вносити дані про пацієнта та інформацію про кожен етап лікування починаючи з приймального відділення та закінчуючи формуванням «Карти пацієнта, який вибув із стаціонару». В режимі автоматизації лікувального процесу реалізована «Медична карта стаціонарного хворого» (форма 003/о), «Історія вагітності та пологів» (форма 096/о) та «Медична карта новонародженого (форма 097/о)».

При веденні «Медичної карти стаціонарного хворого» Ви маєте можливість заповнення всіх необхідних даних:

 • інформована згода (форма 003-6/о, форма 063-2/о);
 • дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
 • запис лікаря приймального відділення;
 • результати обстежень;
 • щоденник;
 • листок огляду та консультацій спеціалістами (форма 028/о);
 • переводи пацієнтів;
 • діагнози;
 • хірургічні операції (форма 008/о);
 • епікриз;
 • патологоанатомічне обстеження;
 • температурний листок (форма 004/о);
 • листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • листки непрацездатності (форма 036/о);
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
 • передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення (форма 003-3/о);
 • листок основних показників стану хворого який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії (форма 011/о).

А також автоматичного формування:

 • журналу обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о);
 • карту пацієнта, який вибув із стаціонару (форма 066/о);
 • статистичну карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару (форма 066-1/о).

Велика увага приділена розділу медичної статистики - на основі інформації, яку користувачі вносять в МІС, в разі потреби можна сформувати широкий перелік звітних форм, основними з яких є:

 • форма 039 «Звіт про роботу лікарів»;
 • форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів»;
 • форма 31 таблиця 2300 «Захворюваність дітей до року»;
 • форма 20 таблиця 2100 «Робота лікарів поліклініки, диспансеру, консультації»;
 • форма 20 таблиця 3100 «Ліжковий фонд та його використання»;
 • форма 20 таблиця 3220 «Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування»;
 • форма 20 таблиця 3500 «Хірургічна робота стаціонару»;
 • форма 20 таблиця 3501 «Оперовано хворих»;
 • форма 20 таблиця 3600 «Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули зі стаціонару»;
 • форма 20 таблиця 4503 «Склад хворих в стаціонарі (до 30 днів госпіталізації)»;
 • форма 007 «Рух хворих і ліжкового фонду»;
 • форма 016 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду»;
 • форма 13 «Звіт про штучне переривання вагітності»;
 • форма 21 таблиця 2211 «Захворювання, які ускладнили пологи (ускладнення пологів і післяродового періоду»;
 • форма 21 таблиця 2245 «Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні»;
 • форма 21 таблиця 2250 «Захворювання та причини смерті новонароджених з масою тіла 500-999г»;
 • форма 21 таблиця 2260 «Захворювання та причини смерті новонароджених масою тіла 1000 г і більше»;
 • форма 21 таблиця 2270 «Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми».

Крім статистичних звітів в програмі закладено можливість формування оперативної звітної інформації по діяльності закладу, а саме:

 • звіти по рідкісним (орфанним) захворюванням;
 • звіт по відомості відвідувань;
 • звіт по щоденнику лікаря-стоматолога;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортодонта;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортопеда;
 • звіт та показники по смертності;
 • звіт про нещасні випадки невиробничого характеру;
 • списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • показники роботи стаціонару;
 • міжформений контроль - Форми 007 і 066;
 • кількість направлених хворих;
 • розробка за нозологіями;
 • розподіл операцій (по відділенням, по профілям ліжок, по лікарям та інш.);
 • розробка за операціями (по профілям ліжок, по відділенню, по закладу та інш.);
 • розподіл виписаних хворих за місцем проживання;
 • розподіл хворих (за соціальними групами, за контингентами, за травмами, за видами направлень, за віковими категоріями, за видами госпіталізації);
 • результат дослідження RW;
 • повторне надходження хворих;
 • результат лікування хворих;
 • якісні показники роботи лікарів (терапевтична спеціальність, хірургічна спеціальність);
 • рівень якості лікування по відділенням;
 • повторна госпіталізація;
 • списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • списки карт хворих, які вибули із стаціонару – за період, по лікарю, по дільниці, по віковим групам, по діагнозах та інше.

Для контролю даних, які користувачі вносять в ЕСОЗ в програмі реалізовано реєстри, переглядаючи які адміністрація ЗОЗ може аналізувати інформацію для уникнення та виправлення помилок, що в результаті дозволяє в повному обсязі отримувати оплату за договорами від Національної служби здоров’я України:

 • реєстр медичних записів;
 • реєстр діагностичних звітів;
 • реєстр виписки та погашення електронних направлень;
 • реєстр електронних рецептів.

Поряд з цим МІС «МедІнфоСервіс» включає в себе набір модулів, які оптимізують та автоматизують роботу персоналу закладів охорони здоров’я – дають можливість ведення медичної документації в електронному вигляді та формування статистичної звітності на основі внесених даних.

Модуль "Лабораторія", дозволяє вести облік досліджень по пацієнтах, як за направленнями так і без них, вносити результати аналізів/досліджень, що автоматично відображається в електронній медичній карті амбулаторного або стаціонарного пацієнта. Поряд з цим для полегшення роботи закладів, які використовують вузькоспеціалізовані лабораторні системи ми реалізували інтеграцію між медичною інформаційною системою «МедІнфоСервіс» та лабораторною інформаційною системою «TerraLab».

Кабінет рентгенологічних, флюорографічних досліджень та МРТ дозволяє вносити дані про проведені обстеження, а також сформувати "Карту профілактичних флюорографічних досліджень" (форма 052/о) та вести "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій" (форма 050/о).

Кабінет функціональної діагностики дозволяє вести облік проведених процедур та формувати за результатами роботи "Щоденник обліку роботи кабінету функціональної діагностики" (форма 039-7/о) та "Журналу реєстрації функціональних досліджень" (форма 047/о).

Заповнення даних в Ендоскопічному кабінеті дозволяє вести записи персоналу в електронному вигляді та отримати в результаті "Щоденник обліку роботи ендоскопічного кабінету" (форма 039-6/о) та "Журналу реєстрації ендоскопічних досліджень" (форма 046/о).

Кабінет лікаря-стоматолога дозволяє вести повноцінну документацію стоматологічної поліклініки/відділення/кабінету та автоматично формувати медичну статистику, а саме:

 • медичну карта стоматологічного хворого (форма 043/о);
 • листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) (форма 037/о);
 • щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) (форма 039-2/о);
 • щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта (форма 039-3/о);
 • щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда (форма 039-4/о).

Для закладів, які мають в своєму складі відділення чи кабінети з реабілітації пацієнтів, в програмі реалізовано Фізіотерапевтичний кабінет та Кабінет ЛФК, з можливістю створення направлень з амбулаторної та стаціонарної карт, а також здійснення відміток та обліку виконаних процедур.

Кабінет консультацій дозволяє вести облік направлень на консультації та внесення інформації в медичні картки пацієнтів.

Поряд з налагодженою роботою з електронною системою ще однією перевагою МІС «МедІнфоСервіс» є функція імпорту даних з "Медичної карти амбулаторного пацієнта" та "Медичної карти стаціонарного хворого" до електронних медичних записів, що дає можливість лікарям уникати потрійної роботи - достатньо лише внести дані в електронну документацію з подальшою можливістю імпорту та друку документів.

МІС «МедІнфоСервіс» - проста в користуванні, зрозуміла для медичного персоналу та забезпечує стабільну і безперебійну роботу в ЕСОЗ, що надає можливість отримувати фінансування за надані послуги в повному обсязі.

Оберіть для роботи медичну інформаційну систему, яка стане надійним помічником для кожного користувача!

Новини

Медичні кадри. Версія 4.4.9
9 травня 2024

 1. Відповідно до закону №3494-IX від 22.11.2023р. змінено порядок надання щорічної основної відпустки. Який передбачає зменшення кількості днів відпустки, на яке має право працівник, при наявності внесених даних про відпустки без збереження заробітної плати.
 2. За наявністю внесеної відпустки при додаванні запису про відсутність на робочому місці за лікарняним листом, залишки перераховуються та є можливість надати відпустку відповідної тривалості у інший час.
 3. У налаштуваннях програми додано можливість встановлювати мінімальне значення заробітної плати по окремим посадах.
 4. У випадках роботи з програмою через мережу та ведення даних за окремими закладами є можливість розподілу прав доступу користувачам.
 5. При експорті даних додано можливість обмеження інформації. В цьому випадку персональні дані (номер паспорту, ідентифікаційний номер, місце народження, адреса) експортуватись не будуть.
 6. Виправлено звіт "Списки персонального військового обліку". Вказується номер та дата наказу прийому на роботу (а не на діючу посаду).
 7. Зміни у довідниках "Посади", "Навчальні заклади" та інші.
 8. Внесено зміни та виправлені окремі питання прийому працівників та формування звітів.

 

Медичні кадри. Версія 4.4.8
11 грудня 2023

 1. У зв'язку зі змінами у формах статистичної звітності та довідниках програми "Медстат" оновлено довідники "Звіти", "Посади", "Інститути" та інші.
 2. Доопрацювання та виправлення у звітах та наказах.

МедСтат. Версія 2.6.11
11 грудня 2023

 1. Оновлені довідники версії №97 від 06.12.2023 року
 2. У програмі "Медстат" було змінено механізм формування звітів ("Друк форм"). Для тих користувачів, що не мають змогу відкривати файли з розширенням .DOTX повернули можливість використовувати старі шаблони .DOT

Архів новин

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача