Видача ключів. Кадри. МедстатПідготовка договорів. Кадри. Медстат


Підготовка договорів.
Кадри. Медстат


Видача ключів. МІС


Реєстрація програм
МІС МедІнфоСервіс


Технічний директорНовини

МедСтат. Версія 2.6.9
19 вересня 2022

 1. Продовжується оптимізація роботи програми що дозволить комфортніше працювати на старих комп’ютерах.
 2. Для зручнішого відображення таблиць додано налаштування, що дозволяє змінити висоту рядків.

Медичні кадри. Версія 4.4.6
8 серпня 2022

 1. Для більш повного накопичення інформації про працівників закладу додано можливість внесення відпусток за різні періоди роботи, без необхідності дотримуватись хронологічного порядку. Крім того є можливість надавати відпустки за наступний період з існуючим залишком невикористаних днів попереднього періоду.
 2. Використовуючи для звітності можливості «Універсального звіту», у закладці «Штатний розпис» додано можливість обрати до умов декілька підрозділів.
 3. Оновлено довідник «Посади».
 4. Оновлено довідник "Місце підвищення кваліфікації". Внесені зареєстровані провайдери БПР.
 5. Проведено підготовку до використання в умовах звітів територіальних громад. Реалізацію такої можливості очікуйте у наступних версіях програми.

 

Медичні кадри. Версія 4.4.5
10 червня 2022

 1. Додано можливість під час виконання процедури тимчасового звільнення працівника, окрім надання відпустки, додавати інформацію про причину відсутності. Запис буде відображатись на закладці "Відсутність на робочому місці".
 2. При тимчасовому звільненні працівника є можливість залишати за ним посади внутрішнього сумісництва.
 3. У зв'язку з військовим станом надано можливість приймати працівника як зовнішнього сумісника на повну ставку.
 4. У реєстрі кадрів додано можливість вказати в умовах фільтру "статус працівника" значення "внутрішні працівники". Результатом цієї умови буде відображення працівників, що займають посади за сумісництвом (більше однієї ставки).
 5. Виправлені помилки щодо врахування святкових днів при формуванні графіку роботи.
 6. Для корегування структурного підпорядкування закладів, що зумовлено змінами до адміністративно-територіального устрою, оновлено довідник територій Волинської, Дніпропетровської та Хмельницької областей.
 7. Змінено врахування спеціалістів з вищої немедичною освітою при формуванні таблиці 1100 форми 20.
 8. Для точного визначення основної посади при наданні відпустки, у випадку коли працівник має дві та більше записи з видом працевлаштування "основне місце роботи", додана відмітка "внутрішне сумісництво".
 9. Виправлені деякі помилки при роботі програми.

Архів новин

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача