Медичні кадри. Версія 4.1.3
3 жовтня 2019


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «начальник лікувально-профілактичного сектору - заступник завідувача», «начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу», «трансплант-координатор», «менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку», «менеджер (управитель) із комунікаційних технологій», «менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки»;
 2. Виправлено помилку редагування довідників;

Медичні кадри. Версія 4.1.2
20 вересня 2019


 1. Зміни у довіднику «Вид підготовки»:
  • додано записи: «конференція», «конгрес», «симпозіум», «дистанційне навчання», «тренінг» та інші;
 2. До  "Універсального звіту" додано поле «Бали» та «Назва закладу» у закладці «Кваліфікація»;
 3. Виправлено помилку друку фотографії працівника у формі П-2;
 4. Виправлено помилку друку форм та таблиць, при якій у файлі Excel зникали значення.

Медичні кадри. Версія 4.1.0
12 серпня 2019


Для забезпечення роботи програми згідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 р. «Деякі питання безперервного  професійного розвитку лікарів»:

 • додано можливість вносити у кваліфікацію працівника кількість отриманих балів;
 • друк атестаційного листа з набраною кількістю балів;
 • друк особистого освітнього портфоліо.

Медичні кадри. Версія 4.0.7
12 липня 2019


 1. Розширено можливості системи захисту персональних даних:
  • конфіденційність персональних даних забезпечується Модулем шифрування даних для системи керування базами даних Firebird виробництва компанії Сайфер. Модуль шифрування побудований на основі бібліотек криптографічних примітивів Шифр+, що володіють чинним позитивним експертним висновком Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
  • для захисту програмного забезпечення від несанкціонованого втручання використовується цифровий підпис файлів програми за допомогою сертифікату Comodo code signing;
 2. Зміни у довіднику «Посади»
  • додано посади «прес-секретар», «інженер з патентної та винахідницької роботи», «технік із системного адміністрування», «технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру», «робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями»;
 3. Зміни у довіднику «Спеціальність»
  • додано спеціальність «фізична реабілітація».

Медичні кадри. Версія 4.0.6
5 червня 2019


 1. Актуалізовано форму 20 у відповідності з наказом МОЗ №1802 від 04.10.2018 р. "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378" та адаптовано експорт в Медстат для наступних таблиць:
  • 1100 змінено назву останньої графи;
  • 1101 добавлені "Психологи";
  • 1103 змінено назву таблиці;
  • 1104 змінено назву останньої графи;
  • 1105 вилучено всю таблицю;
  • 1106 змінено номер таблиці на 1105;
 2. Форма П-5 "Табель обліку використання робочого часу", при обрахунку тимчасової непрацездатності на час лікарняного листа враховано святкові та вихідні дні.
 3. Форма П-2 "Особова картка працівника", актуалізовано нормативну документацію для розділу "Призначення і переведення".
 4. Новий довідник військкоматів. (присутні назви військкоматів лише Хмельницької області).
 5. Виправлено звіт "Форма 6-Б. Про чисельність працюючих та військовозобов'язаних" (Помилка підрахунку віку працівників).

Медичні кадри. Версія 4.0.5
7 березня 2019


 1. Зміни в "Універсальному звіті":
  • нова вкладка "Ліцензії закладу";
  • "Медичний заклад": добавлено "Публічна назва", "Фактична адреса закладу" та "Організаційно-правова форма";
  • "Додаткові відомості": добавлено "Дані для форми П2" та "Електронну пошту";
  • "Освіта": добавлено поле "Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти";
  • "Військовий облік": добавлено "Військкомат за місцем фактичного проживання";
  • "Кваліфікація": добавлено поле "Рівень підготовки";
 2. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади "медичний директор", "інструктор з надання догоспітальної допомоги", "парамедик", "екстрений медичний технік", "інструктор з надання першої допомоги", "ерготерапевт", "фізичний терапевт", "лікар фізичної та реабілітаційної медицини", "асистент ерготерапевта", "асистент фізичного терапевта";
  • виправлено код КП посади "помічник керівника";
  • відновлено посаду "фахівець з публічних закупівель".

Медичні кадри. Версія 4.0.4
25 січня 2019


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «бухгалтер (з дипломом магістра)», «оператор поста централізації», «реєстратор»;
  • згідно з класифікатором виправлено посаду «фахівець з публічних закупівель» на «фахівець з державних закупівель».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Житомирський медичний інститут».
 3. Виправлено корегування бази у мережевій версії програми;
 4. Виправлено звільнення тимчасово відсутнього працівника, на місце якого прийнято інших працівників, у мережевій версії;
 5. Додано відображення інформації про шлях до бази даних.

 


Медичні кадри. Версія 4.0.3
30 листопада 2018


Зміни у довіднику «Посади»:

 • додано посади «професіонал з антикорупційної діяльності» та «уповноважений з антикорупційної діяльності»;
 • згідно з класифікатором виправлені коди посад «інструктор з праці», «машиніст (кочегар) котельні» та інші.

Медичні кадри. Версія 4.0.2
29 серпня 2018


 1. Для форми 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги" добавлено наступні звіти:
  • Розділ 1. Кількість закладів швидкої медичної допомоги на кінець звітного року;
  • Розділ 3. Кількість персоналу за стажем роботи та віком на кінець звітного року;
  • Розділ 4. Кваліфікація працівників на кінець звітного року.
 2. В універсальний звіт на закладку "Посади" добавлено поле "Код КП" з довідника посад.
 3. До звіту «Кількість працівників на неповних ставках» додано можливість вказати умову «Бюджет/госпрозрахунок».
 4. Оптимізовано роботу з умовами звітів, добавлено збереження параметра "Рівень надання медичної допомоги".
 5. У довіднику «Атестація. Орган» змінено назву «Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації».
 6. В довідник "Посади" добавлено посаду "соціальний робітник".

Медичні кадри. Версія 4.0.1
5 липня 2018


 1. Доповнено довідник посад, додано «заступник завідувача підрозділу (закладу охорони здоров'я)».
 2. Змінено довідник навчальних закладів, додано сучасну назву «Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради»
 3. Доповнено довідник "Тип закладу (повний)", додано:
  • Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України;
  • Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України;
  • Центр превентивної медицини Державного управління справами;
  • Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України.

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача