Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.6.0
9 січня 2018


Для формування реєстру інвалідів додано блок з даними по інвалідності в реєстрі пацієнтів. Добавлено нові поля: "Дата закінчення періоду інвалідності (термін інвалідності)", "Тип захворювання" (загальне захворювання, травма, професійне захворювання і т.д.), "Діагноз по якому була надана інвалідність". Також  в фільтр реєстру пацієнтів добавлена умова для вибору інвалідів. Даний блок можна використовувати, наприклад для забезпечення роботи лікувальної контрольної комісії з приводу інвалідів.


Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.5.3
4 січня 2018


Універсальний звіт: виправлено відображення віку пацієнта.


Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.5.2
28 грудня 2017


 1. Реєстр «Пацієнти»: для того щоб позбутися від дублів додано можливість об’єднання карток.
 2. Універсальний звіт:
  • у лікарів тепер відображається ПІБ, а не лише прізвище;
  • повернено відображення шифрів діагнозів;
  • повернено відображення дати для статистичного талону;
  • на вкладці «Пацієнт» додано наступні поля: «Ідентифікаційний код», «Група інвалідності», «Група крові», «Резус-приналежність», «Ветеран війни», «Учасник АТО», «Документ, що підтверджує особу», «Свідоцтво про народження».

«Поліклініка»:

 1. Додана можливість формування звітів для списку населених пунктів.
 2. Для версії програми «Медстат-Поліклініка» додана можливість установки на окремий від Медстату комп'ютер. За реєстраційним ключем звертайтеся в офіс.

Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.5.1
30 листопада 2017


«Стаціонар»:

 1. В реєстри «Пацієнти», «Форма №003/о. Медична карта стаціонарного хворого», «Форма №066-1/о. Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару» та «Форма №003-1/о. Медична карта переривання вагітності» додано можливість вибору необхідних для відображення стовпців.
 2. Універсальний звіт: вкладка «Операції, переводи» перетворена на «Операції, перев., консульт.» і тепер в ній можна задавати параметри для консультацій; додана вкладка «Новонароджені».

«Поліклініка»:

 1. Звіт «Перелік рідкісних (орфанних) захворювань» актуалізовано та приведено у відповідність до «Медстату».
 2. Для форми 12 виправлено підрахунок у рядках з цукровий діабетом ("5.08", "5.09", "5.10", "5.11", "5.12"), відповідно до "Порядку формування зведених державних та галузевих статистичних звітів" в рядки включається кількість хворих з цукровим діабетом незалежно від кількості діагнозів в одного і того хворого.
 3. Для форми 12 таблиць 2000 та 3000 не відображаються дані по диспансеризації для наступних рядків: "5.13", "5.14", "5.15", "5.16".
 4. У формі 071 таблиці 3000 рядки "діабетична катаракта" та "діабетична ретинопатія" приведено у відповідність до форми 12.
 5. Для форм 071(Харківський ОІАЦМС) додано рядок "19.2 дислексія R48.0", а рядок "старiсть R54" переставлено на номер "19.3".
 6. Змінено еталонний довідник "Населені пункти": для міста Харків перейменовано райони.

Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.5.0
6 жовтня 2017


 1. Реєстр «Пацієнти»: в таблицю додано графу «Дата смерті».
 2. Універсальний звіт: на вкладці «Пацієнт» додано «Дата смерті».

«Стаціонар»:

 1. Форма 21 таблиця 2245 «Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні»: в розрахунок померлих дітей у віці від 0 до 6 діб додано аналізування часу народження та смерті.
 2. Універсальний звіт: на вкладці «Форма 066» додано «Відділення госпітал.», «Профіль ліжок госпіт.», «Катег. резистентності» та «Травма».
 3. Універсальний звіт: виправлено помилку формування звіту з урахуванням додаткових кодів діагнозів, та помилку що призводило до дублювання стовбців з діагнозами в експертному режимі.

 


Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.4.0
3 липня 2017


«Поліклініка»:

 1. В звітах ф.12 т.1000, ф.071 т.1000, ф.071 т.2000, ф.071 (ЧеркЦМС) т.1000 та ф.071 (ЧеркЦМС) т.2000 для рядка 14.2 "в т.ч. ревматоїдний артрит" змінено діагноз з "M08" на "M08.0".
 2. В довідник "Класифікатор медичних процедур та хірургічних операцій" додано пункт "BS7  02":
  • BS7 02 «Висічення доброякісних пухлин шкіри / гемангіом»
   • BS7 02 01 голови
   • BS7 02 02 обличчя
   • BS7 02 03 шиї
   • BS7 02 04 грудей
   • BS7 02 05 спини
   • BS7 02 06 верхньої кінцівки
   • BS7 02 07 нижньої кінцівки
 3. Добавлено статистичний талон для лікувальних закладів структури МВС: «Форма 025-6/o МВС. Талон амбулаторного пацієнта». Якщо програма налаштована на новий вид талону то стають доступними нові звіти:
  • Форма 23-ТН "Звіт про причини тимчасової непрацездатності";
  • Форма для СЕС.
 4. Добавлено звіт: форма №071 таблиця 7131 «Виявлено при профоглядах у підлітків».
 5. Добавлено звіти користувача:
  • "Форма 071(Харківський ОІАЦМС) - Табл.7100: Діти (0-14 років включно)";
  • "Форма 071(Харківський ОІАЦМС) - Табл.7110: Дорослі (18 років і старші)";
  • "Форма 071(Харківський ОІАЦМС) - Табл.7130: Підлітки (15-17 років включно)".

Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.3.2
12 травня 2017


«Поліклініка»:

 1. В реєстрі «Пацієнти та статталони» виправлено відображення значень в графі «Соціальна група».
 2. Для статистичного талону форми 025-6/о змінено врахування ознаки "вперше" в наступних звітах:
  • "Перелік рідкісних (орфанних) захворювань";
  • "Перелік рідкісних (орфанних) захворювань (розподіл за віком)";
  • "Перелік рідкісних (орфанних) захворювань. Діти віком до 14 років включно";
  • "Перелік рідкісних (орфанних) захворювань. Підлітки віком 15-17 років включно";
  • "Перелік рідкісних (орфанних) захворювань. Дорослі віком 18 років і старші";
  • "Форма №12 Таблиця 1000; 1. Діти (до 14 років включно)";
  • "Форма №12 Таблиця 2000; 2. Підлітки (15 - 17 років включно)";
  • "Форма №12 Таблиця 3000; 3. Дорослі  (18 років і старші)";
  • "Форма №16 Таблиця 1000; Діти 0-17 років включно";
  • "Форма №16 Таблиця 2000; Дорослі 18 років і старші";
  • "Форма №071 Таблиця 1000; Діти (до 14 років включно)";
  • "Форма №071 Таблиця 2000; Підлітки (15 - 17 років включно)";
  • "Форма №071 Таблиця 3000; Дорослі  (18 років і старші)";

«Стаціонар»:

 1. В реєстрах «Ветерани війни» та «Учасники АТО» додано вкладку «Додаткові дані». Пропуск нових полів задається в конфігурації «Реєстр пацієнтів».
 2. В конфігурації «За замовчуванням - Карта хворого, який вибув із стаціонару» додано настройку «Враховувати дані настройки при формуванні з форми №003/о», яка впливає на те, чи будуть значення полів за замовчуванням вказуватися під час формування форми №066/о з форми №003/о.

Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.3.1
4 травня 2017


В конфігурацію додано можливість регулювати пропуск нових полів в реєстрі «Пацієнти».


Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.3.0
21 квітня 2017


Реєстр «Пацієнти»:

 • на вкладці «Основні дані» додано можливість вносити інформацію про групу крові, резус-приналежність, алергічні реакції, дані документа що підтверджує особу та свідоцтва про народження, місце народження та ідентифікаційний код.
 • додано вкладку «Додаткові дані», на якій можна вносити інформацію, що стосується ветеранів війни та учасників АТО, форми №066-1/о та форми №025-6/о МВС.

 «Стаціонар»:

 1. Додано реєстр «Форма №003-1/о. Медична карта переривання вагітності».
 2. Прискорено друк форми №066/о.
 3. В формі №003/о «Медична карта стаціонарного хворого» додано вкладки «Діагнози» та «Хірургічні операції».
 4. Виправлено друк звітів з увімкненою опцією «за відділеннями».
 5. В «Універсальний звіт» на вкладці «Операції, переводи» додано вибір анестезіолога.
 6. Створено групу звітів «Звіти за формою №003/о», в яку додано «Розподіл операцій за лікарями» та «Розподіл операцій за профілями».

Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.2.8
20 лютого 2017


«Стаціонар»:

 1. Реалізовано друк форми №003/о «Медична карта стаціонарного хворого».
 2. Експорт карток форми №066/о в формат M.E.Doc: виправлено експорт за періодом виписки.

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача