МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.11
30 листопада 2020


 1. Розширено можливості роботи в Медичній карті стаціонарного хворого:
  • для внесення інформації про здійснені реанімаційні заходи для відділень анестезіології та інтенсивної терапії додано вкладки "Показники та лікарські призначення", а також "Реанімаційні заходи";
  • реалізовано можливість скасування призначення, що було попередньо здійснене іншим працівником з вказанням дати та причини відміни.
 2. В Медичній карті амбулаторного пацієнта додано можливість:
  • "Травматологічний пункт"
   • автоматичного заповнення поля "Обставини травми", використовуючи інформацію, що внесена в анамнезі хвороби;
   • заповнення рекомендацій за результатами огляду пацієнта;
   • вибору нового виду травми — спортивна.
  • Візити та взаємодії - "Спостереження" - реалізовано можливість заповнення поля "Сатурація"
 3. В кабінеті УЗД додано нові протоколи:
  • УЗД органів малого таза (вагітність ?);
  • УЗД I триместр вагітності (0-8);
  • УЗД II триместр вагітності (18-21).
 4. Продовжуємо вдосконалювати онлайн-реєстратуру:
  • при записі додано можливість:
   • вибору пацієнта, а також перегляду історій його записів, якщо по ньому попередньо вже була внесена інформація;
   • заповнення текстового коментаря;
  • при створенні розкладу реалізовано можливість вибору різної тривалості прийому для працівників.
  • При внесенні даних паперового направлення під час роботи з ЕМЗ додано контроль, який не дозволяє внести дату направлення, що перевищує дату початку взаємодії.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.10
30 жовтня 2020


 1. Нами успішно протестовано та підключено функціонал передачі даних штатного розпису для подачі інформації про фактичну кількість та кількість згідно зі штатним розписом лікарів, фахівців та молодших медичних сестер, які працюють в закладі охорони здоров'я, що відповідають переліку, затвердженому Наказом МОЗ України від 29.09.2020 № 2215 "Про внесення змін до Переліку посад медичних та інших працівників закладів охорони здоровʼя комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги)...". Внесення інформації є передумовою для отримання коштів за пакетом медичних послуг №33;
 2. Для оптимізації роботи реєстратури закладу здійснено інтеграцію онлайн-реєстратури в МІС
  • Відтепер кожен може обирати для себе зручний режим роботи, використовуючи налаштування програми. При встановленні відмітки в налаштуваннях "Використовувати Реєстратура-онлайн", при вході в Реєстратуру буде відкриватись вікно для роботи за посиланням, відповідно до прав користувача, що зайшов в програму;
 3. Відеоінструкція по роботі з онлайн реєстратурою доступна на нашому YouTube каналі за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Y4RFiwYM7CI&t=2s;
 4. Також для користувачів з правами Працівник реєстратури реалізовано можливість перегляду Медичної карти амбулаторного пацієнта в разі встановлення відповідної відмітки в налаштуваннях програми;
 5. Реалізовано можливість ведення в електронному вигляді Індивідуальної карти вагітної та породіллі (форма № 111/о);
 6. Для контролю внесених даних та усунення помилок, для закладів психоневрологічного профілю реалізовано можливість здійснення контролю між формами 007/о та 066-1/о.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
26 жовтня 2020


 1. Для закладів первинної ланки реалізовано можливість отримання інформації з ЕСОЗ про деталі та кількість підписаних декларацій для лікарів.
  Для покращення контролю та аналізу даних користувачі з правами доступу Адміністрація (керівництво) мають можливість перегляду такої інформації в розрізі лікарів та підрозділів;
 2. Реалізовано новий метод створення та подання заявки на підписання Декларацій;
 3. В реєстрі ЕМЗ додано можливість:
  • пошуку діагностичного звіту за ID;
  • перегляду дати внесення взаємодії в ЕСОЗ;
 4. При створенні Електронного направлення додано можливість:
  • збереження та використання шаблонів для послуг;
  • імпорту послуг з Амбулаторної карти пацієнта, якщо вони заповнені у вкладці "Візити та взаємодії";
 5. Для працівника реєстратури, який зареєстрований в ЕСОЗ додано можливість прив'язки пацієнта;
 6. Реалізовано можливість переходу до ЕМЗ пацієнта з реєстру Амбулаторних карт
 7. В реєстратурі реалізовано:
  • заборону зміни графіка лікаря, якщо на цей період вже записані пацієнти;
  • синхронізацію при одночасній роботі в програмі декількох реєстраторів;
 8. Реалізовано можливість встановлення допустимої кількості символів в номері Амбулаторної карти пацієнта та Медичої карти стаціонарного хворого (при встановленні відповідної відмітки в налаштуваннях;
 9. Для аналізу роботи амбулаторної служби додано можливість формування звітів по роботі лікарів та кількості проведених амбулаторних операцій в розрізі спеціалістів за конкретний період;
 10. В Ендоскопічному кабінеті додано можливість формування та друку форми 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)" окремо за направленнями з амбулаторії та зі стаціонару, а також форми вцілому;
 11. Для зручнішого та детальнішого пошуку записів в Лабораторії додано додаткові фільтраційні поля;
 12. В Медичній карті стаціонарного пацієнта реалізовано можливість:
  • імпорту номеру ЕН з ЕМЗ, якщо воно взяте в обробку в закладі;
  • вибору прізвища хірурга чи асистента в пункті 23 при друці карти, в разі використання відмітки в налаштуваннях;
 13. Для форми 097/о "Медична карта новонародженого" реалізовано можливість перегляду та друку Виписки, без формування повної форми.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
16 жовтня 2020


 1. Для полегшення роботи лікарів та для зменшення кількості потраченого часу на заповнення медичної документації, додано можливість створення форми 096 "Історія вагітності та пологів" на основі даних, внесених в Медичну карту стаціонарного хворого, якщо вона була створена для пацієнтки до пологів. Даний режим доступний при умові встановлення відмітки в налаштуваннях;
 2. При створенні ЕМЗ з типом "Виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару", поле "Стать" в Обстеженнях заповнюється автоматично;
 3. Впорядковано послідовність послуг при імпорті даних з Медичної карти стаціонарного хворого до ЕМЗ.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
14 жовтня 2020


 1. Реалізовано імпорт даних з форм 096 "Історія вагітності та пологів" та 097/о "Медична карта новонародженого" до ЕМЗ, при умові встановлення відмітки в налаштуваннях.
  Для того, щоб під час імпорту було перенесено максимальний об'єм інформації в форми додано вкладки "Діагнози"(з можливістю кодування за МКХ-10 АМ) та "Послуги", заповнення яких в подальшому полегшить процес виправлення помилок, які заклади отримують в розшифровках до звітів від НСЗУ;
 2. Для більш детального контролю /внесених в ЕСОЗ Електронних медичних записів:
  • Додано реєстр "Процедури";
  • в Реєстрі медичних записів додано нове фільтраційне поле, що містить інтегрований перелік захворювань за класифікатором МКХ-10 АМ, які за матеріалами НСЗУ вважаються хронічними;
  • в Реєстрі медичних записів, діагностичних звітів та процедур додано можливість формування звітів по кількості записів, що передані працівниками до ЕСОЗ;
 3. В Медичній карті стаціонарного хворого у вкладці Хірургічні операції реалізовано можливість створення загальних шаблонів;
 4. При створенні та скасуванні Електронних направлень по деяких полях додано можливість дадавати власні шаблони.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
5 жовтня 2020


 1. Реалізовано новий функціонал в електронних медичних записах (ЕМЗ):
  • "Медичні висновки про народження" - пологові будинки та заклади, які мають в своєму складі пологові відділення можуть створювати Медичні висновки про народження, використвуючи МІС.
   МВН в переважній більшості випадків має замінити "Медичне свідоцтво про народження"(Форма 103/о). Ознайомитися з текстовою інструкцією процесу створення МВН, використовуючи інтрфейс МІС МедІнфоСервіс можна за посиланням: Інструкція з формування МВН.
  • "Процедури" - детальну інструкцію з користування можна знайти на нашому YouTube каналі.
 2. Для оптимізації процесів роботи з базою даних МІС та для зменшення її об'єму ми здійснили поділ та відокремили ту частину бази, яка містить зображення.
 3. Для коректної роботи програми, одразу після оновлення необхідно одноразово зайти в програму, використовуючи ім'я користувача та пароль адміністратора.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
28 вересня 2020


 1. Для можливості ведення медичної документації та електронних медичних записів у відповідності до чиннного законодавства в довідники МКХ додано код U07.2 - "COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований)"
 2. В формах 096 "Історія вагітності та пологів" та 097/о "Медична карта новонародженого" реалізовано можливість внесення діагнозів за класифікатором МКХ-10 АМ;
 3. Додано додаткові поля для довільних та повніших назв операцій та діагнозів при внесенні даних про хірургічні оперції в Медичній карті стаціонарного пацієнта;
 4. Внесено зміни та виправлення в довідник населених пунктів.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.8
18 вересня 2020


 1. В Кабінеті Ультразвукової діагностики:
  • реалізовано можливість створення та використання власних загальних шаблонів протоколів для різних видів дослідження;
  • для деяких видів дослідження (органів малого тазу, щитоподібної залози та молочної залози) додано можливість створення шаблону для автоматичного заповнення полів по замовчуванню при наступному внесенні даних;
 2. В медичній карті амбулаторного пацієнта:
  • для діагнозів, які не можливо автоматично сконвертувати при імпорті до ЕМЗ додано можливість їх внесення за класифікатором МКХ-10 АМ;
  • в Консультативному висновку спеціаліста вдосконалено шаблон для друку та додано можливість вибору результатів обстеження з переліку наявних;
 3. Для зменшення кількості дій лікаря при створенні електронного направлення, після підписання одразу формується бланк для друку;
 4. В Лабораторії додано можливість внесення результатів тесту "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків".

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.8
4 вересня 2020


 1. Додано форму 097/о "Медична карта новонародженого".
 2. В Конфігурації:
  • в меню "Загальні" додано можливіть відміни/дозволу запиту користувача на оновлення;
  • в меню "За замовчуванням" додано можливість зміни реєстру "Медичної карти стацуіонарного хворого" при переході з основного вікна програми з форми 003/о на 096/о.
 3. Вдосконалено шаблон для друку результатів обстежень в Епікризі та Виписці, а також можливість вибору оптимального варіанту для кожного користувача, з використанням налаштувань.
 4. В "Медичній карті стаціонарного хворого" додано можливість:
  • збереження введеної інформації без закриття карти;
  • друку Довідки щодо перебування в стаціонарі з реєстру карт;
  • внесення додаткової інформації в поле Примітка у вкладці Листки непрацездатності;
  • заповнення номеру направлення пацієнта в Додаткових даних, Записі лікаря приймального відділення, Огляді лікуючим лікарем та в подальшому використовуючи фільтрацію, здійснювати пошук за цим номером;
  • перегляду в розширеному вигляді інформації по записах, які зробили інші лікарі в Листку огляду та консультацій спеціалістами;
  • внесення точної години призначених ліків в "Листку лікарських призначень (стор.1)";
 5. Реалізовано ряд змін та доповнень в "Кабінеті лікаря стоматолога":
  • вдосконалено шаблон для друку Щоденника лікаря-стоматолога;
  • реалізовано можливість друку щоденника по кожному епізоду окремо з використанням формату А5;
  • вдосконалено відображення діагнозів та рекомендацій.
 6. В "Медичній карті амбулаторного хворого" вдосконалено шаблон для друку форми 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста";
 7. Для уникнення непорозумінь, після оновлення буде заборонено видалення з бази МІС пацієнта, в якого активна декларація з сімейним лікарем Вашого закладу, якщо база спільна для первинної та вторинної ланок.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.7
28 серпня 2020


 1. Додано можливість створення та використання шаблонів в Листку лікарських призначень стор. №2, як на одне дослідження, так і на групу досліджень одразу.
 2. Реалізований перехід до вікна електронних медичних записів з будь-якого кабінету.
 3. У "Фізіотерапевтичному кабінеті" додано можливість обирати діагнози з довідника МКХ та вдосконалено шаблон для друку форми 044.
 4. В "Кабінеті функціональної діагностики" додано новий вид дослідження - Антропометрія.
 5. Статистикам надано права для видалення історій стаціонарного пацієнта у випадках, коли вони дублюються або внесені помилково.
 6. В кабінеті "Лікаря-стоматолога" в залежності від налаштувань програми можна обрати реєстр з якого починається робота кабінету (якщо в налаштуваннях обрано "Так" - відкривається реєстр форм 037 Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога.

Медична інформаційна система
МедІнфоСервіс


Основні функції медичної інформаційної системи (амбулаторія):
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції медичної інформаційної системи (стаціонар):
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача