Необхідне програмне забезпечення


1. Сервер Firebird 3.0.4 for Windows. (Для МІС "МедІнфоСервіс", "Кадри" 3.7.0 і вище, "Поліклініка та Стаціонар" 3.0.0 і вище)

     Firebird-3.0.4.33054_0_Win32.exe   -   Скачати інсталятор  (7.08 MB)
     Firebird-3.0.4.33054_0_win64.exe   -   Скачати інсталятор  (9.21 MB)

2. Сервер Firebird 2.5.4 for Windows. (Для "МедСтат" 2.1.0 і вище)

     Firebird-2.5.4.26856_0_Win32.exe   -   Скачати інсталятор  (6.68 MB)
     Firebird-2.5.4.26856-0_Win32.zip   -   Скачати файли для ручного встановлення  (10.03 MB)

3. Архіватор 7-Zip (версія 4.62) for Windows 32-bit

     http://www.7-zip.org/download.html   -   Скачати з офіційного сайту
     7z462.exe   -   Скачати  (912.08 kB)

4. Тестування з'єднання з базою даних в мережевій версії (розпакувати в папку "Медичні кадри")

     TestConnect.7z   -   Скачати  (281.53 kB)

Новини

Медичні кадри. Версія 4.4.7
24 березня 2023

 1. Задля забезпечення захисту персональної інформації, розпочато впровадження нової системи обмеження доступу користувачів до окремого функціоналу програми. Адміністратор бази даних зможе керувати можливістю окремих користувачів що до перегляду та редагування інформації.
 2. Надано можливість прийому співробітників за сумісництвом на більш ніж 0.5 ставки. Для того щоб скористатись цим - у налаштуваннях програми необхідно встановити відповідний параметр "Дозволити сумісництво більше за 0.5 ставки"
 3. У програмі реалізовано перевірку цілісності та коректності внесених даних у фоновому режимі. При наявності помилок при старті програми відображатиметься вікно повідомлень, що дозволить завчасно виправити внесені данні. Також це вікно слугуватиме для інформування про події що наближаються або настали. (цей функціонал доробляється, та уточнюється перелік подій про які необхідно повідомляти, як то "Завершення дії атестації", "Наближення дати тимчасового працевлаштування" та інші)
 4. У довіднику мінімальної заробітної плати розширено можливість власноруч вказати суму окладу до 14 тарифікаційного розряду.
 5. Для зручного пошуку інформації, у реєстр "Кадри" додано можливість відображати перелік підрозділів (меню "Вид"-"Відображати підрозділи").
 6. У довідник "Посади" додано посаду "капелан у охороні здоров'я"
 7. Виправлено формування форми 20, таблиці 1100, щодо спеціалістів з вищою немедичної освітою. Враховані нові посади "клінічний психолог", "психотерапевт", "капелан".

Медичні кадри. Версія 4.4.6
20 лютого 2023

 1. Оновлено довідник «Посади». Додано: «клінічний психолог», «психотерапевт», «капелан», «фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища»
 2. Новий звіт по військовозобов’язаним. Додано «Списки персонального військового обліку» (додаток №5), відповідно до постанови КМУ №1478 від 30.12.2022р. «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»

Медичні кадри. Версія 4.4.6
24 жовтня 2022

 1. До перевірки карток пацієнта додані механізми виправлення значень у відпустках, через які виникали ситуації невірного підрахунку періоду
 2. При наданні відпусток додані додаткові перевірки
 3. Додано можливість надання "відпустка без збереження заробітної плати до 90 днів (за вимогою працівника)" та "відпустка без збереження заробітної плати до припинення військового стану (за згодою сторін)"
 4. Виправлена помилка при створенні нового виду наказу.

Архів новин

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача