Медичні кадри. Версія 3.9.4
5 квітня 2018


 1. Доповнено довідник посад, добавлено:
  • контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт);
  • консультант з маркетингу.
 2. Доповнено довідник навчальних закладів, добавлено:
  • Медичний інститут неповної вищої освіти "Проф. д-р Асен Злагаров" м. Хасково;
  • Тираcпольський медичний ліцей-коледж ім. Л.А. Тарасевича;
  • 9-те медичне училище м. Санкт-Петербурга;
  • Омський обласний медичний коледж;
  • Красногородське медичне училище Московської області.
  Виправлено назву для «Університету Тішрин» (Сирія).
 3. В довіднику органів з атестації скорочення «облдержадміністрації» та «міськдержадміністрації» викладено повністю «обласної державної адміністрації» та «міської державної адміністрації».

  Всі вище перелічені зміни внесені у відповідності до запиту ДП «Укрмедреєстру».

 4. В звітах в режимі вибору підрозділів виправлено помилкове відображення інформації про невибраний підрозділ.

Медичні кадри. Версія 3.9.3
12 березня 2018


В звітах виправлено задавання умов по підрозділу, в разі коли при виборі підрозділу не було відмічено жодного запису.


Медичні кадри. Версія 3.9.2
23 лютого 2018


 1. В відомості про військовий облік особової карти працівника внесено наступні зміни:
  • для рядового, сержантського та старшинського складу додана можливість вибору значення поля «Група обліку», як остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»);
  • для призовників в полі «Група обліку» додана можливість вибору значення «Призовник».
  Зміни внесено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних».
 2. Новий звіт «Довідка про склад військовозобов'язаних».
 3. Доповнено довідник «Тип закладу (скорочений)» наступними записами:
  • Центр первинної медико-санітарної допомоги;
  • Станція швидкої медичної допомоги;
  • Будинок дитини;
  • диспансер;
  • заклад освіти.
 4. До умов звітів добавлено «Рівень надання медичної допомоги».
 5. Виправлено друк звіту «Кількість працівників на неповних ставках».
 6. В умовах звітів виправлено вибір підрозділу.
 7. В реєстрі медичних закладів виправлено відображення адреси в таблиці «Інформації про заклад».
 8. Виправлено відображення юридичної адреси закладу в формах 5-ПН та 6-ПВ. В форму 6-ПВ добавлено фактичну адресу закладу.
 9. Оптимізовано перевірку коректності внесених даних по атестації працівника.

Медичні кадри. Версія 3.9.1
24 січня 2018


Універсальний звіт:

 • на закладку «Мед. заклад» добавлено блок «Адреса реєстрації»;
 • на закладку «Підрозділ» добавлено блок «Адреса»;

Медичні кадри. Версія 3.9.0
18 січня 2018


 1. Для додаткових відпусток «за роботу із шкідливими і важкими умовами праці» та «за особливий характер праці» добавлено розрахунок кількості днів. Під час розрахунку стажу для додаткової відпустки не беруться наступні дані:
  • час оплаченого вимушеного прогулу;
  • лікарняний або період тимчасової непрацездатності;
  • відпустка без збереження зарплати;
  • відпустка по догляду за дитиною;
  • навчальна відпустка;
  • курси підвищення кваліфікації;
  • відрядження.
 2. На вкладку «Відсутність на робочому місті» для відряджень добавлено можливість вказувати відрядження з оплатою або без оплати.
 3. Оновлено довідник мінімальної заробітної плати.
 4. У звітах «Звіт за штатним розписом» та «Звіт з оплати праці» додано можливість розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати (необхідно встановити значення «так» у полі «Виводити доплату до мінімальної заробітної плати»).
 5. В формі 20 таблиця 1001 «Заклад та  його підрозділи» виправлено режим, який задає умови звіту (медзаклад, підрозділ, тип медзакладу та ін.)

Медичні кадри. Версія 3.8.5
28 грудня 2017


В довідник «Причина відсутності працівника» добавлено новий запис «військова служба за контрактом».


Медичні кадри. Версія 3.8.4
8 грудня 2017


 1. Реєстр «Медичні заклади»: при заведенні нового закладу, адреса реєстрації і фактична співпадають.
 2. Реєстри «Медичні заклади» та «Підрозділи»: якщо при редагуванні вказати, що фактична адреса медичного закладу співпадає з адресою реєстрації, або адреса підрозділу співпадає з адресою медичного закладу, то її значення проставляться автоматично.

Медичні кадри. Версія 3.8.3
6 грудня 2017


 1. В таблиці 1100 форми 20 змінено рядок №95 «у тому числі за спеціальностями: медичні сестри»: добавлено посаду 141 «заступник директора».
 2. Для таблиці 1001 форми 20 виправлено експорт в Медстат та добавлено підрахунок підсумкових рядків 42 і 68.
 3. Для розширеної таблиці 1100 форми 20 добавлено шаблон для експорту в Медстат.
 4. При формуванні таблиці 1104 форми 20 тепер враховуються налаштування в закладі та підрозділах «Враховувати в формі 20 таблицях 1100, 1101, 1104», аналогічно як при формуванні таблиць 1100 та 1101.

Медичні кадри. Версія 3.8.2
24 листопада 2017


 1. Відповідно до "Порядку формування зведених державних та галузевих статистичних звітів" в статистичні звіти внесено наступні рядки:
  • для форми 20 таблиці 1100 із рядка  92 «Спеціалісти з вищою немедичною освітою» зроблено розшифровку: психологів – рядок 112, лаборантів –  рядок113, біологів – рядок 114, юристів – рядок 115;
  • для форми 17 таблиці 1000 із рядка  98 «інші» зроблено розшифровку: рефлексотерапевтів – рядок 107, лікарів-психологів –  рядок 108, лікарів з народної та нетрадиційної медицини – рядок 109, стажистів – рядок 110;
  • для форми 17 таблиці 1001 із рядка  12 «інші» зроблено розшифровку: інструкторів з лікарської фізкультури – рядок 21, інструкторів з трудової терапії –  рядок 22, інструкторів з санітарної освіти – рядок 23, техніків-ортезистів-гіпсовиливальників – рядок 24, гігієністів зубних – рядок 25.
 2. Змінено звіт «Форма 6-Б. Про чисельність працюючих та військовозобов'язаних»: посади «начальник (закладу)» і «заступник» при формуванні звіту тепер відносяться до рядка «Керівники».
 3. Змінено еталонний довідник "Населені пункти": для міста Харків перейменовано райони.

Медичні кадри. Версія 3.8.1
22 листопада 2017


 1. Довідник «Родинний стан» змінені записи для жіночої статі.
 2. Довідник «Святкові і неробочі дні» внесені зміни згідно законопроекту Верховної Ради України №5496.

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача