Медичні кадри. Версія 4.2.2
12 червня 2020


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «заступник головного бухгалтера», «головний адміністратор», «менеджер з адміністративної діяльності», «менеджер зі збуту», «старший касир»;
 2. Зміни у довіднику «кваліфікація по диплому»:
  • додано «Фахівець з фізичної реабілітації»;
 3. Зміни у довіднику «спеціальність по диплому», додано:
  • Фізична реабілітація;
  • Фізична терапія, ерготерапія;
 4. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано назву «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»;
  • додано сучасну назву ВП «Рокитнівський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» для «Рокитнівське медичне училище Рівненської області»;
 5. В таблицю 1000. МЕдичні кадри.Лікарі, форми 17, змінено рядок №98 «Інші»: добавлено роз'яснення для посади 1140 «фізичний терапевт»;
 6. У звіти «Журнал обліку прийняття на роботу» та «Журнал обліку звільнення працівників» додано можливість:
  • вибирати кілька підрозділів оночасно;
  • вибирати кілька закладів  оночасно (в розрізі по кожному закладу окремо).

Медичні кадри. Версія 4.2.1
10 березня 2020


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «священослужитель», «референт», «менеджер (управитель) з адміністративної діяльності», «машиніст повітророзділювальних установок»;
 2. Зміни у довіднику «Вид підготовки»:
  • додано "тренінг для середніх";
 3. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано назву "Кременецький медичний коледж";
 4. Виправлено перевірку реєстру кадрів, щодо обов'язкового заповнення кваліфікації;
 5. Виправлені помилки при роботі зі штатним розписом, у звіті з непрацездатності, при перерахунку оплати праці та при друці таблиць у Excel (при якій замість чисел відображались нулі).

Медичні кадри. Версія 4.2.0
17 жовтня 2019


 1. До посади додано поле «Табельний номер», що дає можливість вказувати окремі номери для кожної з посад;
 2. Новий режим відображення реєстру кадрів «за посадою»;
 3. Виправлені деякі помилки роботи штатного розпису та формування звітів.

Медичні кадри. Версія 4.1.3
3 жовтня 2019


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «начальник лікувально-профілактичного сектору - заступник завідувача», «начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу», «трансплант-координатор», «менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку», «менеджер (управитель) із комунікаційних технологій», «менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки»;
 2. Виправлено помилку редагування довідників;

Медичні кадри. Версія 4.1.2
20 вересня 2019


 1. Зміни у довіднику «Вид підготовки»:
  • додано записи: «конференція», «конгрес», «симпозіум», «дистанційне навчання», «тренінг» та інші;
 2. До  "Універсального звіту" додано поле «Бали» та «Назва закладу» у закладці «Кваліфікація»;
 3. Виправлено помилку друку фотографії працівника у формі П-2;
 4. Виправлено помилку друку форм та таблиць, при якій у файлі Excel зникали значення.

Медичні кадри. Версія 4.1.0
12 серпня 2019


Для забезпечення роботи програми згідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 р. «Деякі питання безперервного  професійного розвитку лікарів»:

 • додано можливість вносити у кваліфікацію працівника кількість отриманих балів;
 • друк атестаційного листа з набраною кількістю балів;
 • друк особистого освітнього портфоліо.

Медичні кадри. Версія 4.0.7
12 липня 2019


 1. Розширено можливості системи захисту персональних даних:
  • конфіденційність персональних даних забезпечується Модулем шифрування даних для системи керування базами даних Firebird виробництва компанії Сайфер. Модуль шифрування побудований на основі бібліотек криптографічних примітивів Шифр+, що володіють чинним позитивним експертним висновком Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
  • для захисту програмного забезпечення від несанкціонованого втручання використовується цифровий підпис файлів програми за допомогою сертифікату Comodo code signing;
 2. Зміни у довіднику «Посади»
  • додано посади «прес-секретар», «інженер з патентної та винахідницької роботи», «технік із системного адміністрування», «технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру», «робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями»;
 3. Зміни у довіднику «Спеціальність»
  • додано спеціальність «фізична реабілітація».

Медичні кадри. Версія 4.0.6
5 червня 2019


 1. Актуалізовано форму 20 у відповідності з наказом МОЗ №1802 від 04.10.2018 р. "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378" та адаптовано експорт в Медстат для наступних таблиць:
  • 1100 змінено назву останньої графи;
  • 1101 добавлені "Психологи";
  • 1103 змінено назву таблиці;
  • 1104 змінено назву останньої графи;
  • 1105 вилучено всю таблицю;
  • 1106 змінено номер таблиці на 1105;
 2. Форма П-5 "Табель обліку використання робочого часу", при обрахунку тимчасової непрацездатності на час лікарняного листа враховано святкові та вихідні дні.
 3. Форма П-2 "Особова картка працівника", актуалізовано нормативну документацію для розділу "Призначення і переведення".
 4. Новий довідник військкоматів. (присутні назви військкоматів лише Хмельницької області).
 5. Виправлено звіт "Форма 6-Б. Про чисельність працюючих та військовозобов'язаних" (Помилка підрахунку віку працівників).

Медичні кадри. Версія 4.0.5
7 березня 2019


 1. Зміни в "Універсальному звіті":
  • нова вкладка "Ліцензії закладу";
  • "Медичний заклад": добавлено "Публічна назва", "Фактична адреса закладу" та "Організаційно-правова форма";
  • "Додаткові відомості": добавлено "Дані для форми П2" та "Електронну пошту";
  • "Освіта": добавлено поле "Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти";
  • "Військовий облік": добавлено "Військкомат за місцем фактичного проживання";
  • "Кваліфікація": добавлено поле "Рівень підготовки";
 2. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади "медичний директор", "інструктор з надання догоспітальної допомоги", "парамедик", "екстрений медичний технік", "інструктор з надання першої допомоги", "ерготерапевт", "фізичний терапевт", "лікар фізичної та реабілітаційної медицини", "асистент ерготерапевта", "асистент фізичного терапевта";
  • виправлено код КП посади "помічник керівника";
  • відновлено посаду "фахівець з публічних закупівель".

Медичні кадри. Версія 4.0.4
25 січня 2019


 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «бухгалтер (з дипломом магістра)», «оператор поста централізації», «реєстратор»;
  • згідно з класифікатором виправлено посаду «фахівець з публічних закупівель» на «фахівець з державних закупівель».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Житомирський медичний інститут».
 3. Виправлено корегування бази у мережевій версії програми;
 4. Виправлено звільнення тимчасово відсутнього працівника, на місце якого прийнято інших працівників, у мережевій версії;
 5. Додано відображення інформації про шлях до бази даних.

 


МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача