МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар). Версія 4.0.4
16 квітня 2019


«Загальні новини»:
     1. Кабінет рентгенологічних, флюорографічних  досліджень та МРТ. Дозволяє заповнити «Карту профілактичних флюорографічних досліджень» (форма 052/о) та вести «Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій» (форма 050/о).
     2. Державний реєстр лікарських засобів України актуалізовано у відповідності з наказом МОЗ №728 від 04.04.2019 р. "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів".
     3. Дедуплікація в довіднику "Об'єднана територіальна громада".
     «Поліклініка»:
     1. Створення декларацій з пацієнтами по версії 2, доопрацювання режиму.
     2. Журнал реєстрації листків непрацездатності (форма 036/о), добавлено перехід в амбулаторні карти.
     «Стаціонар»:
     1. Звіт "Розподіл хворих за контингентами", добавлено відображення проведених ліжко-днів.
     2. Реєстр форм 003/о, добавлено друк реєстру.
     3. Форма 066/о, виправлено відображення соціального статусу.
     4. Експорт карт 066/о в "MC Lite", деякі виправлення.


МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар). Версія 4.0.3
4 квітня 2019


«Загальні новини»:
     1. Актуалізовано форму 20 (таблиці 2100, 3220, 3500, 3501) у відповідності з наказом МОЗ №1802 від 04.10.2018 р. "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378". Адаптовано експорт в Медстат.
     2. Права користувачів: добавлено додаткові права доступу.
     3. Новий інтерфейс для резервування та відновлення бази даних при мережевому підключенні. При створенні копії бази даних тепер не потрібно відключення користувачів. При відновленні розширено інтерфейс для повідомлення користувачів про оновлення та автоматичне закриття програми.
     4. Новий довідник "Об'єднана територіальна громада".
     5. Реєстр пацієнтів, виправлено об'єднання дублів.
     «Поліклініка»:
     1. Електронний рецепт за програмою реімбурсації "Доступні ліки".
     2. Створення декларацій з пацієнтами приведено у відповідність до версії 2.
     3. Виписування паперових рецептів приведено у відповідність до останніх змін в законодавстві.
     4. Нові вкладки в амбулаторній карті пацієнта:
         - виписка із мед. карти амбулаторного хворого (форма 027/о);
         - інформація про госпіталізацію;
         - відомості щодо страхування.
     5. Реєстратура, добавлено можливість повторного запису лікаря.
     6. Виправлено збереження амбулаторних карток при мережевому підключенні до бази даних.
     7. Доопрацьовано режим імпорту пацієнтів із бази "eHealth" при зміні МІС, добавлено синхронізацію декларацій.
     «Стаціонар»:
     1. Альтернативний шаблон для друку форми 003/о (діагнози на першій сторінці).
     2. Реєстр форм 066/о, в фільтр додано громади.
     3. Новий звіт "Виписано хворих за належністю до територіальної громади".
     4. Доопрацьовано експорт карт 066/о в "MC Lite", меню "Звіти стаціонару" - "Результати лікування пацієнтів у відділеннях стаціонару".
     5. Реєстри за формою 066/о, добавлено друк. 
     6. Форма 001/о, виправлено роботу з правами користувача.
     7. Оптимізації роботи з базою даних.


МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар). Версія 4.0.1
24 січня 2019


1. В довіднику населених пунктів для іноземців підправлено можливість вибору "За межами України" та добавлено "Без визначеного місця проживання".

2. Виправлено оновлення мережевої версії.
«Поліклініка»:
    1. Добавлено друк направлення за формою 028-1/о.
    2. Розширено параметри фільтра для амбулаторної карти.
    3. Добавлено друк рецепту.
    4. Добавлено розподіл прав між лікарями.
    5. В форму 074/о добавлено "Звіт по діагнозам та пацієнтам".
    6. В реєстр статистичних талонів добавлено "Звіт по діагнозам".
«Стаціонар»:
    1. В форму 003/о добавлено друк вкладки з діагнозами.
    2. Скориговано перевірку дублів номерів для форм 003/о та 066/о.
    3. Виправлено сортування за номером форми 003/о.
    4. Друк форми 003/о: виправлено відображення адреси для міст обласного підпорядкування.
    5. Для приймального відділення добавлено друк бланку форми 066/о та підправлено друк відділення виписки. 
    6. В форму 003/о добавлено режим поновлення (синхронізації) форми 066/о.
    7. В звіт "Міжформений контроль - Форми 007 і 066" добавлено параметр "Без розходжень" для відображення рядків в яких відсутні розходження.
    8. В реєстрах форм 003/о та 066/о розширено параметри фільтрації.
    9. В роздрукованому бланку форми 003/о для дітей відображається інформація про батьків/опікунів, яка заповнюється з даних про пацієнта з реєстру пацієнтів.


Поліклініка та Стаціонар. Версія 4.0.0
11 січня 2019


Програму Поліклініка/Стаціонар оновлено до медичної інформаційної системи МедІнфоСервіс. Всі функції програми, щодо медичної статистики залишились без змін.

МІС МедІнфоСервіс охоплює автоматизацію лікувальних процесів амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів та формування медичної статистичної звітності. Акредитована МОЗ і підключена до Національної електронної системи охорони здоров’я eHealth, що дозволяє лікарям створювати декларації з пацієнтами, закладам охорони здоров’я укладати договори з НСЗУ.
«Поліклініка»:
Функціонал робочого місця амбулаторії охоплює роботу реєстратури, лікарів та медичну статистичну звітність. Електронна медична картка пацієнта містить всі необхідні дані пацієнта (персональні дані, листок профоглядів, фактори ризику та інші), анамнез життя, хірургічні втручання, алергологічний анамнез, відвідування (огляд, скарги, аналізи, діагнози, призначення лікарських засобів, листки непрацездатності та ін.) Реалізовано поняття візитів та епізодів у відповідності до україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2, який в свою чергу зв’язаний з МКХ-10. Для лікарів вторинної ланки доступна робота без ICPC-2. Форми 074/о та 039/о автоматично заповнюються на підставі візитів пацієнтів. В якості процесів (дій) в амбулаторній карті реалізовані наступні режими:

 • огляд та скарги;
 • аналізи, діагностика, скринінг, дослідження;
 • ліки, маніпуляції, лікування;
 • консультації спеціалістів (направлення);
 • листки непрацездатності;
 • адміністративні функції (видача довідок);
 • щеплення.

«Стаціонар»:
Функціонал робочого місця стаціонару охоплює роботу приймального відділення, роботу лікарів, різноманітну медичну статистичну звітність та звіти по показникам роботи стаціонару. В "Медичній карті стаціонарного хворого" (форма 003/о) реалізовані наступні модулі:

 • журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о);
 • дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
 • запис лікаря приймального відділення;
 • огляд лікуючим лікарем;
 • результати обстежень;
 • щоденник;
 • листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
 • переводи пацієнтів;
 • діагнози;
 • хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о);
 • епікриз;
 • патологоанатомічне обстеження;
 • температурний листок (форма 004/о);
 • листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о).

МІС МедІнфоСервіс
27 листопада 2018


Медична інформаційна система МедІнфоСервіс успішно пройшла тестування функціоналу укладання договорів. Згідно наказу ДП "Електронне здоров'я" №38 від 26.11.2018 МІС МедІнфоСервіс має можлівість створення договорів між Національною службою здоров'я України та надавачами медичних послуг


Поліклініка та Стаціонар. Версія 3.0.1
3 вересня 2018


Виправлено оновлення програмного комплексу. Дозволяється оновлювати програму шляхом виклику  відповідних функцій у пункті меню «Сервіс» («Оновлення програми»), пункті меню «Допомога» («Перевірити наявність нової версії») та шляхом запуску інсталяційного пакету, який можна завантажити з сайту програми www.infomed.ck.ua


Поліклініка та Стаціонар
23 серпня 2018


Наша МІС пройшла тестування функціоналу укладання договорів!

21 серпня 2018 р. на засіданні спеціальної комісії, створеної згідно з Наказами ДП "ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ’Я" No4-ГД від 27.03.2018 р. та No16-ГД від 21.05.2018 р. було визначено, що за результатами тестування МІС "Облік медичних кадрів України та пацієнтів", комісія дійшла до висновку про відповідність програмного забезпечення МІС "Облік медичних кадрів України та пацієнтів" вимогам Регламенту Системи щодо функціоналу укладення договорів між НСЗУ та НМП.


Поліклініка та Стаціонар. Версія 3.0.0
25 травня 2018


«Поліклініка»:

 1. Добавлено модуль для роботи з національною електронною системою охорони здоров’я «eHealth». Інструкція по створенню декларації в системі «eHealth» доступна на нашому сайті в розділі EHEALTH: https://ehealth.infomed.ck.ua/instructions
 2. В меню «Реєстр» добавлено «Медичну карту амбулаторного хворого». Реалізовано ведення основних даних пацієнта, анамнезу життя, щоденника відвідувань. В режимі відвідувань пацієнта доступні наступні модулі: огляд та скарги, аналізи та дослідження, діагнози, призначення лікарських засобів та процедур. В амбулаторній карті реалізовано взаємодію з україномовним варіантом Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E.

«Стаціонар»:

«Медична карта стаціонарного хворого» (форма 003/о) доповнена наступними модулями:

 • Запис лікаря приймального відділення;
 • Листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
 • Температурний листок (форма 004/о).

Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.6.0
9 січня 2018


Для формування реєстру інвалідів додано блок з даними по інвалідності в реєстрі пацієнтів. Добавлено нові поля: "Дата закінчення періоду інвалідності (термін інвалідності)", "Тип захворювання" (загальне захворювання, травма, професійне захворювання і т.д.), "Діагноз по якому була надана інвалідність". Також  в фільтр реєстру пацієнтів добавлена умова для вибору інвалідів. Даний блок можна використовувати, наприклад для забезпечення роботи лікувальної контрольної комісії з приводу інвалідів.


Поліклініка та Стаціонар. Версія 2.5.3
4 січня 2018


Універсальний звіт: виправлено відображення віку пацієнта.


МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача