МІС МедІнфоСервіс в комплектації Поліклініка


Медична інформаційна система "МедІнфоСервіс" охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів та формування медичної статистичної звітності. МІС "МедІнфоСервіс" акредитована МОЗ і підключена до електронної системи охорони здоров’я "E-Health". МІС "МедІнфоСервіс" може бути впроваджено в закладах первинного, вторинного та третинного рівня медичної допомоги.

Конфіденційність медичної інформації забезпечується Модулем шифрування даних для СКБД Firebird виробництва компанії Сайфер. Модуль шифрування побудований на основі бібліотек криптографічних примітивів Шифр +, що володіють чинним позитивним експертним висновком Держспецзв'язку України.


Переваги МІС «МедІнфоСервіс»:


 • потребує мінімальних витрат на встановлення та експлуатацію;
 • активно розвивається та оновлюється;
 • можлива адаптація МІС на вимогу замовника;
 • швидке впровадження змін;
 • мінімальні апаратні вимоги до серверу баз даних;
 • використовується безкоштовний сервер баз даних;
 • всі звіти можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Основні функції:


Функціонал робочого місця амбулаторії охоплює роботу реєстратури, лікарів та різноманітну медичну статистичну звітність.

Кабінет рентгенологічних, флюорографічних досліджень та МРТ дозволяє отримати "Карту профілактичних флюорографічних досліджень" (форма 052/о) та вести "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій" (форма 050/о).

Модуль "Лабораторія", дозволяє вести облік досліджень по пацієнтам, як за направленнями так і без них, вносити результати аналізів/досліджень, що автоматично відображається в електронній медичній карті амбулаторного або стаціонарного хворого.

Кабінет функціональної діагностики дозволяє вести облік та роздруковувати інформацію по УЗД та ЕХО.

Кабінет консультацій дозволяє вести облік направлень на консультації та внесення інформації в медичні картки хворих.

Для зручної роботи лікаря реалізовані наступні довідники: "Аналізи та дослідження", "Огляд пацієнта", "Анамнези та скарги", "Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги ICPC-2", "Міжнародний класифікатор хвороб 10 ревізії", "Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції", "Лікарські засоби" (Державний реєстр лікарських засобів України), "Лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню" (Доступні ліки).

Модуль реєстратура дозволяє вносити графік роботи лікарів у гнучкій формі по дням тижня з тривалістю прийому до хвилини. Запис пацієнтів на прийом ведеться, як за допомогою повноцінних заведених амбулаторних карт так і за допомогою лише скороченої інформації по пацієнту. Доступно два режими запису на прийом on-line та off-line (за телефоном).

Модуль "Медична карта амбулаторного хворого" реалізовано у вигляді електронної медичної картки. Електронна медична картка пацієнта містить: всі необхідні дані пацієнта (персональні, місце проживання, місце роботи, листок профоглядів, сигнальні позначки, фактори ризику та інші), анамнез життя, хірургічні втручання, алергологічний анамнез, непереносимість лікарських засобів, відвідування (огляд, скарги, аналізи, діагнози, призначення лікарських засобів, листки непрацездатності та ін.) Заповнення текстових блоків інформації спрощено за допомогою шаблонів.

В амбулаторній карті реалізовано поняття візитів та епізодів у відповідності до системи E-Health: "Робоче місце лікаря: Вимоги до електронних медичних записів" та у відповідності до україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2, який в свою чергу зв’язаний з МКХ-10. Прийом пацієнтів доступний як по запису так і в довільному режимі. В режимі візиту пацієнта відкривається будь-яка кількість нових епізодів, або продовжуються раніше створені епізоди, наприклад хронічні захворювання. Форми 074/о та 039/о автоматично заповнюються на підставі візитів пацієнтів.

Доступна робота для лікарів вторинної ланки без довідника ICPC-2.

В якості процесів (дій) реалізовані наступні режими:

 • огляд та скарги;
 • аналізи, діагностика, скринінг, дослідження;
 • ліки (електронний рецепт), маніпуляції, лікування;
 • консультації спеціалістів (направлення);
 • листки непрацездатності;
 • адміністративні функції (видача довідок);
 • щеплення.

Модуль взаємодії з електронною системою охорони здоров’я "E-Health" дозволяє лікарям створювати декларації з пацієнтами, реєструвати електронні рецепти за програмою реімбурсації "Доступні ліки" та вести електронні медичні записи, закладам охорони здоров’я укладати договори з Національною службою здоров’я України. Доступний режим міграції закладу з іншої МІС та перенесення підписаних декларацій, який може бути корисним при зміні МІС.

Модуль ведення "Реєстру ветеранів війни". В реєстр включаються особи, на яких поширюється дія закону України від 22 жовтня 1993 року №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Модуль ведення "Реєстру учасників АТО". В реєстр включаються особи, на яких поширюється дія Протокольного рішення за результатами наради Адміністрації Президента України від 18.09.2014 №03/1-01/348.

Ведення баз даних форм обліку роботи лікарів:

 • Форма 039/о. «Відомість відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома»;
 • Форма 039-2/о.«Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»;
 • Форма 039-3/о. «Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта»;
 • Форма 039-4/о. «Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда».

Модуль статистичної звітності охоплює в собі всі необхідні статистичні форми МОЗ України. Форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів» автоматично заповнюється на підставі візитів з електронних медичних карт пацієнта, а також доступний режим ручного заповнення форми.

Статистичні звіти формуються як в цілому по закладу, так і в залежності від заданих умов – по сільському населенню, за віковими групами, по контингентах населення та інше. Сформовані звіти можуть бути експортовані в програму – «Медстат» для подальшої обробки.

Доступні наступні звіти:

 • форма 31 (таблиця 2300 «Захворюваність дітей до року»);
 • форма 039 «Звіт про роботу лікарів»;
 • форма 20 (таблиця 2100 «Робота лікарів поліклініки, диспансеру, консультації»).

Для сумісності залишена звітність, що є необв'язковою: форма 12 таблиці 1000, 2000, 3000; форма 16 таблиці 1000, 2000; форма 50 таблиця 2100, форма 071 таблиці 1000, 2000, 3000, 4000; форма 20 таблиця 2100/1.

На основі форм обліку роботи лікарів формуються підсумкові звіти про роботу лікарів за будь-який заданий період. Крім статистичних звітів в програмі закладено можливість формування довільних оперативних звітів, різноманітних вибірок, списків хворих, та аналітичних звітів по діяльності поліклініки, а саме:

 • звіти по рідкісним (орфанним) захворюванням;
 • звіт по відомості відвідувань;
 • звіт по щоденнику лікаря-стоматолога;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортодонта;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортопеда;
 • звіт та показники по смертності;
 • звіт про нещасні випадки невиробничого характеру;
 • списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • універсальний звіт.

Всі звіти можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

В програмі реалізовані функції експорту та імпорту інформації, які дозволяють об'єднувати бази даних різних закладів в єдину базу. Об'єднану базу даних можна використовувати для формування різноманітної звітності, як по окремим закладам, так і в цілому по групі закладів.

Програма має ряд сервісних функцій, які надають можливість виконувати резервування та відновлювання бази даних, автоматично поновлювати версію програми та інше.


МІС МедІнфоСервіс в комплектації Стаціонар


Медична інформаційна система "МедІнфоСервіс" охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів та формування медичної статистичної звітності. МІС "МедІнфоСервіс" акредитована МОЗ і підключена до електронної системи охорони здоров’я "E-Health". МІС "МедІнфоСервіс" може бути впроваджено в закладах первинного, вторинного та третинного рівня медичної допомоги.

Конфіденційність медичної інформації забезпечується Модулем шифрування даних для СКБД Firebird виробництва компанії Сайфер. Модуль шифрування побудований на основі бібліотек криптографічних примітивів Шифр +, що володіють чинним позитивним експертним висновком Держспецзв'язку України.


Переваги МІС «МедІнфоСервіс»:


 • потребує мінімальних витрат на встановлення та експлуатацію;
 • активно розвивається та оновлюється;
 • можлива адаптація МІС на вимогу замовника;
 • швидке впровадження змін;
 • мінімальні апаратні вимоги до серверу баз даних;
 • використовується безкоштовний сервер баз даних;
 • всі звіти можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Основні функції:


Функціонал робочого місця Стаціонар охоплює роботу приймального відділення (модуль "Палати" дає можливість оперативного контролю зайнятості ліжкового фонду відділення), роботу лікаря, різноманітну медичну статистичну звітність та звіти по показникам роботи стаціонару. В режимі автоматизації лікувального процесу реалізована "Медична карта стаціонарного хворого" (форма 003/о) з можливістю доповнення вкладками інших форм. Заповнення текстових блоків інформації спрощено за допомогою шаблонів. Створено режим закриття форми 003/о та автоматичної генерації картки форми 066/о.

Кабінет рентгенологічних, флюорографічних досліджень та МРТ дозволяє отримати "Карту профілактичних флюорографічних досліджень" (форма 052/о) та вести "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій" (форма 050/о).

Модуль "Лабораторія", дозволяє вести облік досліджень по пацієнтам, як за направленнями так і без них, вносити результати аналізів/досліджень, що автоматично відображається в електронній медичній карті амбулаторного або стаціонарного хворого.

Кабінет функціональної діагностики дозволяє вести облік та роздруковувати інформацію по УЗД та ЕХО.

Кабінет консультацій дозволяє вести облік направлень на консультації та внесення інформації в медичні картки хворих.

В медичній карті стаціонарного хворого реалізовані наступні модулі:

 • журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о);
 • дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
 • запис лікаря приймального відділення;
 • огляд лікуючим лікарем;
 • результати обстежень;
 • щоденник;
 • листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
 • переводи пацієнтів;
 • діагнози;
 • хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о);
 • епікриз;
 • патологоанатомічне обстеження;
 • температурний листок (форма 004/о);
 • листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о).

Для приймального відділення реалізована "Медична карта переривання вагітності" (форма 003-1/о).

Для зручної роботи лікаря реалізовані наступні довідники: "Аналізи та дослідження", "Огляд пацієнта", "Анамнези та скарги", "Міжнародний класифікатор хвороб 10 ревізії", "Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції", "Лікарські засоби" (Державний реєстр лікарських засобів України), "Лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню" (Доступні ліки).

Під час ведення реєстру пацієнтів, які відвідували медичний заклад, накопичуються різноманітні дані пацієнтів: прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, адреса, місце роботи та посада, категорія, соціальний статус та інше.

Ведення бази даних карт хворих, які вибули із стаціонару – «Форма № 066/о». В базі міститься інформація про захворюваність пацієнтів: період лікування, діагноз, проведені обстеження, огляди, хірургічні операції, переводи та інше.

Ведення реєстру «Карта новонародженого», на основі якого формуються основні статистичні таблиці форми №21.

Ведення бази даних «Форм № 007/о» - «Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару».

Для запобігання помилок при введенні діагнозів, а також для коректного заведення хірургічних операцій програма містить зручні у використанні довідники:

 • «Класифікатор хвороб МКХ-10»;
 • «Класифікатор медичних процедур та хірургічних операцій».

На основі накопиченої інформації формуються наступні статистичні звіти:

 • Форма 20. Таблиця 3100. «Ліжковий фонд та його використання»;
 • Форма 20. Таблиця 3220. «Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування»;
 • Форма 20. Таблиця 3500. «Хірургічна робота стаціонару»;
 • Форма 20. Таблиця 3501. «Оперовано хворих»;
 • Форма 20. Таблиця 3600. «Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули зі стаціонару»;
 • Форма 20. Таблиця 4503. «Склад хворих в стаціонарі (до 30 днів госпіталізації)»;
 • Форма 007. Рух хворих і ліжкового фонду»;
 • Форма 016. «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду»;
 • Форма 13. «Звіт про штучне переривання вагітності»;
 • Форма 21. Таблиця 2211. «Захворювання, які ускладнили пологи (ускладнення пологів і післяродового періоду)»;
 • Форма 21. Таблиця 2245. «Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні»;
 • Форма 21. Таблиця 2250. «Захворювання та причини смерті новонароджених з масою тіла 500-999г»;
 • Форма 21. Таблиця 2260. «Захворювання та причини смерті новонароджених масою тіла 1000 г і більше»;
 • Форма 21. Таблиця 2270. «Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми».

Статистичні звіти формуються як в цілому по медичному закладу, так і в залежності від заданих умов – по відділенням, лікарям, по сільському населенню, за віковими групами, по контингентам населення та інше. Сформовані звіти можуть бути експортовані в програму – «Медстат» для подальшої обробки.

Крім статистичних звітів в програмі закладено можливість формування довільних оперативних звітів, різноманітних вибірок, списків хворих, та аналітичних звітів по діяльності стаціонару, а саме:

 • Показники роботи стаціонару;
 • Міжформений контроль - Форми 007 і 066;
 • Кількість направлених хворих;
 • Розробка за нозологіями;
 • Розподіл операцій (по відділенням, по профілям ліжок, по лікарям та інш.);
 • Розробка за операціями (по профілям ліжок, по відділенню, по закладу та інш.);
 • Розподіл виписаних хворих за місцем проживання;
 • Розподіл хворих (за соціальними групами, за контингентами, за травмами, за видами направлень, за віковими категоріями, за видами госпіталізації);
 • Результат дослідження RW;
 • Повторне надходження хворих;
 • Результат лікування хворих;
 • Якісні показники роботи лікарів (терапевтична спеціальність, хірургічна спеціальність);
 • Рівень якості лікування по відділенням;
 • Повторна госпіталізація;
 • Списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • Списки карт хворих, які вибули із стаціонару – за період, по лікарю, по дільниці, по віковим групам, по діагнозах та інше.

Всі звіти можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Модуль "Стаціонар" може використовуватися, як повністю самостійна програма, так і в єдиному програмному комплексі з програмою "Поліклініка". В цьому випадку програми працюють зі спільним реєстром населення. Кожен пацієнт заноситься до реєстру лише один раз і при необхідності може бути переглянута повна історія лікування пацієнта, як у стаціонарі, так і в поліклініці.

Програма має ряд сервісних функцій, які надають можливість виконувати резервування та відновлювання бази даних, автоматично поновлювати версію програми та інше.

Новини

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.6
10 липня 2020

 1. Додано фізіотерапевтичний кабінет та кабінет ЛФК з можливостями
  • друку форми 044/о “Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)”;
  • друку форми 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури";
  • автоматичного формування журналу за формою 029/о "Журнал обліку процедур".
 2. Для полегшення процесу перевірки ЕМЗ, які містять помилки по звітах, що надсилає закладам НСЗУ, в "Реєстрі медичних записів" додано кнопку "Перегляд" - за допомогою якої можна відкрити та переглянути детальну інформацію по запису (кнопка доступна для використання адміністраторам, користувачам з правами керівника та статистика).
 3. Враховуючи Ваші пропозиції та доповнення, вдосконалено роботу "Кабінету лікаря-стоматолога"

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.5
19 червня 2020

 1. В формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" :
  • реалізовано можливість у вкладці "Листок лікарських призначень" створювати та використовувати шаблони призначень лікарських засобів, як на один препарат так і на групу препаратів одразу;
  • при виведенні на друк приведено у відповідність до бланку наказу шаблон епікризу та виписки;
  • виправлено сортування по часу у вкладці "Щоденники".
 2. Для збереження конфіденційності медичної інформації стосовно тих діагнозів, які має переглядати лише лікуючий лікар, у формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість вести конфіденційний прийом
 3. В формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість:
  • робити відмітку про те, що візит стосується відвідин денного стаціонару та переглядати цю інформацію, використовуючи фільтр у формі 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів";
  • у вкладці "Візити та взаємодії" можна створювати та обирати шаблони при додаванні нової дії типу "Аналізи, діагностика скринінг, дослідження";
  • вдосконалено процес внесення даних по листках непрацездатності;
  • переглядати дані результатів обстежень без виводу на друк;
  • реалізовано можливість переходу до амбулаторної карти пацієнта з форми 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів".
 4. Виправлено неточності при формуванні форми 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики".
 5. Виправленно сортування дат у реєстрі направлень в кабінеті Лабораторії.
 6. Введено перевірку та автоматичну заміну латинських символів при введенні особистих даних пацієнта.
 7. В ЕМЗ при створенні електронного направлення реалізовано можливість обирати поточну дату при виборі періоду, в який має бути надана послуга за направленням.
 8. Внесено зміни та додана можливість друку протоколів досліджень:
  • Реалізовано автозаповнення полів в спеціалізованих шаблонах кабінету УЗД:
   1. УЗД I триместр вагітності;
   2. УЗД IІ триместр вагітності;
   3. УЗД органiв калитки;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету УЗД:
   1. УЗД Сечовий міхур, простата;
   2. УЗД органів черевної порожнини;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету ендоскопії:
   1. Езофагогастродуоденоскопія;
  • В кабінеті рентгенологічних досліджень додано нові види досліджень:
   1. Рентгенографія гомілково-стопних суглобів;
   2. Рентгенографія грудного відділу хребта;
   3. Рентгенографія кісток носа;
   4. Рентгенографія кісток тазу;
   5. Рентгенографія кісток черепа;
   6. Рентгенографія колінних суглобів;
   7. Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта;
   8. Рентгенографія кульшових суглобів;
   9. Рентгенографія нижньої щелепи;
   10. Рентгенографія органів грудної клітки;
   11. Рентгенографія поперекового відділу хребта;
   12. Рентгенографія придаткових пазух носа;
   13. Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональним навантаженням;
   14. Рентгенографія шийного відділу хребта.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
15 червня 2020

 1. В ЕМЗ реалізовано можливість:
  • ручного вводу кодів послуг, а також створення шаблонів з кодами, які найчастіше використовуються;
  • унеможливлено створення дублів діагнозів у взаємодіях;
 2. в формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" додано можливість
  • кодування втручань та інтервенцій за допомогою кодів класифікатора АКМІ у вкладці Послуги(дана вкладка доступна для заповнення лікарям та медичним сестрам);
  • вдосконалено поле вибору лікаря у вкладках Огляд лікаря приймального відділення та Огляд лікуючим лікарем;
 3. в формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" вдосконалено заповнення інформації в листку профілактичного огляду відповідно до статі пацієнта.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача