„МІС МедІнфоСервіс“. Версія: 4.3.42. Дата випуску: 29.11.2023.


1. Встановлення та оновлення

     clinic-4.3.42-setup.exe   -   інсталяційний пакет  (102.42 MB)

2. Інструкції

     Посібник інсталяції та оновлення.pdf   -    (1.19 MB)
     Посібник користувача МедІнфоСервіс.pdf   -    (97.83 MB)
     Посібник інсталяції мережевої версії.pdf   -    (1.01 MB)

Новини

МедСтат. Версія 2.6.10
18 вересня 2023

Різноманітність офісних пакетів та їх версій (Microsoft Office, LibreOffice та інші), що встановлені у користувачів програми "Медстат", призвела до складнощів підтримки коректної роботи. Сбої у роботі цих пакетів вимагають їх оновлення або повторного встановлення. Тому у програмі "Медстат" було змінено механізм формування звітів ("Друк форм"), що не залежить від встановленого офісного пакету.

Медичні кадри. Версія 4.4.8
21 серпня 2023

 1. При наданні відпусток та обрахування залишків враховано переведення працівника на інші посади. Після оновлення необхідно провести процедуру перевірки реєстру працівників.
 2. Виправлено та змінено друк особових наказів.
 3. Внесені зміни у формування списку персонального військового обліку.
 4. Оновлено довідники:
  • Посади
  • Навчальний заклад
  • Атестаційний орган

Медичні кадри. Версія 4.4.8
17 липня 2023

 1. В зв’язку з виникаючими питаннями по введенню відпусток працівників та враховуючи зауваження користувачів, було перероблені механізми надання відпусток та визначення залишків днів по окремим періодам та посадам. Користувачі мають змогу внести інформацію за минулі періоди без необхідності видалення та повторного занесення записів про відпустки;
 2. Новий звіт «Невикористані відпустки» дозволяє отримати інформацію про залишки днів відпустки працівників за періодами;
 3. У звіті «Укомплектованість» додано графу що містить данні про фактично працюючих працівників («Фізичні особи (без декрет.)»;
 4. До імпорту лікарняних листків додано зміни, що дозволяють отримувати інформацію про заклад що видав лікарняний;
 5. До звіту «Штатний розпис» додано графу з кодом посади за класифікатором;
 6. Оновлено та виправлено статистичні звіти за формами 17 та 20;
 7. Оновлено довідник:
  • Навчальний заклад
  • Посади
  • Райони
  • Спеціальності
  • Кваліфікація за дипломом
  • Місце підвищення кваліфікації

Архів новин

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача