МІС МедІнфоСервіс в комплектації Поліклініка


Медична інформаційна система «МедІнфоСервіс» охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних закладів (первинного та вторинного рівнів) і стаціонарів та формування медичної статистичної звітності. МІС «МедІнфоСервіс» акредитована МОЗ і підключена до Національної електронної системи охорони здоров’я «eHealth».


Переваги МІС «МедІнфоСервіс»:


 • потребує мінімальних витрат на встановлення та експлуатацію;
 • активно розвивається та оновлюється;
 • можлива адаптація МІС на вимогу замовника;
 • швидке впровадження змін;
 • мінімальні апаратні вимоги до серверу баз даних;
 • використовується безкоштовний сервер баз даних;
 • всі звіти можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Основні функції:


Функціонал робочого місця амбулаторії охоплює роботу реєстратури, лікарів та різноманітну медичну статистичну звітність.

Для зручної роботи лікаря реалізовані наступні довідники: «Аналізи та дослідження», «Огляд пацієнта», «Анамнези та скарги», «Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2», «МКХ-10», «Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції», «Лікарські засоби» (Державний реєстр лікарських засобів України).

Модуль реєстратура дозволяє вносити графік роботи лікарів у гнучкій формі по дням тижня з тривалістю прийому до хвилини. Запис пацієнтів на прийом ведеться, як за допомогою повноцінних заведених амбулаторних карт так и за допомогою лише скороченої інформації по пацієнту. Доступно два режими запису на прийом on-line та off-line (за телефоном).

Модуль «Медична карта амбулаторного хворого» (форма 025/о) реалізовано у вигляді електронної медичної картки. Електронна медична картка пацієнта містить: всі необхідні дані пацієнта (персональні, місце проживання, місце роботи, листок профоглядів, сигнальні позначки, фактори ризику та інші), анамнез життя, хірургічні втручання, алергологічний анамнез, непереносимість лікарських засобів, щоденник відвідувань (огляд та скарги, аналізи та дослідження, діагнози, призначення лікарських засобів та процедур, листки непрацездатності та інш.) В амбулаторній карті реалізовано поняття візитів та епізодів у відповідності до україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2, який в свою чергу зв’язаний з Міжнародним класифікатором хвороб (МКХ-10). Прийом пацієнтів доступний як по запису так і в довільному режимі. В режимі візиту пацієнта відкривається будь-яка кількість нових епізодів, або продовжуються раніше створені епізоди, наприклад хронічні захворювання. Доступна робота для лікарів вторинної ланки без ICPC-2. В якості процесів (дій) реалізовані наступні режими:

 • огляд та скарги;
 • аналізи, діагностика, скринінг, дослідження;
 • ліки, маніпуляції, лікування;
 • консультації спеціалістів (направлення);
 • листки непрацездатності;
 • адміністративні функції (видача довідок);
 • щеплення.

Модуль взаємодії з національною електронною системою охорони здоров’я «eHealth» дозволяє лікарям створювати декларації з пацієнтами, закладам охорони здоров’я укладати договори з Національною службою здоров’я України. Доступний режим імпорту пацієнтів з центрального компоненту «eHealth», який може бути корисним при зміні МІС.

Ведення «Реєстру ветеранів війни». В реєстр включаються особи, на яких поширюється дія закону України від 22 жовтня 1993 року №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Ведення «Реєстру учасників АТО». В реєстр включаються особи, на яких поширюється дія Протокольного рішення за результатами наради Адміністрації Президента України від 18.09.2014 №03/1-01/348, та наказу Департменту охорони здоров’я ЧОДА №751 від 02.10.2014 «Про медичне обслуговування учасників та постраждалих під час АТО в закладах охорони здоров’я області».

Ведення баз даних форм обліку роботи лікарів:

 • Форма 039/о. «Відомість відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома»;
 • Форма 039-2/о.«Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»;
 • Форма 039-3/о. «Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта»;
 • Форма 039-4/о. «Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда».

Модуль статистичної звітності охоплює в собі всі необхідні статистичні форми МОЗ України. Форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів» автоматично заповнюється на підставі візитів з електронних медичних карт пацієнта, а також доступний режим ручного заповнення форми.

Статистичні звіти формуються як в цілому по закладу, так і в залежності від заданих умов – по сільському населенню, за віковими групами, по контингентах населення та інше. Сформовані звіти можуть бути експортовані в програму – «Медстат» для подальшої обробки.

Доступні наступні звіти:

 • форма 12 (таблиці: 1000 «Діти (до 14 років включно)», 2000 «Підлітки (15-17 років включно)», 3000 «Дорослі (18 років і старші)»);
 • форма 16 (таблиці 1000 «Діти 0-17 років включно», 2000 «Дорослі 18 років і старші»);
 • форма 31 (таблиця 2300 «Захворюваність дітей до року»);
 • форма 50 (таблиця 2100 «Травми, отруєння» та «Травми, отруєння (померлі)»);
 • форма 071 (таблиці 1000 «Діти (до 14 років включно)», 2000 «Підлітки (15 - 17 років)», 3000 «Дорослі (18 років і старші)», 4000 «Травми, отруєння» та «Травми, отруєння (померлі)»);
 • форма 039 «Звіт про роботу лікарів»;
 • форма 20 (таблиці 2100 «Робота лікарів поліклініки, диспансеру, консультації», 2100/1 «Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома за спеціальностями»).

На основі форм обліку роботи лікарів формуються підсумкові звіти про роботу лікарів за будь-який заданий період. Крім статистичних звітів в програмі закладено можливість формування довільних оперативних звітів, різноманітних вибірок, списків хворих, та аналітичних звітів по діяльності поліклініки, а саме:

 • звіти по рідкісним (орфанним) захворюванням;
 • звіт по відомості відвідувань;
 • звіт по щоденнику лікаря-стоматолога;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортодонта;
 • звіт по щоденнику стоматолога-ортопеда;
 • звіт та показники по смертності;
 • звіт про нещасні випадки невиробничого характеру;
 • списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • універсальний звіт.

В програмі реалізовані функції експорту та імпорту інформації, які дозволяють об'єднувати бази даних різних закладів в єдину базу. Об'єднану базу даних можна використовувати для формування різноманітної звітності, як по окремим закладам, так і в цілому по групі закладів.

Програма має ряд сервісних функцій, які надають можливість виконувати резервування та відновлювання бази даних, автоматично поновлювати версію програми та інше.


МІС МедІнфоСервіс в комплектації Стаціонар


Медична інформаційна система «МедІнфоСервіс» охоплює автоматизацію лікувальних процесів стаціонарів та формування медичної статистичної звітності. МІС «МедІнфоСервіс» акредитована МОЗ і підключена до Національної електронної системи охорони здоров’я «eHealth».


Переваги МІС «МедІнфоСервіс»:


 • потребує мінімальних витрат на встановлення та експлуатацію;
 • активно розвивається та оновлюється;
 • можлива адаптація МІС на вимогу замовника;
 • швидке впровадження змін;
 • мінімальні апаратні вимоги до серверу баз даних;
 • використовується безкоштовний сервер баз даних;
 • всі звіти можливо формувати, як в Microsoft Office, так і в безкоштовному LibreOffice.

Основні функції:


Функціонал робочого місця Стаціонар охоплює роботу приймального відділення (модуль «Палати» дає можливість оперативного контролю зайнятості ліжкового фонду відділення), роботу лікаря, різноманітну медичну статистичну звітність та звіти по показникам роботи стаціонару. В режимі автоматизації лікувального процесу реалізована «Медична карта стаціонарного хворого» (форма 003/о) з можливістю доповнення вкладками з інших форм.

Реалізовані наступні модулі:

 • журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о);
 • дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
 • запис лікаря приймального відділення;
 • огляд лікуючим лікарем;
 • результати обстежень;
 • щоденник;
 • листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
 • переводи пацієнтів;
 • діагнози;
 • хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о);
 • епікриз;
 • патологоанатомічне обстеження;
 • температурний листок (форма 004/о);
 • листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о).

Для зручної роботи лікаря реалізовані наступні довідники: «Аналізи та дослідження», «Огляд пацієнта», «Анамнези та скарги», «МКХ-10», «Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції», «Лікарські засоби» (Державний реєстр лікарських засобів України).

Під час ведення реєстру пацієнтів, які відвідували медичний заклад, накопичуються різноманітні дані пацієнтів: прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, адреса, місце роботи та посада, категорія, соціальний статус та інше.

Ведення бази даних карт хворих, які вибули із стаціонару – «Форма № 066/о». В базі міститься інформація про захворюваність пацієнтів: період лікування, діагноз, проведені обстеження, огляди, хірургічні операції, переводи та інше.

Ведення реєстру «Карта новонародженого», на основі якого формуються основні статистичні таблиці форми №21.

Ведення бази даних «Форм № 007/о» - «Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару».

Для запобігання помилок при введенні діагнозів, а також для коректного заведення хірургічних операцій програма містить зручні у використанні довідники:

 • «Класифікатор хвороб МКХ-10»;
 • «Класифікатор медичних процедур та хірургічних операцій».

На основі накопиченої інформації формуються наступні статистичні звіти:

 • Форма 20. Таблиця 3100. «Ліжковий фонд та його використання»;
 • Форма 20. Таблиця 3220. «Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування»;
 • Форма 20. Таблиця 3500. «Хірургічна робота стаціонару»;
 • Форма 20. Таблиця 3501. «Оперовано хворих»;
 • Форма 20. Таблиця 3600. «Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули зі стаціонару»;
 • Форма 20. Таблиця 4503. «Склад хворих в стаціонарі (до 30 днів госпіталізації)»;
 • Форма 007. Рух хворих і ліжкового фонду»;
 • Форма 016. «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду»;
 • Форма 13. «Звіт про штучне переривання вагітності»;
 • Форма 21. Таблиця 2211. «Захворювання, які ускладнили пологи (ускладнення пологів і післяродового періоду)»;
 • Форма 21. Таблиця 2245. «Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні»;
 • Форма 21. Таблиця 2250. «Захворювання та причини смерті новонароджених з масою тіла 500-999г»;
 • Форма 21. Таблиця 2260. «Захворювання та причини смерті новонароджених масою тіла 1000 г і більше»;
 • Форма 21. Таблиця 2270. «Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми».

Статистичні звіти формуються як в цілому по медичному закладу, так і в залежності від заданих умов – по відділенням, лікарям, по сільському населенню, за віковими групами, по контингентам населення та інше. Сформовані звіти можуть бути експортовані в програму – «Медстат» для подальшої обробки.

Крім статистичних звітів в програмі закладено можливість формування довільних оперативних звітів, різноманітних вибірок, списків хворих, та аналітичних звітів по діяльності стаціонару, а саме:

 • Показники роботи стаціонару;
 • Міжформений контроль - Форми 007 і 066;
 • Кількість направлених хворих;
 • Розробка за нозологіями;
 • Розподіл операцій (по відділенням, по профілям ліжок, по лікарям та інш.);
 • Розробка за операціями (по профілям ліжок, по відділенню, по закладу та інш.);
 • Розподіл виписаних хворих за місцем проживання;
 • Розподіл хворих (за соціальними групами, за контингентами, за травмами, за видами направлень, за віковими категоріями, за видами госпіталізації);
 • Результат дослідження RW;
 • Повторне надходження хворих;
 • Результат лікування хворих;
 • Якісні показники роботи лікарів (терапевтична спеціальність, хірургічна спеціальність);
 • Рівень якості лікування по відділенням;
 • Повторна госпіталізація;
 • Списки населення за різними критеріями – вік, дільниця, адреса, контингент та іншими;
 • Списки карт хворих, які вибули із стаціонару – за період, по лікарю, по дільниці, по віковим групам, по діагнозах та інше.

Модуль "Стаціонар" може використовуватися, як повністю самостійна програма, так і в єдиному програмному комплексі з програмою "Поліклініка". В цьому випадку програми працюють зі спільним реєстром населення. Кожен пацієнт заноситься до реєстру лише один раз і при необхідності може бути переглянута повна історія лікування пацієнта, як у стаціонарі, так і в поліклініці.

Програма має ряд сервісних функцій, які надають можливість виконувати резервування та відновлювання бази даних, автоматично поновлювати версію програми та інше.

Новини

МедСтат. Версія 2.6.3
14 березня 2019

Актуалізовано форми 17, 19 та 20 у відповідності з наказом МОЗ №1802 від 04.10.2018 р. "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378". Оновлення довідників містить багато змін в структурі таблиць. Перед оновленням довідників обов’язково зробіть резервування бази даних. Також треба зайти у режим Сервіс - Створення, очистка та видалення таблиць, та видалити наступні таблиці: F201101, F201105, F201106, F201107, F202100, F202512, F202600, F202701, F202702, F202703, F202800, F203224, F203225, F203300, F203501, F204100, F204101, F204113, F204114, F204115, F204123.

 1. Внесено зміни у довідники форм, таблиць, рядків, стовпців, горизонтального, вертикального, міжтабличного та міжформового контролів, алгоритмів розрахунку та опису вихідних форм.
 2. Всі зміни в довідника детально описано у файлі zminy-v-dovidnykah-vid-14.03.19.xls. Оновлення довідників виконується за допомогою файлу -  systable-update-14.03.19.7z. Всі файли оновлень та інструкції можна загрузити з нашого сайту - www.infomed.ck.ua.
 3. Міжрічний контроль:
  • Додано новий міжрічний контроль. Коли поля мін.результат та макс.результат рівні нулю, видається помилка при рівності чисельника та знаменника;
  • Всі міжрічні контролі де не використовується поділ, виконуються коли знаменник дорівнює нулю;
  • Для таблиці, якій належить контроль, більше не перевіряється наявність інформації в поточному та минулому роках. 
 4. Алгоритми контролів:
  • Додана можливість посилатись на розріз, який менше на одиницю за той, який зараз перевіряється. Наприклад – PF470100RP[1(1)] – посилається на перший рядок, першу графу таблиці F470100, минулого року та розріз менше на одиницю за той, що зараз перевіряється;
  • В усі довідники контролів додано поле Коментар. Якщо це поле заповнено, то в протокол контролю виводиться його зміст, коли по даному контролю видається помилка. 
 5. Довідник ЛПЗ: додано поля – Підпорядкування, Рівні надання медичної допомоги, Форма власності, Примітка.

Медичні кадри. Версія 4.0.5
7 березня 2019

 1. Зміни в "Універсальному звіті":
  • нова вкладка "Ліцензії закладу";
  • "Медичний заклад": добавлено "Публічна назва", "Фактична адреса закладу" та "Організаційно-правова форма";
  • "Додаткові відомості": добавлено "Дані для форми П2" та "Електронну пошту";
  • "Освіта": добавлено поле "Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти";
  • "Військовий облік": добавлено "Військкомат за місцем фактичного проживання";
  • "Кваліфікація": добавлено поле "Рівень підготовки";
 2. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади "медичний директор", "інструктор з надання догоспітальної допомоги", "парамедик", "екстрений медичний технік", "інструктор з надання першої допомоги", "ерготерапевт", "фізичний терапевт", "лікар фізичної та реабілітаційної медицини", "асистент ерготерапевта", "асистент фізичного терапевта";
  • виправлено код КП посади "помічник керівника";
  • відновлено посаду "фахівець з публічних закупівель".

Медичні кадри. Версія 4.0.4
25 січня 2019

 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «бухгалтер (з дипломом магістра)», «оператор поста централізації», «реєстратор»;
  • згідно з класифікатором виправлено посаду «фахівець з публічних закупівель» на «фахівець з державних закупівель».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Житомирський медичний інститут».
 3. Виправлено корегування бази у мережевій версії програми;
 4. Виправлено звільнення тимчасово відсутнього працівника, на місце якого прийнято інших працівників, у мережевій версії;
 5. Додано відображення інформації про шлях до бази даних.

 

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача