МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар)


 -    „МІС МедІнфоСервіс“. Версія: 4.3.20. Дата випуску: 16.09.2021.

Медичні кадри
Автоматизацiя робочого мiсця працiвника кадрової служби


 -    „Медичні кадри“. Версія: 4.4.0. Дата випуску: 16.09.2021. Версія бази: 44
 -    Попередні версії

Необхідне програмне забезпечення


 -    Сервер Firebird, архіватор 7-Zip,...
Новини

Медичні кадри. Версія 4.4.0
17 вересня 2021

 1. Зміни у довіднику «Посади», додано посади:
  • «оператор технологічних установок»;
  • «лаборант клінічної діагностики».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.», додано назви:
  • «Вольський медичний коледж ім.З.І.Маресевої»;
  • «Донецьке базове медичне училище»;
  • «Донецький національний університет»;
  • «Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту»;
  • «Жданівське медичне училище»;
  • «Ізюмський медичний коледж»;
  • «Кіровська державна медична академія Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації»;
  • «Костянтинівський медичний коледж»;
  • «Костянтинівський медичний фаховий коледж»;
  • «Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету»;
  • «Лиманський медичний фаховий коледж Донецького національного медичного університету»;
  • «Медичне училище Донецької залізниці на станції Красний Лиман»;
  • «Медичне училище № 15 Департаменту охорони здоров'я м. Москви»;
  • «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»;
  • «Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя»;
  • «Слов'янський державний педагогічний інститут»;
  • «Слов'янський хіміко-механічний технікум»;
  • «Фармацевтичне училище м. Калуга».
 3. Зміни у довіднику «спеціальність по диплому»:
  • додано назву «медицина»;
  • додано назву «фармація, промислова фармація».
 4. При формуванні розширеної форми 20, таблиця 1100, виправлено підрахунок рядка №109 «Інший персонал»: враховуються посади «асистент ерготерапевта» та «асистент фізичного терапевта» із типом мед.персоналу «інші».
 5. Внесені зміни в довідник (2020) «населені пункти».
 6. У довіднику «Атестація. Орган»:
  • Замінено назву «Запорізький медичний університет» на «Запорізький державний медичний університет».

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.19
10 вересня 2021

 1.  Імпорт до діагностичних звітів та процедур:
  •  для полегшення роботи користувачів та скорочення часу на заповнення інформації, реалізовано можливість імпорту даних до діагностичних звітів та процедур з усіх кабінетів та лабораторії;
  • відтепер лікар, при створенні та реєстрації взаємодії з типом "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару" має можливість імпорту діагностичних звітів та процедур, а також хірургічних операцій, що внесені в історію хвороби пацієнта.
 2.  В кабінеті рентгенологічних досліджень реалізовано можливість формування та друку форми 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)" при умові заповнення всіх необхідних полів.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.19
10 вересня 2021

 1. Відтепер лікарі можуть практикуватись використовувати новий функціонал в ЕСОЗ: "План лікування", що в першу чергу необхідно для виписування е-рецептів на препарати інсуліну та лікарські засоби від нецукрового діабету з 01.10.2021.
 2. Спрощено процес вибору взаємодії під час створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
 3. Додано нові вкладки в Історію новонародженого (форма 097/о):
  • реанімаційна допомога;
  • дихальні розлади;
  • вдосконалено процес внесення інформації до Щоденника спостереження та вигодовування.
 4. Медична карта стаціонарного хворого - реалізовано можливість автоматичного заповнення інформації в окремих полях у вкладках "Запис лікаря приймального відділення" та "Огляд лікуючим лікарем".
 5. Для закладів, що користуються у своїй роботі функціоналом "Офлайн-реєстратура", додано можливість заповнення поля примітка, при записі пацієнта на прийом до лікаря.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача