Новини

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
22 травня 2020

1. Реалізовано автоматичне формування форми первинної облікової документації  066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" на основі даних, внесених в форму  003/о "Медична карта стаціонарного хворого"
     2. Внесено зміни в форму  003/о "Медична карта стаціонарного хворого":
         - додано блок полів, які необхідні для внесення даних психоневрологічним диспансерам, який регулюється налаштуваннями в пункті меню Сервіс-Конфігурація
         - реалізовано можливість фільтрації форм відповідно до поточного статусу перебування пацієнта в стаціонарі для психоневрологічних диспансерів
         - реалізовано можливість вносити більшу кількість інформації у вкладках:
           • Епікриз – Дані обстежень
           • Виписка – Короткий анамнез
         - при формуванні епікризу в полі "Дані обстежень" рядки з відсутніми показниками не відображаються
     3. Додано реєстр діагностичних звітів
     4. Додано реєстр обробки направлень
     5. В реєстр медичних записів додано поле з інформацією про прізвище та ім’я пацієнта
     6. Реалізовано можливість роботи з електронними медичними записами неідентифікованих пацієнтів в режимі "Амбулаторна медична допомога"
     7. В форму 004/о “Температурний листок” додано можливість вносити показники внутрішньоочного тиску пацієнта
     8. Форма первинної облікової документації № 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога": додано можливість вказувати здійснені процедури з приводу лікування періодонтиту

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.2
30 квітня 2020

  1. Реалізовано можливість вибору діагнозів з МКХ-10 АМ під час роботи з ЕМЗ (національний класифікатор НК 025:2019 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”)
  2. Для закладів спеціалізованої медичної допомоги внесення причин звернення за класифікатором ICPC-2 при створенні взаємодії є необов’язковим
  3. Реалізовано можливість створення діагностичного звіту по лабораторній діагностиці без внесення спостережень
  4. Зміни в довіднику “Персонал” може робити тільки Адміністратор (SYSDBA)

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.1
28 квітня 2020

  1. Додано можливість роботи з ЕМЗ ідентифікованих пацієнтів, що дозволяє працювати з ЕМЗ пацієнтів в яких заключена декларація з сімейним лікарем або тих, яких ми можемо ідентифікувати за допомогою документів, що посвідчують їх особу. Відеоінструкція доступна на нашому youtube каналі за посиланням Ідентифіковані пацієнти в ЕСОЗ
  2. Додано можливість роботи з ЕМЗ неідентифікованих пацієнтів, що дозволяє вносити в ЕСОЗ немовлят, які ще не мають свідоцтва про народження та осіб без документів та приєднання записів неідентифікованих пацієнтів до ідентифікованих. Відеоінструкція доступна на нашому youtube каналі за посиланням Неідентифіковані пацієнти. Пацієнти без документів
  3. Реалізовано можливість прив'язки пацієнта через вкладку ЕМЗ в Медичній карті амбулаторного хворого.
  4. Реалізовано можливість відкриття ЕМЗ пацієнта через Медичну карту стаціонарного хворого.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача