МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.5
19 червня 2020


 1. В формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" :
  • реалізовано можливість у вкладці "Листок лікарських призначень" створювати та використовувати шаблони призначень лікарських засобів, як на один препарат так і на групу препаратів одразу;
  • при виведенні на друк приведено у відповідність до бланку наказу шаблон епікризу та виписки;
  • виправлено сортування по часу у вкладці "Щоденники".
 2. Для збереження конфіденційності медичної інформації стосовно тих діагнозів, які має переглядати лише лікуючий лікар, у формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість вести конфіденційний прийом
 3. В формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" додано можливість:
  • робити відмітку про те, що візит стосується відвідин денного стаціонару та переглядати цю інформацію, використовуючи фільтр у формі 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів";
  • у вкладці "Візити та взаємодії" можна створювати та обирати шаблони при додаванні нової дії типу "Аналізи, діагностика скринінг, дослідження";
  • вдосконалено процес внесення даних по листках непрацездатності;
  • переглядати дані результатів обстежень без виводу на друк;
  • реалізовано можливість переходу до амбулаторної карти пацієнта з форми 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів".
 4. Виправлено неточності при формуванні форми 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики".
 5. Виправленно сортування дат у реєстрі направлень в кабінеті Лабораторії.
 6. Введено перевірку та автоматичну заміну латинських символів при введенні особистих даних пацієнта.
 7. В ЕМЗ при створенні електронного направлення реалізовано можливість обирати поточну дату при виборі періоду, в який має бути надана послуга за направленням.
 8. Внесено зміни та додана можливість друку протоколів досліджень:
  • Реалізовано автозаповнення полів в спеціалізованих шаблонах кабінету УЗД:
   1. УЗД I триместр вагітності;
   2. УЗД IІ триместр вагітності;
   3. УЗД органiв калитки;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету УЗД:
   1. УЗД Сечовий міхур, простата;
   2. УЗД органів черевної порожнини;
  • Спеціалізовані шаблони кабінету ендоскопії:
   1. Езофагогастродуоденоскопія;
  • В кабінеті рентгенологічних досліджень додано нові види досліджень:
   1. Рентгенографія гомілково-стопних суглобів;
   2. Рентгенографія грудного відділу хребта;
   3. Рентгенографія кісток носа;
   4. Рентгенографія кісток тазу;
   5. Рентгенографія кісток черепа;
   6. Рентгенографія колінних суглобів;
   7. Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта;
   8. Рентгенографія кульшових суглобів;
   9. Рентгенографія нижньої щелепи;
   10. Рентгенографія органів грудної клітки;
   11. Рентгенографія поперекового відділу хребта;
   12. Рентгенографія придаткових пазух носа;
   13. Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональним навантаженням;
   14. Рентгенографія шийного відділу хребта.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
15 червня 2020


 1. В ЕМЗ реалізовано можливість:
  • ручного вводу кодів послуг, а також створення шаблонів з кодами, які найчастіше використовуються;
  • унеможливлено створення дублів діагнозів у взаємодіях;
 2. в формі 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" додано можливість
  • кодування втручань та інтервенцій за допомогою кодів класифікатора АКМІ у вкладці Послуги(дана вкладка доступна для заповнення лікарям та медичним сестрам);
  • вдосконалено поле вибору лікаря у вкладках Огляд лікаря приймального відділення та Огляд лікуючим лікарем;
 3. в формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" вдосконалено заповнення інформації в листку профілактичного огляду відповідно до статі пацієнта.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
12 червня 2020


 1. В пункт меню Допомога завантажено оновлений Посібник користувача МІС.
 2. В формі 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" реалізовано можливість вносити діагнози V Класу МКХ-10 "Розлади психіки та поведінки". Перегляд діагнозів доступний лише для лікуючого лікаря.
 3. Виправлено неточності при формуванні форми 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)".
 4. В кабінеті лабораторії в реєстрі направлень додано можливість перегляду відділення, в якому перебуває пацієнт.
 5. Вдосконалено Реєстри виписаних направлень та діагностичних звітів;
 6. В ЕСОЗ реалізовано можливість погашення електронних направлень на лабораторну діагностику.

Медичні кадри. Версія 4.2.2
12 червня 2020


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «заступник головного бухгалтера», «головний адміністратор», «менеджер з адміністративної діяльності», «менеджер зі збуту», «старший касир»;
 2. Зміни у довіднику «кваліфікація по диплому»:
  • додано «Фахівець з фізичної реабілітації»;
 3. Зміни у довіднику «спеціальність по диплому», додано:
  • Фізична реабілітація;
  • Фізична терапія, ерготерапія;
 4. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано назву «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»;
  • додано сучасну назву ВП «Рокитнівський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» для «Рокитнівське медичне училище Рівненської області»;
 5. В таблицю 1000. МЕдичні кадри.Лікарі, форми 17, змінено рядок №98 «Інші»: добавлено роз'яснення для посади 1140 «фізичний терапевт»;
 6. У звіти «Журнал обліку прийняття на роботу» та «Журнал обліку звільнення працівників» додано можливість:
  • вибирати кілька підрозділів оночасно;
  • вибирати кілька закладів  оночасно (в розрізі по кожному закладу окремо).

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.4
9 червня 2020


 1. Вдосконалено "Кабінет лікаря-стоматолога" та розширено можливості роботи в ньому:
  1. В форму 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" внесено зміни:
   • додано можливість вибору лікаря при створенні нового епізоду;
   • реалізовано можливість створювати шаблони в полях скарги, анамнез, діагноз, лікування та рекомендації;
  2. В формі 043/о "Медична карта стоматологічного хворого" додано:
   • можливість змінювати лікаря;
   • виправлено невідповідність між діагнозом та анамнезом в формі та останньому записі в щоденнику;
   • виправлено шаблон друку форми;
   • при виборі нового пацієнта в полі "Номер карти" автоматично проставляється номер.
  3. В реєстрі форм 043/о "Медична карта стоматологічного хворого" реалізовано відображення останнього запису в щоденнику пацієнта.
  4. Додано можливість створення направлення в "Кабінет рентгенологічних досліджень" та вносити результати процедури.
 2. Оптимізовано роботу з формою 003/о "Медична карта стаціонарного хворого":
  1. у вкладці Виписка:
   • розширено поле "Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці";
   • відображається номер історії хвороби при формуванні виписки;
   • додано пробіл перед вулицею в шаблоні для друку виписки;
   • для психоневрологічних диспансерів при формуванні виписки додано поле "Анамнез життя".
  2. У вкладці "Діагнози" збільшено поле для перегляду основного діагнозу із списку.
  3. Вдосконалено вкладку "Щоденник";
  4. Виправлено відображення напису в верхній частині форми, де вказується діагноз та особисті дані пацієнта.
 3. Для отримання детальної інформації про направлення, які виписав ЗОЗ - створено реєстр виписаних направлень.
 4. Виправлено неточності при формуванні щоденників обліку роботи лікарів в кабінетах діагностики.
 5. Для психоневрололгічних диспансерів реалізовано можливість:
  • автоматичного формування таб.3220 "Склад хворих в стаціонарі, строки та результат лікування" форми 20;
  • перегляду форми первинної облікової документації 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" з реєстру пацієнтів.
 6. При формуванні для друку форми 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару" додано пункт 29 "Переведення" при налаштуванні даного параметру в конфігурації.
 7. Вдосконалено реєстр електронних рецептів:
  • додано можливість друку реєстру;
  • реалізовано можливість перегляду кількості електронних рецептів по реєстру.
 8. Відкореговано доступ користувачів з правами "Працівник реєстратури"

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
9 червня 2020


 1. Додано можливість пошуку співробітника в ЕСОЗ за прізвищем, ім'ям та по батькові.
 2. В результатах аналізів відображається дата та час взяття біоматеріалу;
 3. Для запобігання створенню дублів, вилучено кнопку копіювання форм 025/о “Медична карта амбулаторного хворого" , 003/о “Медична карта стаціонарного хворого" та в реєстрі "Пацієнти";
 4. Виправлено невідповідність коду віділення в формі 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару" при формуванні її на основі даних ф. 003/о “Медична карта стаціонарного хворого";
 5. При автоматичному перенесенні даних у форму 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” додано вікно з вибором типу журналу, у випадку, коли в формі 003/о “Медична карта стаціонарного хворого" не вказано відділення госпіталізації;
 6. Виправлено неточності при формуванні форм 039 в кабінетах діагностики.
 7. При роботі з ЕМЗ з'явилась можливість при виборі послуг категорії "Направлення до спеціаліста", обирати консультацію лікаря терапевта.
 8. Оновлено реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації у відповідності до наказу МОЗ України від 01.06.2020 №1284 "Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 28 травня 2020 року".
 9. Реалізовано можливість вносити дані з паперового направлення при реєстрації взаємодій та діагностичних звітів в ЕСОЗ  (але варто пам'ятати, що ця можливість реалізована на перехідний період, поки деякі медичні інформаційні системи не надали закладам охорони здоров'я можливості роботи з електронними направленнями! )
 10. В реєстрі медичних записів додано можливість:
  • пошуку взаємодії за допомогою ID;
  • копіювання ID взаємодії в буфер обміну;
  • пошуку внесених взаємодій з типом виписка за відділенням виписки.
 11. Для полегшення роботи з ЕМЗ реалізовано можливість створювати та зберігати власні шаблони в полях "Примітка" та "Заключення" при створенні діагностичного звіту.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
9 червня 2020


 1. В формі 003 "Медична карта стаціонарного хворого" реалізовано можливість:
  • друку записів в щоденнику, вказуючи різні параметри дат;
  • переглядати протоколи результатів досліджень та аналізів, не відкриваючи їх;
  • друкувати результати рентгенологічних досліджень (така ж можливість реалізована і для кабінету рентгенологічних досліджень).
 2. Розширено права доступу для лікарів, які працюють одночасно в кабінетах УЗД та функціональної діагностики.
 3. В лабораторії при внесенні результатів досліджень реалізовано можливість додавати не лише окремі показники, а групу показників.
 4. При роботі з електронними медичними записами додано можливість створювати направлення, обираючи поточну дату в періоді, у якому повинна бути отримана послуга за направленням.
 5. При створенні діагностичного звіту реалізовано можливість вносити в текстовому форматі інформацію про працівника, який виконав діагностику та інтерпретував результати.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.3
22 травня 2020


1. Реалізовано автоматичне формування форми первинної облікової документації  066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" на основі даних, внесених в форму  003/о "Медична карта стаціонарного хворого"
     2. Внесено зміни в форму  003/о "Медична карта стаціонарного хворого":
         - додано блок полів, які необхідні для внесення даних психоневрологічним диспансерам, який регулюється налаштуваннями в пункті меню Сервіс-Конфігурація
         - реалізовано можливість фільтрації форм відповідно до поточного статусу перебування пацієнта в стаціонарі для психоневрологічних диспансерів
         - реалізовано можливість вносити більшу кількість інформації у вкладках:
           • Епікриз – Дані обстежень
           • Виписка – Короткий анамнез
         - при формуванні епікризу в полі "Дані обстежень" рядки з відсутніми показниками не відображаються
     3. Додано реєстр діагностичних звітів
     4. Додано реєстр обробки направлень
     5. В реєстр медичних записів додано поле з інформацією про прізвище та ім’я пацієнта
     6. Реалізовано можливість роботи з електронними медичними записами неідентифікованих пацієнтів в режимі "Амбулаторна медична допомога"
     7. В форму 004/о “Температурний листок” додано можливість вносити показники внутрішньоочного тиску пацієнта
     8. Форма первинної облікової документації № 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога": додано можливість вказувати здійснені процедури з приводу лікування періодонтиту


МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.2
30 квітня 2020


 1. Реалізовано можливість вибору діагнозів з МКХ-10 АМ під час роботи з ЕМЗ (національний класифікатор НК 025:2019 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”)
 2. Для закладів спеціалізованої медичної допомоги внесення причин звернення за класифікатором ICPC-2 при створенні взаємодії є необов’язковим
 3. Реалізовано можливість створення діагностичного звіту по лабораторній діагностиці без внесення спостережень
 4. Зміни в довіднику “Персонал” може робити тільки Адміністратор (SYSDBA)

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.1
28 квітня 2020


 1. Додано можливість роботи з ЕМЗ ідентифікованих пацієнтів, що дозволяє працювати з ЕМЗ пацієнтів в яких заключена декларація з сімейним лікарем або тих, яких ми можемо ідентифікувати за допомогою документів, що посвідчують їх особу. Відеоінструкція доступна на нашому youtube каналі за посиланням Ідентифіковані пацієнти в ЕСОЗ
 2. Додано можливість роботи з ЕМЗ неідентифікованих пацієнтів, що дозволяє вносити в ЕСОЗ немовлят, які ще не мають свідоцтва про народження та осіб без документів та приєднання записів неідентифікованих пацієнтів до ідентифікованих. Відеоінструкція доступна на нашому youtube каналі за посиланням Неідентифіковані пацієнти. Пацієнти без документів
 3. Реалізовано можливість прив'язки пацієнта через вкладку ЕМЗ в Медичній карті амбулаторного хворого.
 4. Реалізовано можливість відкриття ЕМЗ пацієнта через Медичну карту стаціонарного хворого.

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача