МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.19
10 вересня 2021


 1.  Імпорт до діагностичних звітів та процедур:
  •  для полегшення роботи користувачів та скорочення часу на заповнення інформації, реалізовано можливість імпорту даних до діагностичних звітів та процедур з усіх кабінетів та лабораторії;
  • відтепер лікар, при створенні та реєстрації взаємодії з типом "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару" має можливість імпорту діагностичних звітів та процедур, а також хірургічних операцій, що внесені в історію хвороби пацієнта.
 2.  В кабінеті рентгенологічних досліджень реалізовано можливість формування та друку форми 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)" при умові заповнення всіх необхідних полів.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.19
10 вересня 2021


 1. Відтепер лікарі можуть практикуватись використовувати новий функціонал в ЕСОЗ: "План лікування", що в першу чергу необхідно для виписування е-рецептів на препарати інсуліну та лікарські засоби від нецукрового діабету з 01.10.2021.
 2. Спрощено процес вибору взаємодії під час створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
 3. Додано нові вкладки в Історію новонародженого (форма 097/о):
  • реанімаційна допомога;
  • дихальні розлади;
  • вдосконалено процес внесення інформації до Щоденника спостереження та вигодовування.
 4. Медична карта стаціонарного хворого - реалізовано можливість автоматичного заповнення інформації в окремих полях у вкладках "Запис лікаря приймального відділення" та "Огляд лікуючим лікарем".
 5. Для закладів, що користуються у своїй роботі функціоналом "Офлайн-реєстратура", додано можливість заповнення поля примітка, при записі пацієнта на прийом до лікаря.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.18
14 червня 2021


 1. Відтепер користувачі МІС МедІнфоСервіс вже можуть починати використовувати в своїй роботі функціонал медичних висновків про тимчасову непрацездатність, а пацієнти отримувати електронні лікарняні.
 2. Функціонал розроблений з дотриманням всіх технічних вимог, що затверджені наказом НСЗУ та успішно протестований спеціалістами ДП "Електронне здоров'я".
  Також радимо до ознайомлення Наказ МОЗ від 01.06.2021 N 1066.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.17
18 травня 2021


 1. Реалізовано можливість друку заповненого бланка консиліуму в Історії вагітності та пологів.
 2. При формуванні таблиці 3220 "Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування" форми 20 додано новий рядок, в якому відображається кількість пролікованих хворих з коронавірусною хворобою, з можливістю вибору U07.1, як основним, так і супутнім діагнозом.
 3. Оптимізовано заповнення інформації при створенні направлення на МСЕК.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.17
12 травня 2021


 1. Внесено низку змін та доповнень у форми, які заповнюють заклади, що надають медичну допомогу при пологах, а також додано можливість створювати направлення та переглядати результати обстежень у Медичній карті новонародженого;
 2. заклади, які у своїй роботі використовують форму 058/о, відтепер (в разі заповнення додаткових полів у Медичній карті амбулаторного пацієнта та в Медичній карті стаціонарного хворого) можуть видрукувати заповнений бланк;
 3. додано можливість переходу від Палат до Медичної карти стаціонарного хворого для користувачів, які звикли працювати, використовуючи такий механізм;
 4. в Кабінеті ультразвукової діагностики вдосконалено формат шаблону для внесення даних дослідження органів малого таза;
 5. вдосконалено формат друку візиту при внесенні даних до ЕМЗ.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.16
29 квітня 2021


 1. Внесені зміни в медичну карту стаціонарного хворого:
  • Додано можливість внесення номеру телефону пацієнта при заповненні основних даних;
  • у вкладці "Запис лікаря приймального відділення" надано можливість сестрі медичній, ставити відмітки в полях "Огляд на коросту", "Огляд на педикульоз", "З режимом дня та забороню паління ознайомлений".
 2. Оптимізовано роботу фізіотерапевтичного кабінету.
 3. Для аналізу інформації та формування звітів, додано додаткові фільтраційні поля в діагностичних кабінетах та в Журналі обліку прийому хворих у стаціонар та відмов від госпіталізації.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.16
5 квітня 2021


 1. Для полегшення роботи спеціалістів та для зменшення часу, потраченого на внесення інформації до ЕСОЗ додано можливість імпорту даних з Індивідуальної карти вагітної та породіллі (ф.111) до ЕМЗ (E-Health).
 2. Реалізовано автоматичне заповнення інформації в Журналі реєстрації амбулаторних пацієнтів (ф.074), на основі відвідувань жіночої консультації (ф.111). Для коректного перенесення інформації, необхідно заповнити дані щодо відвідування (первинне/повторне) та виду консультації.
 3. В Історії вагітності та пологів (ф.096) реалізовано можливість створення направлень до лабораторії та діагностичних кабінетів, а також перегляду результатів обстежень.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.15
15 березня 2021


 1. Вдосконалено процес ведення форм облікової документації (096, 097, 111), яку заповнюють заклади, що надають медичну допомогу при пологах.
 2. В медичній карті стаціонарного хворого - "Температурний листок" додано можливість внесення показників сатурації пацієнта.
 3. В медичній карті амбулаторного пацієнта, при створенні нового візиту, реалізовано можливість здійснення відмітки щодо первинного/хронічного захворювання.
 4. Оптимізовано процес внесення надходжень на склад - відтепер користувачі мають можливість завантажувати перелік матеріальних цінностей, використовуючи імпорт.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.14
23 лютого 2021


 1. В Електронних Медичних Записах реалізована можливість внесення даних щодо вакцинації. Для полегшення роботи користувачів стандартні поля заповнюються за замовчуванням з можливістю подальшого корегування інформації.
 2. Для полегшення аналізу та пошуку внесених даних, в Реєстрі медичних висновків про народження додано нові фільтраційні поля.
 3. В карті амбулаторного пацієнта:
  • вдосконалено режим заповнення інформації у вкладці "Візити та взаємодії", а також друк Візиту;
  • при заповненні інформації працівниками травматологічного пункту, додано можливість вибору типу травми - "Шкільна";
  • в журналі Запису амбулаторних операцій додано можливість фільтрації записів за діагнозом.
 4. Оптимізовано процес ведення Історії вагітності та пологів, а також реалізовано друк окремих вкладок форми.
 5. Вдосконалено процес заповнення Медичної карти новонародженого.
 6. Для Карти стаціонарного пацієнта реалізовано можливість:
  • друку Листка лікарських призначень за визначений період;
  • додавати дані з вкладок Листок огляду та консультацій спеціалістами та Реанімаційні заходи при формуванні тексту Епікризу та Виписки, за умови встановлення відповідного налаштування.
 7. Вдосконалено процес ведення складського обліку:
  • реалізовано можливість внесення надходжень лікарських засобів в розрахунку на кількість упаковок/пачок та видачі їх матеріально відповідальним особам в таблетках.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.12
27 січня 2021


 1. Для зменшення кількості помилок при створенні та реєстрації ЕМЗ, ми додали контролі для неприйнятних кодів основних діагнозів та маніпуляцій, які використовуються для стаціонарних випадків, що надані в роз'ясненнях від Національної служби здоров'я України.
 2. Реалізовано можливість оновлення бази даних без відключення користувачів.
 3. Додано новий модуль "Склад" - для обліку лікарських засобів та матеріальних цінностей, який розроблений відповідно до вимог наказу МОЗ від 09.09.2014 № 635 "Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я".
 4. До модуля "Історія вагітності та пологів" додано вкладки:
  • щоденник спостереження;
  • протокол кесаревого розтину;
  • консиліум.
 5. Для обліку та аналізу медичних висновків про народження, додано Реєстр МВН.
 6. В "Електронні Медичні Записи" при створенні виписки для пацієнта до 1-го року, автоматично заповнюється Обстеження - "Вага дитини до 1 року при народженні в стаціонарі", якщо ця інформація внесена в Карту стаціонарного хворого.
 7. Відкориговано нумерацію в Журналі прийому амбулаторних пацієнтів.

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача