Необхідне програмне забезпечення


1. Сервер Firebird 3.0.2 for Windows. (Для "Медичні кадри" версії 3.7.0 і вище, "Поліклініка та Стаціонар" 3.0.0 і вище)

     Firebird-3.0.2.32703_0_Win32.exe   -   Скачати інсталятор  (6.95 MB)

2. Сервер Firebird 2.5.4 for Windows. (Для "МедСтат" версії 2.1.0 і вище)

     Firebird-2.5.4.26856_0_Win32.exe   -   Скачати інсталятор  (6.68 MB)
     Firebird-2.5.4.26856-0_Win32.zip   -   Скачати файли для ручного встановлення  (10.03 MB)

3. Архіватор 7-Zip (версія 4.62) for Windows 32-bit

     http://www.7-zip.org/download.html   -   Скачати з офіційного сайту
     7z462.exe   -   Скачати  (912.08 kB)

4. Тестування з'єднання з базою даних в мережевій версії (розпакувати в папку "Медичні кадри")

     TestConnect.7z   -   Скачати  (281.53 kB)

Новини

МедСтат. Версія 2.6.3
14 березня 2019

Актуалізовано форми 17, 19 та 20 у відповідності з наказом МОЗ №1802 від 04.10.2018 р. "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378". Оновлення довідників містить багато змін в структурі таблиць. Перед оновленням довідників обов’язково зробіть резервування бази даних. Також треба зайти у режим Сервіс - Створення, очистка та видалення таблиць, та видалити наступні таблиці: F201101, F201105, F201106, F201107, F202100, F202512, F202600, F202701, F202702, F202703, F202800, F203224, F203225, F203300, F203501, F204100, F204101, F204113, F204114, F204115, F204123.

 1. Внесено зміни у довідники форм, таблиць, рядків, стовпців, горизонтального, вертикального, міжтабличного та міжформового контролів, алгоритмів розрахунку та опису вихідних форм.
 2. Всі зміни в довідника детально описано у файлі zminy-v-dovidnykah-vid-14.03.19.xls. Оновлення довідників виконується за допомогою файлу -  systable-update-14.03.19.7z. Всі файли оновлень та інструкції можна загрузити з нашого сайту - www.infomed.ck.ua.
 3. Міжрічний контроль:
  • Додано новий міжрічний контроль. Коли поля мін.результат та макс.результат рівні нулю, видається помилка при рівності чисельника та знаменника;
  • Всі міжрічні контролі де не використовується поділ, виконуються коли знаменник дорівнює нулю;
  • Для таблиці, якій належить контроль, більше не перевіряється наявність інформації в поточному та минулому роках. 
 4. Алгоритми контролів:
  • Додана можливість посилатись на розріз, який менше на одиницю за той, який зараз перевіряється. Наприклад – PF470100RP[1(1)] – посилається на перший рядок, першу графу таблиці F470100, минулого року та розріз менше на одиницю за той, що зараз перевіряється;
  • В усі довідники контролів додано поле Коментар. Якщо це поле заповнено, то в протокол контролю виводиться його зміст, коли по даному контролю видається помилка. 
 5. Довідник ЛПЗ: додано поля – Підпорядкування, Рівні надання медичної допомоги, Форма власності, Примітка.

Медичні кадри. Версія 4.0.5
7 березня 2019

 1. Зміни в "Універсальному звіті":
  • нова вкладка "Ліцензії закладу";
  • "Медичний заклад": добавлено "Публічна назва", "Фактична адреса закладу" та "Організаційно-правова форма";
  • "Додаткові відомості": добавлено "Дані для форми П2" та "Електронну пошту";
  • "Освіта": добавлено поле "Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти";
  • "Військовий облік": добавлено "Військкомат за місцем фактичного проживання";
  • "Кваліфікація": добавлено поле "Рівень підготовки";
 2. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади "медичний директор", "інструктор з надання догоспітальної допомоги", "парамедик", "екстрений медичний технік", "інструктор з надання першої допомоги", "ерготерапевт", "фізичний терапевт", "лікар фізичної та реабілітаційної медицини", "асистент ерготерапевта", "асистент фізичного терапевта";
  • виправлено код КП посади "помічник керівника";
  • відновлено посаду "фахівець з публічних закупівель".

Медичні кадри. Версія 4.0.4
25 січня 2019

 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «бухгалтер (з дипломом магістра)», «оператор поста централізації», «реєстратор»;
  • згідно з класифікатором виправлено посаду «фахівець з публічних закупівель» на «фахівець з державних закупівель».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Житомирський медичний інститут».
 3. Виправлено корегування бази у мережевій версії програми;
 4. Виправлено звільнення тимчасово відсутнього працівника, на місце якого прийнято інших працівників, у мережевій версії;
 5. Додано відображення інформації про шлях до бази даних.

 

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача