Програмний комплекс – «МедСтат»


МедСтат – інформаційна система, що дозволяє автоматизувати обробку медико-статистичної інформації. Програма призначена для формування, аналізу та зберігання звітно-статистичної інформації згідно до річних звітних форм медичної статистики.


Програма забезпечує: ведення (створення, введення, перегляд, корегування) таблиць звітів по лікувальних закладах; перевірку даних за допомогою механізму контролів; контроль наявності інформації в базі даних; розрахунок таблиць показників; формування та друк зведених таблиць по відповідному рівню; друк звітів. Ряд сервісних функцій для роботи з таблицями статистичних звітів: перекодування, копіювання, вилучення. Ведення довідників (системних таблиць). Передбачено сервісні операції внесення та видобуття таблиць звітів та довідкових даних. Закладено механізм сервісних функцій з базою даних: створення резервних копій та відновлення бази даних з архіву, корегування бази даних; налаштування параметрів програми.

Новини

Медичні кадри. Версія 4.2.5
27 жовтня 2020

 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • Додано посади:
   • «працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров`я»;
   • «менеджер з персоналу»;
   • «лікар-кардіолог інтервенційний»;
   • «лікар-ревматолог дитячий»;
   • «фахівець з громадського здоров`я»;
   • «фахівець з довкілля та здоров`я»;
   • «вчитель-реабілітолог»;
   • «асистент вчителя-реабілітолога»;
   • «технік-технолог з технології харчування»;
   • «технолог»;
   • «паркувальник»;
   • «фахівець з інформаційних технологій».
  • Внесено зміни:
   • для посад «асистент ерготерапевта» та «асистент фізичного терапевта» змінено базовий рівень освіти «вища» на «середня спеціальна».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Шепетівський медичний коледж» для «Шепетівське медичне училище»;
  • додано сучасну назву «Сумський медичний коледж» для «Сумське медичне училище»;
  • додано сучасну назву «Дніпровська медична академія МОЗ України» для «Дніпропетровська державна медична академія»;
  • додано сучасну назву «Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради» для «Рівненський державний медичний коледж»;
  • уточнено назву «Харківське медичне училище №1» для «Харківське медичне училище»;
  • уточнено назву «І-й Московський медичний інститут ім. І.М.Сєченова» для «І-й Московський медичний інститут»;
  • додано назву «Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради»;
  • додано назву «Тернопільський Національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»;
  • додано назву «Київський медичний університет УАНМ (Приватний Вищий НЗ "Київський медичний університет")»;
  • додано назву «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"»;
  • додано назву «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»;
  • додано назву «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»;
  • додано назву «Харківське базове медичне училище №1»;
  • додано назву «Комунальний заклад охорони здоров`я «Харківський медичний коледж № 1»»;
  • додано назву «Комунальний заклад охорони здоров`я «Харківський обласний медичний коледж»»;
  • додано назву «Медичний фаховий коледж Харківського національного медичного університету»;
  • додано назву «Комунальний заклад охорони здоров`я «Куп`янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради»;
  • додано назву «Красноводське Республіканське медичне училище Міністерства охорони здоров`я»;
  • додано назву «Комунальний заклад охорони здоров`я «Вовчанський медичний коледж» Харківської обласної ради»;
  • додано назву «Комунальний заклад охорони здоров`я «Вовчанський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради»;
  • додано назву «Кремінське обласне медичне училище»;
  • додано назву «Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна»;
  • додано назву «Національний фармацевтичний університет»;
  • додано назву «Харківський обласний медичний коледж».
 3. Зміни у довіднику «кваліфікація по диплому»:
  • додано «Фізичний терапевт, ерготерапевт»;
  • додано «лаборант (медицина)»;
  • додано «науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)».
 4. Зміни у довіднику «спеціальність по диплому»:
  • додано спеціальність «організація охорони здоров’я (старші м/с)»;
  • додано спеціальність «технології медичної діагностики та лікування».
 5. Внесені зміни в таблию 1100. Штати закладу на кінець звітного року, форми 20:
  • ставка посади "ерготерапевт" з вищою медичною освітою - враховуватиметься в рядок 91;
  • ставка посади "ерготерапевт" з вищою немедичною освітою - враховуватиметься в рядок 92;
  • ставка посади "ерготерапевт" з видом освіти "немедична" та не вказаним базовим рівнем або "середня спеціальна" - враховуватиметься в рядок 109.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
26 жовтня 2020

 1. Для закладів первинної ланки реалізовано можливість отримання інформації з ЕСОЗ про деталі та кількість підписаних декларацій для лікарів.
  Для покращення контролю та аналізу даних користувачі з правами доступу Адміністрація (керівництво) мають можливість перегляду такої інформації в розрізі лікарів та підрозділів;
 2. Реалізовано новий метод створення та подання заявки на підписання Декларацій;
 3. В реєстрі ЕМЗ додано можливість:
  • пошуку діагностичного звіту за ID;
  • перегляду дати внесення взаємодії в ЕСОЗ;
 4. При створенні Електронного направлення додано можливість:
  • збереження та використання шаблонів для послуг;
  • імпорту послуг з Амбулаторної карти пацієнта, якщо вони заповнені у вкладці "Візити та взаємодії";
 5. Для працівника реєстратури, який зареєстрований в ЕСОЗ додано можливість прив'язки пацієнта;
 6. Реалізовано можливість переходу до ЕМЗ пацієнта з реєстру Амбулаторних карт
 7. В реєстратурі реалізовано:
  • заборону зміни графіка лікаря, якщо на цей період вже записані пацієнти;
  • синхронізацію при одночасній роботі в програмі декількох реєстраторів;
 8. Реалізовано можливість встановлення допустимої кількості символів в номері Амбулаторної карти пацієнта та Медичої карти стаціонарного хворого (при встановленні відповідної відмітки в налаштуваннях;
 9. Для аналізу роботи амбулаторної служби додано можливість формування звітів по роботі лікарів та кількості проведених амбулаторних операцій в розрізі спеціалістів за конкретний період;
 10. В Ендоскопічному кабінеті додано можливість формування та друку форми 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)" окремо за направленнями з амбулаторії та зі стаціонару, а також форми вцілому;
 11. Для зручнішого та детальнішого пошуку записів в Лабораторії додано додаткові фільтраційні поля;
 12. В Медичній карті стаціонарного пацієнта реалізовано можливість:
  • імпорту номеру ЕН з ЕМЗ, якщо воно взяте в обробку в закладі;
  • вибору прізвища хірурга чи асистента в пункті 23 при друці карти, в разі використання відмітки в налаштуваннях;
 13. Для форми 097/о "Медична карта новонародженого" реалізовано можливість перегляду та друку Виписки, без формування повної форми.

МІС МедІнфоСервіс. Версія 4.3.9
16 жовтня 2020

 1. Для полегшення роботи лікарів та для зменшення кількості потраченого часу на заповнення медичної документації, додано можливість створення форми 096 "Історія вагітності та пологів" на основі даних, внесених в Медичну карту стаціонарного хворого, якщо вона була створена для пацієнтки до пологів. Даний режим доступний при умові встановлення відмітки в налаштуваннях;
 2. При створенні ЕМЗ з типом "Виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару", поле "Стать" в Обстеженнях заповнюється автоматично;
 3. Впорядковано послідовність послуг при імпорті даних з Медичної карти стаціонарного хворого до ЕМЗ.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача