Медичні кадри. Версія 4.2.0
17 жовтня 2019


 1. До посади додано поле «Табельний номер», що дає можливість вказувати окремі номери для кожної з посад;
 2. Новий режим відображення реєстру кадрів «за посадою»;
 3. Виправлені деякі помилки роботи штатного розпису та формування звітів.

Медичні кадри. Версія 4.1.3
3 жовтня 2019


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «начальник лікувально-профілактичного сектору - заступник завідувача», «начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу», «трансплант-координатор», «менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку», «менеджер (управитель) із комунікаційних технологій», «менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки»;
 2. Виправлено помилку редагування довідників;

Медичні кадри. Версія 4.1.2
20 вересня 2019


 1. Зміни у довіднику «Вид підготовки»:
  • додано записи: «конференція», «конгрес», «симпозіум», «дистанційне навчання», «тренінг» та інші;
 2. До  "Універсального звіту" додано поле «Бали» та «Назва закладу» у закладці «Кваліфікація»;
 3. Виправлено помилку друку фотографії працівника у формі П-2;
 4. Виправлено помилку друку форм та таблиць, при якій у файлі Excel зникали значення.

МІС МедІнфоСервіс 4.0.9
17 вересня 2019


1. Нові форми:
         - 003-6/о Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення;
         - 048/о Журнал реєстрації ультразвукових досліджень;
         - 063-2/о Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики;
         - 069/о Журнал амбулаторних операцій.
     2. Медична карта амбулаторного хворого:
         - виправлено відображення типу направлення, наприклад для направлення на рентген;
         - добавлено новий тип дії – Хірургічні операції;
         - виправлено пошук пацієнтів при заведенні нової медичної карти.
     3. Медична карта стаціонарного хворого:
         - змінено форму 003-4/о Листок лікарських призначень, добавлено можливість проставляти відмітки медичної сестри в залежності від кількості призначення лікарського засобу в один день;
         - добавлено контекстний пошук по назві діагнозу при госпіталізації;
         - друк форм 003 та 066, виправлено відображення типу документа, що підтверджує особу та в поле номер документа добавлено серію;
         - друк альтернативного шаблону, добавлено Зріст, Вага, Індекс маси тіла.
     4. Виправлено помилку в універсальному звіті - не вибиралось поле "Профіль ліжок".
     5. В шаблонах для текстових полів добавлено поле "Назва шаблона". Для зручності пошуку шаблонів.
     6. Виправлено форму 13 "Звіт про штучне переривання вагітності" та форму 20 таблиця 3500 (акушерські операції).
     7. Виправлено об'єднання дублів пацієнтів.
     8. Виправлення в довіднику населених пунктів.
     9. Змінено алгоритм масштабування форм в Windows 7. Для збільшення розміру шрифтів.


МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.0.8
7 вересня 2019


«Загальні новини»:
     1. Новий web-сервіс Реєстратура online. На нашому youtube каналі опубліковано інструкцію та опис нового сервісу https://youtu.be/Y4RFiwYM7CI
     2. Кабінет функціональної діагностики, реалізовано в повному обсязі. Добавлено налаштування для шаблонів друку УЗД та ЕХО.
     3. Змінено порядок формування автоматичної копії при оновлені (в системі залишатимуться до 12 останніх копій).
     4. Резервні копії будуть створюватись автоматично кожні 30 днів (за умови логічну в систему адміністратора).
     5. Лабораторія, для зручного внесення даних добавлена окрема вкладка з результатами досліджень.
     6. Оновлено Державний реєстр лікарських засобів України.
     7. Оптимізовано режим проведення консультацій, “Кабінет консультацій”.
     8. Виправлення в довіднику населених пунктів.
     «Поліклініка»:
     1. Змінено режим консультацій: реалізовано внесення консультацій через візит, добавлено параметр для направлення на консультацію.
     2. В режимі вибору діагнозу по МКХ-10 за замовчування пошук по коду діагнозу, який не залежить від налаштувань мови воду в операційній системі. Для контекстного пошуку по назві діагнозу добавлено режим "Пошук".
     3. Виправлення в модулі Реєстратура.
     4. Для вторинного/третинного рівня надання медичної допомоги, приведено в порядок відображення поля "Вид взаємодії" (мета та причина звернення пацієнта).
     5. Звіт лікаря-стоматолога, добавлено налаштування для розподілу лікарів на "місто/село".
     «Стаціонар»:
     1. Епікриз: автоматичне заповнення тексту епікризу та даних обстежень, добавлено поле з рекомендаціями.
     2. Виписка, добавлено автоматичне заповнення, в тому числі даними з епікризу.
     3. Форма 007, внесено правки в режим заповнення даних, в разі коли використовується фільтрація по підрозділам та профілям ліжок.


МедСтат. Версія 2.6.4
22 серпня 2019


1. Розширено можливості системи захисту даних. Для захисту програмного забезпечення від несанкціонованого втручання використовується цифровий підпис файлів програми за допомогою сертифікату Comodo code signing.

2. Доповнено та оновлено Посібник користувача.

3. Виконана оптимізація загальної конфігурації для дерев таблиць та розрізів.


Медичні кадри. Версія 4.1.0
12 серпня 2019


Для забезпечення роботи програми згідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 р. «Деякі питання безперервного  професійного розвитку лікарів»:

 • додано можливість вносити у кваліфікацію працівника кількість отриманих балів;
 • друк атестаційного листа з набраною кількістю балів;
 • друк особистого освітнього портфоліо.

МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар). Версія 4.0.7
1 серпня 2019


«Загальні новини»:
     1. Оновлено реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації у відповідності до наказу МОЗ від 30.07.2019р. №1715 "Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 29 липня 2019 року".
     2. Оновлено Державний реєстр лікарських засобів України у відповідності до наказу МОЗ від 22.07.2019р. №1655 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів".
     3. Реалізовано режим “Шаблони”, що дозволяє користуватися  шаблонами текстових полів з можливістю використання як власних шаблонів так і загальних.
     4. Заповнено довідники "Огляд" і "Анамнези та скарги".
     5. Доопрацьовано режим проведення консультацій, “Кабінет консультацій”. Реалізовано зв'язок з електронними картками амбулаторного та стаціонарного хворого.
     6. Виправлено помилку з відображення зайвого користувача SYSDBA в списку користувачів при проведені оновлення, еталонування, корегування бази даних.
     7. Добавлено режим перекодування вулиць.
     «Поліклініка»:
     1. Доопрацьовано модулі “Епізоди” та “Візити” у відповідності до системи E-Health: "Робоче місце лікаря: Вимоги до електронних медичних записів". Реалізовано модуль “Медичні події”, що дозволяє отримати повну та зведену інформацію по пацієнту з системи E-Health. Функціонал модуля "Електронні медичні записи" було успішно протестовано в ДП "Електронне здоров'я".
     2. Добавлено пошук пацієнта по ID декларації та по номеру телефону.
     3. Оновлено довідник ICPC-2, добавлено код L94.
     4. Виправлено підрахунок кількості відображених талонів.
     «Стаціонар»:
     1. Значно збільшено поля “Опис операції” та “Опис препарату” в формі №003/о Хірургічні операції.
     2. Оптимізовано роботу з дедуплікацією пацієнтів.
     3. "Розробка за операціями", для звітів з локальним кодом виправлено здвоювання рядків.
     4. Форма 13 "Звіт про переривання вагітності" адаптовано під новий Класифікатор хірургічних операцій.


Медичні кадри. Версія 4.0.7
12 липня 2019


 1. Розширено можливості системи захисту персональних даних:
  • конфіденційність персональних даних забезпечується Модулем шифрування даних для системи керування базами даних Firebird виробництва компанії Сайфер. Модуль шифрування побудований на основі бібліотек криптографічних примітивів Шифр+, що володіють чинним позитивним експертним висновком Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
  • для захисту програмного забезпечення від несанкціонованого втручання використовується цифровий підпис файлів програми за допомогою сертифікату Comodo code signing;
 2. Зміни у довіднику «Посади»
  • додано посади «прес-секретар», «інженер з патентної та винахідницької роботи», «технік із системного адміністрування», «технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру», «робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями»;
 3. Зміни у довіднику «Спеціальність»
  • додано спеціальність «фізична реабілітація».

МедСтат. Версія 2.6.3
25 червня 2019


Внесено зміни у довідник вертикального контролю для таблиць форми №10 (2018).


МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача