МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.6
10 липня 2020


 1. Додано фізіотерапевтичний кабінет та кабінет ЛФК з можливостями
  • друку форми 044/о “Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)”;
  • друку форми 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури";
  • автоматичного формування журналу за формою 029/о "Журнал обліку процедур".
 2. Для полегшення процесу перевірки ЕМЗ, які містять помилки по звітах, що надсилає закладам НСЗУ, в "Реєстрі медичних записів" додано кнопку "Перегляд" - за допомогою якої можна відкрити та переглянути детальну інформацію по запису (кнопка доступна для використання адміністраторам, користувачам з правами керівника та статистика).
 3. Враховуючи Ваші пропозиції та доповнення, вдосконалено роботу "Кабінету лікаря-стоматолога"

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.5
19 червня 2020


 1. В формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" :
  • реалізовано можливість у вкладці "Листок лікарських призначень" створювати та використовувати шаблони призначень лікарських засобів, як на один препарат так і на групу препаратів одразу;
  • при виведенні на друк приведено у відповідність до бланку наказу шаблон епікризу та виписки;
  • виправлено сортування по часу у вкладці "Щоденники".
 2. Для збереження конфіденційності медичної інформації стосовно тих діагнозів, які має переглядати лише лікуючий лікар, у формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість вести конфіденційний прийом
 3. В формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість:
  • робити відмітку про те, що візит стосується відвідин денного стаціонару та переглядати цю інформацію, використовуючи фільтр у формі 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів";
  • у вкладці "Візити та взаємодії" можна створювати та обирати шаблони при додаванні нової дії типу "Аналізи, діагностика скринінг, дослідження";
  • вдосконалено процес внесення даних по листках непрацездатності;
  • переглядати дані результатів обстежень без виводу на друк;
  • реалізовано можливість переходу до амбулаторної карти пацієнта з форми 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів".
 4. Виправлено неточності при формуванні форми 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики".
 5. Виправленно сортування дат у реєстрі направлень в кабінеті Лабораторії.
 6. Введено перевірку та автоматичну заміну латинських символів при введенні особистих даних пацієнта.
 7. В ЕМЗ при створенні електронного направлення реалізовано можливість обирати поточну дату при виборі періоду, в який має бути надана послуга за направленням.
 8. Внесено зміни та додана можливість друку протоколів досліджень:
  • Реалізовано автозаповнення полів в спеціалізованих шаблонах кабінету УЗД:
   1. УЗД I триместр вагітності;
   2. УЗД IІ триместр вагітності;
   3. УЗД органiв калитки;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету УЗД:
   1. УЗД Сечовий міхур, простата;
   2. УЗД органів черевної порожнини;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету ендоскопії:
   1. Езофагогастродуоденоскопія;
  • В кабінеті рентгенологічних досліджень додано нові види досліджень:
   1. Рентгенографія гомілково-стопних суглобів;
   2. Рентгенографія грудного відділу хребта;
   3. Рентгенографія кісток носа;
   4. Рентгенографія кісток тазу;
   5. Рентгенографія кісток черепа;
   6. Рентгенографія колінних суглобів;
   7. Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта;
   8. Рентгенографія кульшових суглобів;
   9. Рентгенографія нижньої щелепи;
   10. Рентгенографія органів грудної клітки;
   11. Рентгенографія поперекового відділу хребта;
   12. Рентгенографія придаткових пазух носа;
   13. Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональним навантаженням;
   14. Рентгенографія шийного відділу хребта.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
15 червня 2020


 1. В ЕМЗ реалізовано можливість:
  • ручного вводу кодів послуг, а також створення шаблонів з кодами, які найчастіше використовуються;
  • унеможливлено створення дублів діагнозів у взаємодіях;
 2. в формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" додано можливість
  • кодування втручань та інтервенцій за допомогою кодів класифікатора АКМІ у вкладці Послуги(дана вкладка доступна для заповнення лікарям та медичним сестрам);
  • вдосконалено поле вибору лікаря у вкладках Огляд лікаря приймального відділення та Огляд лікуючим лікарем;
 3. в формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" вдосконалено заповнення інформації в листку профілактичного огляду відповідно до статі пацієнта.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
12 червня 2020


 1. В пункт меню Допомога завантажено оновлений Посібник користувача МІС;
 2. в формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" реалізовано можливість вносити діагнози V Класу МКХ-10 "Розлади психіки та поведінки". Перегляд діагнозів доступний лише для лікуючого лікаря;
 3. виправлено неточності при формуванні форми 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)";
 4. в кабінеті лабораторії в реєстрі направлень додано можливість перегляду відділення, в якому перебуває пацієнт;
 5. вдосконалено Реєстри виписаних направлень та діагностичних звітів;
 6. в ЕСОЗ реалізовано можливість погашення електронних направлень на лабораторну діагностику.

Медичні кадри. Версія 4.2.2
12 червня 2020


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «заступник головного бухгалтера», «головний адміністратор», «менеджер з адміністративної діяльності», «менеджер зі збуту», «старший касир»;
 2. Зміни у довіднику «кваліфікація по диплому»:
  • додано «Фахівець з фізичної реабілітації»;
 3. Зміни у довіднику «спеціальність по диплому», додано:
  • Фізична реабілітація;
  • Фізична терапія, ерготерапія;
 4. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано назву «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»;
  • додано сучасну назву ВП «Рокитнівський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» для «Рокитнівське медичне училище Рівненської області»;
 5. В таблицю 1000. МЕдичні кадри.Лікарі, форми 17, змінено рядок №98 «Інші»: добавлено роз'яснення для посади 1140 «фізичний терапевт»;
 6. У звіти «Журнал обліку прийняття на роботу» та «Журнал обліку звільнення працівників» додано можливість:
  • вибирати кілька підрозділів оночасно;
  • вибирати кілька закладів  оночасно (в розрізі по кожному закладу окремо).

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
9 червня 2020


 1. Вдосконалено "Кабінет лікаря-стоматолога" та розширено можливості роботи в ньому:
  1. В форму 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" внесено зміни:
   • додано можливість вибору лікаря при створенні нового епізоду;
   • реалізовано можливість створювати шаблони в полях скарги, анамнез, діагноз, лікування та рекомендації;
  2. В формі 043/о "Медична карта стоматологічного хворого" додано:
   • можливість змінювати лікаря;
   • виправлено невідповідність між діагнозом та анамнезом в формі та останньому записі в щоденнику;
   • виправлено шаблон друку форми;
   • при виборі нового пацієнта в полі "Номер карти" автоматично проставляється номер.
  3. В реєстрі форм 043/о "Медична карта стоматологічного хворого" реалізовано відображення останнього запису в щоденнику пацієнта.
  4. Додано можливість створення направлення в "Кабінет рентгенологічних досліджень" та вносити результати процедури.
 2. Оптимізовано роботу з формою 003/о "Медична карта стаціонарного хворого":
  1. у вкладці Виписка:
   • розширено поле "Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці";
   • відображається номер історії хвороби при формуванні виписки;
   • додано пробіл перед вулицею в шаблоні для друку виписки;
   • для психоневрологічних диспансерів при формуванні виписки додано поле "Анамнез життя".
  2. У вкладці "Діагнози" збільшено поле для перегляду основного діагнозу із списку.
  3. Вдосконалено вкладку "Щоденник";
  4. Виправлено відображення напису в верхній частині форми, де вказується діагноз та особисті дані пацієнта.
 3. Для отримання детальної інформації про направлення, які виписав ЗОЗ - створено реєстр виписаних направлень.
 4. Виправлено неточності при формуванні щоденників обліку роботи лікарів в кабінетах діагностики.
 5. Для психоневрололгічних диспансерів реалізовано можливість:
  • автоматичного формування таб.3220 "Склад хворих в стаціонарі, строки та результат лікування" форми 20;
  • перегляду форми первинної облікової документації 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" з реєстру пацієнтів.
 6. При формуванні для друку форми 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару" додано пункт 29 "Переведення" при налаштуванні даного параметру в конфігурації.
 7. Вдосконалено реєстр електронних рецептів:
  • додано можливість друку реєстру;
  • реалізовано можливість перегляду кількості електронних рецептів по реєстру.
 8. Відкореговано доступ користувачів з правами "Працівник реєстратури"

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
9 червня 2020


 1. Додано можливість пошуку співробітника в ЕСОЗ за прізвищем, ім'ям та по батькові.
 2. В результатах аналізів відображається дата та час взяття біоматеріалу;
 3. Для запобігання створенню дублів, вилучено кнопку копіювання форм 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" , 003/о “Медична карта стаціонарного хворого" та в реєстрі "Пацієнти";
 4. Виправлено невідповідність коду віділення в формі 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару" при формуванні її на основі даних ф. 003/о “Медична карта стаціонарного хворого";
 5. При автоматичному перенесенні даних у форму 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” додано вікно з вибором типу журналу, у випадку, коли в формі 003/о “Медична карта стаціонарного хворого" не вказано відділення госпіталізації;
 6. Виправлено неточності при формуванні форм 039 в кабінетах діагностики.
 7. При роботі з ЕМЗ з'явилась можливість при виборі послуг категорії "Направлення до спеціаліста", обирати консультацію лікаря терапевта.
 8. Оновлено реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації у відповідності до наказу МОЗ України від 01.06.2020 №1284 "Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 28 травня 2020 року".
 9. Реалізовано можливість вносити дані з паперового направлення при реєстрації взаємодій та діагностичних звітів в ЕСОЗ  (але варто пам'ятати, що ця можливість реалізована на перехідний період, поки деякі медичні інформаційні системи не надали закладам охорони здоров'я можливості роботи з електронними направленнями! )
 10. В реєстрі медичних записів додано можливість:
  • пошуку взаємодії за допомогою ID;
  • копіювання ID взаємодії в буфер обміну;
  • пошуку внесених взаємодій з типом виписка за відділенням виписки.
 11. Для полегшення роботи з ЕМЗ реалізовано можливість створювати та зберігати власні шаблони в полях "Примітка" та "Заключення" при створенні діагностичного звіту.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
9 червня 2020


 1. В формі 003 "Медична карта стаціонарного хворого" реалізовано можливість:
  • друку записів в щоденнику, вказуючи різні параметри дат;
  • переглядати протоколи результатів досліджень та аналізів, не відкриваючи їх;
  • друкувати результати рентгенологічних досліджень (така ж можливість реалізована і для кабінету рентгенологічних досліджень).
 2. Розширено права доступу для лікарів, які працюють одночасно в кабінетах УЗД та функціональної діагностики.
 3. В лабораторії при внесенні результатів досліджень реалізовано можливість додавати не лише окремі показники, а групу показників.
 4. При роботі з електронними медичними записами додано можливість створювати направлення, обираючи поточну дату в періоді, у якому повинна бути отримана послуга за направленням.
 5. При створенні діагностичного звіту реалізовано можливість вносити в текстовому форматі інформацію про працівника, який виконав діагностику та інтерпретував результати.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
22 травня 2020


1. Реалізовано автоматичне формування форми первинної облікової документації  066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" на основі даних, внесених в форму  003/о "Медична карта стаціонарного хворого"
     2. Внесено зміни в форму  003/о "Медична карта стаціонарного хворого":
         - додано блок полів, які необхідні для внесення даних психоневрологічним диспансерам, який регулюється налаштуваннями в пункті меню Сервіс-Конфігурація
         - реалізовано можливість фільтрації форм відповідно до поточного статусу перебування пацієнта в стаціонарі для психоневрологічних диспансерів
         - реалізовано можливість вносити більшу кількість інформації у вкладках:
           • Епікриз – Дані обстежень
           • Виписка – Короткий анамнез
         - при формуванні епікризу в полі "Дані обстежень" рядки з відсутніми показниками не відображаються
     3. Додано реєстр діагностичних звітів
     4. Додано реєстр обробки направлень
     5. В реєстр медичних записів додано поле з інформацією про прізвище та ім’я пацієнта
     6. Реалізовано можливість роботи з електронними медичними записами неідентифікованих пацієнтів в режимі "Амбулаторна медична допомога"
     7. В форму 004/о “Температурний листок” додано можливість вносити показники внутрішньоочного тиску пацієнта
     8. Форма первинної облікової документації № 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога": додано можливість вказувати здійснені процедури з приводу лікування періодонтиту


МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.2
30 квітня 2020


 1. Реалізовано можливість вибору діагнозів з МКХ-10 АМ під час роботи з ЕМЗ (національний класифікатор НК 025:2019 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”)
 2. Для закладів спеціалізованої медичної допомоги внесення причин звернення за класифікатором ICPC-2 при створенні взаємодії є необов’язковим
 3. Реалізовано можливість створення діагностичного звіту по лабораторній діагностиці без внесення спостережень
 4. Зміни в довіднику “Персонал” може робити тільки Адміністратор (SYSDBA)

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача