Медичні кадри. Версія 4.0.4
25 січня 2019


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «бухгалтер (з дипломом магістра)», «оператор поста централізації», «реєстратор»;
  • згідно з класифікатором виправлено посаду «фахівець з публічних закупівель» на «фахівець з державних закупівель».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Житомирський медичний інститут».
 3. Виправлено корегування бази у мережевій версії програми;
 4. Виправлено звільнення тимчасово відсутнього працівника, на місце якого прийнято інших працівників, у мережевій версії;
 5. Додано відображення інформації про шлях до бази даних.

 


МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар). Версія 4.0.1
24 січня 2019


1. В довіднику населених пунктів для іноземців підправлено можливість вибору "За межами України" та добавлено "Без визначеного місця проживання".

2. Виправлено оновлення мережевої версії.
«Поліклініка»:
    1. Добавлено друк направлення за формою 028-1/о.
    2. Розширено параметри фільтра для амбулаторної карти.
    3. Добавлено друк рецепту.
    4. Добавлено розподіл прав між лікарями.
    5. В форму 074/о добавлено "Звіт по діагнозам та пацієнтам".
    6. В реєстр статистичних талонів добавлено "Звіт по діагнозам".
«Стаціонар»:
    1. В форму 003/о добавлено друк вкладки з діагнозами.
    2. Скориговано перевірку дублів номерів для форм 003/о та 066/о.
    3. Виправлено сортування за номером форми 003/о.
    4. Друк форми 003/о: виправлено відображення адреси для міст обласного підпорядкування.
    5. Для приймального відділення добавлено друк бланку форми 066/о та підправлено друк відділення виписки. 
    6. В форму 003/о добавлено режим поновлення (синхронізації) форми 066/о.
    7. В звіт "Міжформений контроль - Форми 007 і 066" добавлено параметр "Без розходжень" для відображення рядків в яких відсутні розходження.
    8. В реєстрах форм 003/о та 066/о розширено параметри фільтрації.
    9. В роздрукованому бланку форми 003/о для дітей відображається інформація про батьків/опікунів, яка заповнюється з даних про пацієнта з реєстру пацієнтів.


МедСтат. Версія 2.6.2
22 січня 2019


Оновилась версія довідників. У таблицях 3000 - 3007 форми №39 всі дані повинні показуватись з точністю до десятої частки (першого знаку після коми). Зміни внесено в довідники таблиць, горизонтального та міжтабличного контролів форми №39.

Добавлені наступні розрізи для форми №39:
        0 - зведений звіт за всіма закладами служби крові;
        1 - зведений звіт за всіма ЦК, СПК регіону;
        2 - відділення трансфузіології лікувальних закладів;
        3 - лікарні, що проводять заготівлю крові.

Після оновлення довідників необхідно створити заново таблиці форми №39.

Команда “Сервіс” - “Створення та видалення таблиць” виконує створення таблиць. В дереві таблиць потрібно відзначити необхідний список таблиць форми №39, далі за командою “Створити таблиці” створюється таблиця в базі даних на підставі відповідних даних довідника опису таблиць “Таблиці”. Якщо дана таблиця вже існує, то в діалозі "Підтвердження видалення таблиць" необхідно вибрати "Ні" для того щоб не втратились раніше внесені дані в таблиці. Також для зручності бажано встановити відмітку навпроти "Давати таку ж відповідь при повторенні цієї ситуації"


Поліклініка та Стаціонар. Версія 4.0.0
11 січня 2019


Програму Поліклініка/Стаціонар оновлено до медичної інформаційної системи МедІнфоСервіс. Всі функції програми, щодо медичної статистики залишились без змін.

МІС МедІнфоСервіс охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів та формування медичної статистичної звітності. Акредитована МОЗ і підключена до Національної електронної системи охорони здоров’я eHealth, що дозволяє лікарям створювати декларації з пацієнтами, закладам охорони здоров’я укладати договори з НСЗУ.
«Поліклініка»:
Функціонал робочого місця амбулаторії охоплює роботу реєстратури, лікарів та медичну статистичну звітність. Електронна медична картка пацієнта містить всі необхідні дані пацієнта (персональні дані, листок профоглядів, фактори ризику та інші), анамнез життя, хірургічні втручання, алергологічний анамнез, відвідування (огляд, скарги, аналізи, діагнози, призначення лікарських засобів, листки непрацездатності та ін.) Реалізовано поняття візитів та епізодів у відповідності до україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2, який в свою чергу зв’язаний з МКХ-10. Для лікарів вторинної ланки доступна робота без ICPC-2. Форми 074/о та 039/о автоматично заповнюються на підставі візитів пацієнтів. В якості процесів (дій) в амбулаторній карті реалізовані наступні режими:

 • огляд та скарги;
 • аналізи, діагностика, скринінг, дослідження;
 • ліки, маніпуляції, лікування;
 • консультації спеціалістів (направлення);
 • листки непрацездатності;
 • адміністративні функції (видача довідок);
 • щеплення.

«Стаціонар»:
Функціонал робочого місця стаціонару охоплює роботу приймального відділення, роботу лікарів, різноманітну медичну статистичну звітність та звіти по показникам роботи стаціонару. В "Медичній карті стаціонарного хворого" (форма 003/о) реалізовані наступні модулі:

 • журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о);
 • дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
 • запис лікаря приймального відділення;
 • огляд лікуючим лікарем;
 • результати обстежень;
 • щоденник;
 • листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
 • переводи пацієнтів;
 • діагнози;
 • хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о);
 • епікриз;
 • патологоанатомічне обстеження;
 • температурний листок (форма 004/о);
 • листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о).

МедСтат. Версія 2.6.2
26 грудня 2018


 1. Оновилась версія довідників. Додано контролі у форму №10 (2018) та у форму №39.
 2. Всі зміни в довідниках детально описано у файлі - zminy-v-dovidnykah-vid-26.12.18.xls. Оновлення довідників виконується за допомогою файлу - systable update 26.12.18.7z. Всі файли оновлень та інструкції можна загрузити з сайту - www.infomed.ck.ua.

МедСтат. Версія 2.6.2
11 грудня 2018


 1. Внесено зміни у довідники горизонтального та вертикального контролів. Зміни внесені для таблиць форми №10 (2018).
 2. Виправлено проблеми пов’язані з імпортом та експортом деяких таблиць форми №10 (2018).

Медичні кадри. Версія 4.0.3
30 листопада 2018


Зміни у довіднику «Посади»:

 • додано посади «професіонал з антикорупційної діяльності» та «уповноважений з антикорупційної діяльності»;
 • згідно з класифікатором виправлені коди посад «інструктор з праці», «машиніст (кочегар) котельні» та інші.

МедСтат. Версія 2.6.1
29 листопада 2018


 1. Оновилась версія довідників. Зміни внесено в наступні довідники: таблиць, розрізів, рядків, стовпців, горизонтального, вертикального, міжтабличного та міжформового контролів, алгоритмів розрахунку показників, опису вихідних форм та алгоритмів формування форми №47.
 2. Всі зміни в довідниках детально описано у файлі - zminy-v-dovidnykah-vid-29.11.18.xls. Оновлення довідників виконується за допомогою файлу - systable-update-29.11.18.7z. Всі файли оновлень та інструкції можна завантажити з сайту - http://www.infomed.ck.ua.


МІС МедІнфоСервіс
27 листопада 2018


Медична інформаційна система МедІнфоСервіс успішно пройшла тестування функціоналу укладання договорів. Згідно наказу ДП "Електронне здоров'я" №38 від 26.11.2018 МІС МедІнфоСервіс має можлівість створення договорів між Національною службою здоров'я України та надавачами медичних послуг


МедСтат. Версія 2.6.0
23 листопада 2018


 1. Додано форму звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню». В програмі форма має код F10A. Для того, щоб форма з’явилась у програмі, необхідно провести процедуру оновлення довідників. У зв’язку з технічними складностями, номери рядків деяких таблиць цієї форми, відображаються у програмі, як п’яти та семизначні числа. Справжній номер рядка можна побачити у його назві. Дана складність буде виправлена у майбутньому.
 2. Перегляд та редагування таблиць: додано фільтр до дерева форм.
 3. Прискорено друк деяких форм.
 4. Підвищена стабільність друку форм.
 5. Виправлено неможливість друку таблиць показників (в Excel), які належать до форм без розрізів.

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача