МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
28 вересня 2020


 1. Для можливості ведення медичної документації та електронних медичних записів у відповідності до чиннного законодавства в довідники МКХ додано код U07.2 - "COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований)"
 2. В формах 096 "Історія вагітності та пологів" та 097/о "Медична карта новонародженого" реалізовано можливість внесення діагнозів за класифікатором МКХ-10 АМ;
 3. Додано додаткові поля для довільних та повніших назв операцій та діагнозів при внесенні даних про хірургічні оперції в Медичній карті стаціонарного пацієнта;
 4. Внесено зміни та виправлення в довідник населених пунктів.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.8
18 вересня 2020


 1. В Кабінеті Ультразвукової діагностики:
  • реалізовано можливість створення та використання власних загальних шаблонів протоколів для різних видів дослідження;
  • для деяких видів дослідження (органів малого тазу, щитоподібної залози та молочної залози) додано можливість створення шаблону для автоматичного заповнення полів по замовчуванню при наступному внесенні даних;
 2. В медичній карті амбулаторного пацієнта:
  • для діагнозів, які не можливо автоматично сконвертувати при імпорті до ЕМЗ додано можливість їх внесення за класифікатором МКХ-10 АМ;
  • в Консультативному висновку спеціаліста вдосконалено шаблон для друку та додано можливість вибору результатів обстеження з переліку наявних;
 3. Для зменшення кількості дій лікаря при створенні електронного направлення, після підписання одразу формується бланк для друку;
 4. В Лабораторії додано можливість внесення результатів тесту "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків".

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.8
4 вересня 2020


 1. Додано форму 097/о "Медична карта новонародженого".
 2. В Конфігурації:
  • в меню "Загальні" додано можливіть відміни/дозволу запиту користувача на оновлення;
  • в меню "За замовчуванням" додано можливість зміни реєстру "Медичної карти стацуіонарного хворого" при переході з основного вікна програми з форми 003/о на 096/о.
 3. Вдосконалено шаблон для друку результатів обстежень в Епікризі та Виписці, а також можливість вибору оптимального варіанту для кожного користувача, з використанням налаштувань.
 4. В "Медичній карті стаціонарного хворого" додано можливість:
  • збереження введеної інформації без закриття карти;
  • друку Довідки щодо перебування в стаціонарі з реєстру карт;
  • внесення додаткової інформації в поле Примітка у вкладці Листки непрацездатності;
  • заповнення номеру направлення пацієнта в Додаткових даних, Записі лікаря приймального відділення, Огляді лікуючим лікарем та в подальшому використовуючи фільтрацію, здійснювати пошук за цим номером;
  • перегляду в розширеному вигляді інформації по записах, які зробили інші лікарі в Листку огляду та консультацій спеціалістами;
  • внесення точної години призначених ліків в "Листку лікарських призначень (стор.1)";
 5. Реалізовано ряд змін та доповнень в "Кабінеті лікаря стоматолога":
  • вдосконалено шаблон для друку Щоденника лікаря-стоматолога;
  • реалізовано можливість друку щоденника по кожному епізоду окремо з використанням формату А5;
  • вдосконалено відображення діагнозів та рекомендацій.
 6. В "Медичній карті амбулаторного хворого" вдосконалено шаблон для друку форми 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста";
 7. Для уникнення непорозумінь, після оновлення буде заборонено видалення з бази МІС пацієнта, в якого активна декларація з сімейним лікарем Вашого закладу, якщо база спільна для первинної та вторинної ланок.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.7
28 серпня 2020


 1. Додано можливість створення та використання шаблонів в Листку лікарських призначень стор. №2, як на одне дослідження, так і на групу досліджень одразу.
 2. Реалізований перехід до вікна електронних медичних записів з будь-якого кабінету.
 3. У "Фізіотерапевтичному кабінеті" додано можливість обирати діагнози з довідника МКХ та вдосконалено шаблон для друку форми 044.
 4. В "Кабінеті функціональної діагностики" додано новий вид дослідження - Антропометрія.
 5. Статистикам надано права для видалення історій стаціонарного пацієнта у випадках, коли вони дублюються або внесені помилково.
 6. В кабінеті "Лікаря-стоматолога" в залежності від налаштувань програми можна обрати реєстр з якого починається робота кабінету (якщо в налаштуваннях обрано "Так" - відкривається реєстр форм 037 Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.7
20 серпня 2020


 1. Розробили спрощений механізм підписання записів в ЕМЗ під час передачі їх в E-Health.Відеоінструкцію можна переглянути за посиланням.
 2. Для зменшення кількості помилок при реєстрації ЕМЗ додано контроль та заборонено створювати записи з діагнозами з класу "Z" та пріоритетом "Ургентно".
 3. Вдосконалено шаблони для друку Візиту та Довідки травматолога.
 4. В записах Щоденника в "Медичній карті стаціонарного хворого" додано налаштування для можливості виведення на друк інформації про завідувача відділення.

далі »


МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.7
12 серпня 2020


 1. Основні зміни в електронних медичних записах (ЕМЗ)
  • спрощено механізм підписання записів - вікно для підпису відкривається безпосередньо в програмі. На протязі однієї сесії в програмі лікареві не потрібно буде кожен раз підгружати КЕП і вводити пароль для нього;
  • додано можливість створення шаблонів в полі "Резюме" при закритті епізоду;
 2. Зміни в "Медичній карті стаціонарного хворого":
  • реалізовано можливість створювати загальні шаблони в меню "Запис лікаря приймального відділення" та "Огляд лікуючим лікарем";
  • в "Листок огляду та консультацій спеціалістами" реалізовано можливість вибору діагнозів з довідників МКХ;
  • додано можливість створення шаблонів на групи діагнозів та послуг;
  • в разі відсутності запису огляду лікуючим лікарем у виписку підтягуватимуться дані з запису лікаря приймального відділення;
  • лікуючий лікар матиме можливість копіювати записи, що вніс лікар приймального відділення
  • для завідувачів відділень додано можливість редагування записів, які створили інші лікарі в листку лікарських призначень;
  • додано можливість створити виписку без обов'язкового заповнення епікризу;
  • внесення даних про стан пацієнта в щоденнику є необов'язковим і заповнюється в разі потреби;
  • в "Результатах обстежень" додано можливість перегляду зображень, які прикріплені до результатів обстежень в консультативно-діагностичних кабінетах;
  • реалізовано інтеграцію з лабораторною інформаційною системою TERRALAB.
 3. Зміни в "Медичній карті амбулаторного хворого"
  • у вкладці "Візити та взаємодії" при додавані дії "Спостереження" реалізована можливість створювати загальні шаблони для огляду пацієнта;
  • у вкладці "Візити та взаємодії" додана можливість створювати записи для травматологічного пункту і друкувати довідку травматолога;
  • у вкладці "Візити та взаємодії" при дії "Консультації спеціалістів" доданий довідник МКХ для вибору діагнозів;
  • в "Додаткових даних" замінилили поля для опису Анамнезу одним полем: для закладів психіатричного профілю поле "Психіатричний анамнез", для інших закладів "Анамнез життя";
  • для закладів психіатричного профілю заповнювати поле "Психіатричний анамнез", для інших закладів "Анамнез життя" виведено окремим полем;
  • можливо змінювати дату при додаванні дії у вкладці "Візити та взаємодії";
  • додане відображення додаткових діагнозів, які внесені поряд з основним при створенні взаємодії;
  • вдосконалено шаблон для друку візиту - поряд з прізвищем додано спеціальність лікаря.
 4. Зверніть увагу, що для зменшення кількості дублів та плутанини при створенні пацієнтів, зміни по них можна внести лише через реєстр "Пацієнти"!

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.6
23 липня 2020


 1. Реалізовано можливість автоматичного заповнення деяких полів у вкладці госпіталізація під час імпорту даних з Медичної карти стаціонарного хворого до ЕМЗ.
 2. Додано можливість переходу до ЕМЗ пацієнта з діагностичних кабінетів МІС.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.6
21 липня 2020


 1. Додано можливість імпорту даних з форм 025/о "Медична карта амбулаторного хворого" та 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" до ЕМЗ. Для того щоб вся інформація з первинної облікової документації була перенесена в електронний медичний запис потрібно обов'язково заповнити всі коди діагнозів та послуг у відповідних вкладках.
 2. У формі 025/о "Медична карта амбулаторного хворого" реалізовано можливість продовдження епізоду (як власного так і інших лікарів), а також додано можливість внесення додаткових діагнозів поряд з основним в рамках однієї взаємодії, для будь-якого рівня надання медичної допомоги.
 3. В ЕМЗ при створенні діагностичних звітів додано можливість пошуку коду послуг в ручному режимі та створення шаблонів з кодами, якими найчастіше користуються.
 4. Вдосконалено шаблон для друку електронного направлення та реалізовано можливість друку ЕН для неідентифікованих осіб.
 5. При друці пам'ятки ЕН можна обрати - друкувати/не друкувати номер телефону лікаря, який створив направлення.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.6
10 липня 2020


 1. Додано фізіотерапевтичний кабінет та кабінет ЛФК з можливостями
  • друку форми 044/о “Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)”;
  • друку форми 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури";
  • автоматичного формування журналу за формою 029/о "Журнал обліку процедур".
 2. Для полегшення процесу перевірки ЕМЗ, які містять помилки по звітах, що надсилає закладам НСЗУ, в "Реєстрі медичних записів" додано кнопку "Перегляд" - за допомогою якої можна відкрити та переглянути детальну інформацію по запису (кнопка доступна для використання адміністраторам, користувачам з правами керівника та статистика).
 3. Враховуючи Ваші пропозиції та доповнення, вдосконалено роботу "Кабінету лікаря-стоматолога"

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.5
19 червня 2020


 1. В формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" :
  • реалізовано можливість у вкладці "Листок лікарських призначень" створювати та використовувати шаблони призначень лікарських засобів, як на один препарат так і на групу препаратів одразу;
  • при виведенні на друк приведено у відповідність до бланку наказу шаблон епікризу та виписки;
  • виправлено сортування по часу у вкладці "Щоденники".
 2. Для збереження конфіденційності медичної інформації стосовно тих діагнозів, які має переглядати лише лікуючий лікар, у формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість вести конфіденційний прийом
 3. В формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість:
  • робити відмітку про те, що візит стосується відвідин денного стаціонару та переглядати цю інформацію, використовуючи фільтр у формі 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів";
  • у вкладці "Візити та взаємодії" можна створювати та обирати шаблони при додаванні нової дії типу "Аналізи, діагностика скринінг, дослідження";
  • вдосконалено процес внесення даних по листках непрацездатності;
  • переглядати дані результатів обстежень без виводу на друк;
  • реалізовано можливість переходу до амбулаторної карти пацієнта з форми 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів".
 4. Виправлено неточності при формуванні форми 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики".
 5. Виправленно сортування дат у реєстрі направлень в кабінеті Лабораторії.
 6. Введено перевірку та автоматичну заміну латинських символів при введенні особистих даних пацієнта.
 7. В ЕМЗ при створенні електронного направлення реалізовано можливість обирати поточну дату при виборі періоду, в який має бути надана послуга за направленням.
 8. Внесено зміни та додана можливість друку протоколів досліджень:
  • Реалізовано автозаповнення полів в спеціалізованих шаблонах кабінету УЗД:
   1. УЗД I триместр вагітності;
   2. УЗД IІ триместр вагітності;
   3. УЗД органiв калитки;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету УЗД:
   1. УЗД Сечовий міхур, простата;
   2. УЗД органів черевної порожнини;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету ендоскопії:
   1. Езофагогастродуоденоскопія;
  • В кабінеті рентгенологічних досліджень додано нові види досліджень:
   1. Рентгенографія гомілково-стопних суглобів;
   2. Рентгенографія грудного відділу хребта;
   3. Рентгенографія кісток носа;
   4. Рентгенографія кісток тазу;
   5. Рентгенографія кісток черепа;
   6. Рентгенографія колінних суглобів;
   7. Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта;
   8. Рентгенографія кульшових суглобів;
   9. Рентгенографія нижньої щелепи;
   10. Рентгенографія органів грудної клітки;
   11. Рентгенографія поперекового відділу хребта;
   12. Рентгенографія придаткових пазух носа;
   13. Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональним навантаженням;
   14. Рентгенографія шийного відділу хребта.

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача